«Klossete frieri» til KrF, sier Venstre-lederen om Støres kontantstøtteutspill

Venstre-leder Trine Skei Grande er overrasket over utspillet til Ap-leder Jonas Gahr Støre. Hverken hun eller SV-leder Audun Lysbakken støtter nyorienteringen.
  • Solveig Ruud
  • Vi er ikke interessert i å frede kontantstøtten for ettåringene. Hvis Jonas Gahr Støre går inn for det, er vi uenige, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I fjor brukte han ord som «umoderne familiepolitikk» om økt kontantstøtte, men på et møte i regi av Aps kvinnenettverk lørdag, signaliserte Ap— leder Jonas Gahr Støre at Ap ville se på kontantstøtten med nye øyne.

Utspillet møtes ikke med åpne armer hverken hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, i Venstre eller i SV. I Ap er det delte meninger.

- Det er et litt klossete frieri til KrF, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

— Jeg er veldig overrasket over at Jonas Gahr Støre snur i en sak som er så viktig for likestilling og integrering, sier hun og legger polemisk til at «jeg er mer enig med Ap enn Støre» i dette spørsmålet.

Rart signal nå

Audun Lysbakken synes det er rart at det kommer nye signaler fra Ap nå, siden Venstrelederen tidligere i år gikk inn for å fjerne hele kontantstøtten.

— Med nytt standpunkt i Venstre, er vi nær en situasjon med flertall mot hele ordningen. Da vil det forundre meg veldig om Ap ikke vil bruke den muligheten, sier Lysbakken.

  • Hør hele foredraget der Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for kursendring om kontantstøtte.

Kun ventestønad

SV— lederen ønsker ikke annen form for kontantstøtte enn den både SV og Ap går inn for i gjeldende partiprogrammer. I SV kaller man det en ventestønad: Kontantstøtte kun til foreldre som søker, men ikke får barnehageplass: Altså en støtte inntil man får mer eller mindre løpende opptak for barn som fyller ett år etter 1. september. Skei Grande sier at Venstre også kan tenke seg dette inntil man fjerner støtten helt.

— Det er rimelig at man kan få kontantstøtte i den perioden man venter på plass. Vi vil gjøre om støtten til en ventestønad. Det mener vi er det fornuftige, sier Lysbakken.

Men han gjør det klinkende klart at SV ikke vil være med på å frede kontantstøtten.

Grunnleggende problematisk

— Vi mener det grunnleggende er problematisk at man skal få betaling for å la være å bruke et offentlig tilbud, sier han.

Han legger til at han har respekt for at noen vil være hjemme med egne barn. Men han mener ikke det er noe samfunnsansvar å bidra med økonomisk støtte til slike valg.

-Vi var med på å øke støtten til de yngste ettåringene. Jeg syntes et var en grei løsning når så mange måtte vente på plass. I praksis ble det langt på vei en ventestønad, sier den tidligere barne- og likestillingsministeren fra SV.

Kritisk likestillingsombud

Heller ikke likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik møter nytenkningen til Støre med entusiasme.

— Vi har lenge påpekt at kontantstøtten hindrer likestilling, og at den er til hinder for god integrering både for mødrene som ikke kommer ut i arbeid, og for barna, skriver hun i en e-post.

— Kontantstøtten er en ordning der tanken er god, men som slår uheldig ut. Den bør erstattes med for eksempel gratis kjernetid i barnehage og på aktivitetsskolen, mener Ørstavik.

Vil beholde dagens Ap-modell

Aps familiepolitiske talskvinne på Stortinget, Rigmor Aasrud sier hun oppfatter Jonas Gahr Støre i retning av at han vil problematisere dagens formulering i Aps program.

På spørsmål om hun mener barn som kan få barnehageplass, skal kunne velge å få kontanstøtte i stedet, svarer hun slik:

— Nei, det mener jeg ikke.

Aasrud holder fast ved det som står i gjeldende program, at Ap kun skal beholde en form for kontantstøtte for barn som som har søkt, men ikke fått barnehageplass ennå.

Hun legger imidlertid til at Ap kan drøfte ulike andre løsninger i forbindelse med neste programprosess.

Huitfeldt ønsker debatten

Siden kontantstøtteordningen ble innført i 1998, har det vært betydelig motstand mot den i partiet generelt og hos Ap-kvinnene spesielt. Men det var altså på et møte med Aps kvinnenettverk Støre reiste spørsmålet om Ap burde innta nytt syn på kontantstøtten, siden den nå bare gjelder ettåringer.

— Merk dere det som skjer i norsk politikk nå, sa han og viste til signaler omtalte i Aftenposten om at Knut Arild Hareide ikke vil kjempe for gjeninnføring av kontantstøtten for toåringer i denne perioden. Han vil heller ha to barnehageopptak og bedre muligheter for å kombinere kontantstøtte og barnehage det første året.

Jeg sier bare at dette må vi kunne snakke om, og vi må kunne gjøre det uten komplekser.

— Det er en forandring av stor betydning, sa Støre og fortsatte:

— La oss spørre; er det også tid for oss til å tenke nytt rundt noe av dette?

Støre sa at videre at han når han reiser rundt, møter familier som opplever en kritisk tid mellom der foreldrepermisjonen slutter og der barnehagen starter.

Må debattere "uten komplekser"

— Hva gjør vi i den perioden? Hva kaller vi den støtten vi gir foreldrene i den perioden? Jeg sier bare at dette må vi kunne snakke om, og vi må kunne gjøre det uten komplekser. Det kan ikke være fordi det heter kontantstøtte og vi var imot det, at vi ikke kan se på om det finnes et offentlig ansvar for å dekke opp dette viktige temaet, lytte til familien og se hvordan vi best kan støtte, sa han.

Les også:

Les også

Hareide dropper å gjeninnføre kontantstøtten til toåringene

Vil ta debatten

Støres høyttenkning mottas positivt av lederen i Aps kvinnenettverk.

— Det er en viktig debatt å ta opp, sier Anniken Huitfeldt.

Også hun viser til at mange foreldre opplever overgangen fra foreldrepermisjon til full dag i barnehage som ganske tøff. Derfor mener hun man må se på "en eller annen ordning" spesielt for barn i alderen 13 til 18 måneder.

På spørsmål om hun da vil støtte KrF- lederens ønske om å gjøre det lettere å kombinere barnehage og kontantstøtte, sier hun at hun ikke vil ta stilling til slike forslag uten videre.

— Men det må være mulig å få kortere dag i starten, sier hun.