Styret ga Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth en liste på 13 forbedringspunkter

Året før Anita Krohn Traaseth skrev en omstridt kronikk, ga et samlet styre Innovasjon Norge-sjefen en skriftlig advarsel for blant annet hennes eksterne kommunikasjon og rolleforståelse.

Anita Krohn Traaseth delte ut pris til årets norske kvinnelige gründer i New York onsdag.

Kronikken «Slik kan Norge komme ut av strutseposisjonen og inn i ledertrøya» ble publisert i Aftenposten i oktober 2017 og skapte uro i både styret og i Næringsdepartementet.

I kronikken påpeker Traaseth at Norges oljeproduksjon og klimapolitikk kan oppfattes å stå i motsetning til hverandre. Bransjeforeningen Norsk olje og gass reagerte kraftig i et brev til styreleder Dyb, der de mente Traaseth ikke viste nødvendig bransjenøytralitet.

Les hele saken med abonnement