Politikk

- Mangel på respekt for Stortinget

Solberg-regjeringen får refs for å hente en stortingsrepresentant inn som statssekretær - noe som blir i strid med Grunnloven fra 2017.

Frps Bård Hoksrud blir statssekretær i samferdselsdepartementet. Foto: Vegard Grøtt, NTB Scanpix

  • Marie Melgård
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Aftenposten skriver onsdag formiddag at stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) blir ny statssekretær i samferdselsdepartementet.

Dette til tross for at Stortinget i forrige periode vedtok å endre Grunnloven slik at dette ikke lenger skal være lov. Endringen trer i kraft fra neste stortingsperiode.

Dette får Aps Marit Nybakk, nettopp valgt til 1. visepresident på Stortinget, til å reagere sterkt.

— Det er meget overraskende hvis de etter den runden vi har hatt på dette, likevel henter stortingsrepresentanter til regjeringen som statssekretærer. Det er en mangel på respekt for Stortingets gjerning, og for dem som har valgt sine representanter, sier Nybakk til Aftenposten.

Legger føringer

Hun er bekymret både for hvordan statssekretærene ikke er konstitusjonelt ansvarlige overfor Stortinget, og for hvordan ansettelser av statssekretærer kan brukes for å påvirke hvem som representerer hvert fylke.

Les også

I dag fikk Norge ny regjering

— Det er ikke forbudt, men det er en sterk føringer i et grunnlovsforslag som alle partier på Stortinget har signert, sier Nybakk.

Hele presidentskapet, inkludert Høyres representanter, skrev i fjor under på et forslag om å endre grunnloven.

- I strid med Grunnlovens intensjon

Avtroppende stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) har stilt seg i spissen for å endre Grunnloven slik at stortingsrepresentanter ikke lenger skal kunne hentes som statssekretærer. Han understreker at grunnlovsendringen ikke vil tre i kraft før stortingsperioden 2017-2021.

— Praksisen med å hente statssekretærer til Stortinget er åpenbart i strid med Grunnlovens intensjon om at man ikke skal tas ut av Stortinget uten å stå ansvarlig overfor Stortinget, sier Andersen til Aftenposten.

Mairt Nybakk (Ap). Foto: Kallestad, Gorm/NTB scanpix

— Er det uheldig at Solberg-regjeringen gjør en slik utnevning?- De av oss som har gått inn for lovendringen mener denne praksisen er uheldig. Men dette er noe som har vært gjort av mange regjeringer tidligere, også de rødgrønne, sier Andersen.

- Overraskende

Nyvalgt stortingspresident Olemic Thommesen (H) støtter grunnlovsforslaget fra forrige periode fullt ut.

— Det er overraskende, når det ligger inne et forslag som også Frps representant i presidentskapet skrev under på, sier Olemic Thommessen til Aftenposten.

— Det er tungtveiende demokratiske hensyn som taler for at dette forslaget. Det er ikke i dag forbudt å hente statssekretærer fra Stortinget, eller mulig å stoppe, men jeg vil helst ikke at det skjer, sier stortingspresidenten.

— Regjeringen skal ikke ha direkte innflytelse på Stortinget ved å løfte representanter ut av systemet. Det er annerledes med statsrådene, som står ansvarlige for Stortinget, statssekretærene går inn som ansatte.

.

Les også

  1. Paul Chaffey blir statssekretær

  2. Disse skal styre Norge sammen med Erna Solberg

Les mer om

  1. Politikk