Solberg fikk anklage om at Sandberg var kjæreste med ansatt ved den iranske ambassaden i juni

Statsminister Erna Solberg ble 8. juni varslet om at daværende statsråd Per Sandberg hadde et forhold til en kvinne det ble hevdet var ansatt ved den iranske ambassaden. PST ble straks koblet inn.

Per Sandberg og Erna Solberg under pressekonferansen der det ble bekreftet at fiskeriministeren gikk av.

Det går frem av statsministerens svar til stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) fredag. Bastholm har spurt om når statsministeren ble informert om forholdet mellom Sandberg og Bahareh Letnes, og hva Solberg gjorde.

Solberg svarer fredag at hun fikk varsel eller påstander om at Sandberg var involvert i et forhold, og at han hadde tatt med tjenestetelefonen på tjenestereisen til Kina i slutten av mai.

«Det ble raskt satt i gang undersøkelser både om da faktiske forhold og med sikte på å få klarhet i påstandene som var formidlet til kontoret», skriver hun.

Les også

Per Sandberg mener han måtte gå fordi mediene fremstilte Bahareh Letnes som spion

Sandberg orienterte etter undersøkelsene

15. juni ble det avklart at kvinnen ikke var ansatt ved ambassaden, og at det dreide seg om Bahareh Letnes.

«Det ble gjennomført møte med PST samme dag for å gjennomføre vurderinger. Den 18. juni tok også Per Sandberg kontakt med Statsministerens kontor for å orientere om sitt forhold», skriver hun.

I dagene som fulgte fikk Solberg tilbakemeldinger fra PST som gjorde at hun fortsatt hadde tillit til ham som statsråd. Solberg har tidligere sagt at Sandberg ifølge Næringsdepartementets opplysninger hadde fått med seg en lånetelefon til Kina.

Det er senere kommet frem at Frp-veteranen fikk en slik telefon, men likevel dro til Kina med sin tjenestetelefon. Det er i strid med PSTs klare anbefalinger.

«Av hensyn jeg har nevnt innledningsvis vil jeg ikke gå inn i dialogen mellom Statsministerens kontor og PST», skriver Solberg, og viser til sikkerhetshensyn.

Les også

Sandberg fikk tildelt lånetelefon før Kina-tur. Tok likevel med tjenestetelefonen.

DSS: Ingen innlogginger da telefonen var i Iran

I samme svar påpeker statsministeren at det i ikke er registrert forsøk på innlogginger i regjeringens saksbehandlingssystem i perioden Per Sandberg og tjenestetelefonen hans var i Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

«DSS har imidlertid opplyst at det ikke er registrert forsøk på innlogging i Nærings- og fiskeridepartementets saksbehandlingssystem den tiden telefonen befant seg i Iran.»

DSS er forkortelse for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.