Tok pengestøtten fra eldre innvandrere - halvparten endte på sosialen

Stortinget fjernet støtteordningen som ga rundt 500 eldre innvandrere en minsteinntekt til livsopphold, tilsvarende nivået på minstepensjonen. Regningen endte hos kommunene.

Sammen hadde de fire borgerlige partilederne Trine Skei Grande (V), Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF) flertall på Stortinget forrige periode. På tampen av 2015 vedtok de, sammen med Sp, endringen som medførte kutt i støtte til en liten gruppe eldre innvandrere.

En liten gruppe eldre innvandrere ble rammet da et stortingsflertall av de fire borgerlige partiene og Sp med tilbakevirkende kraft i 2015 endret reglene for den særskilte støtteordningen de levde av.

Nav har greid å finne frem til 468 rammede som fortsatt er i live – og har sett på hvem de er og hvordan det gikk.

Les hele saken med abonnement