Frp truer med å koble Nobel-saken med valget av riksrevisor

Om KrF er med på å fremme en motkandidat til Carl I. Hagen som medlem av Nobelkomiteen, kan Frp svare med å komme med en egen kandidat til jobben som riksrevisor.

Det er blitt oppstyr i det politiske miljøet etter at Frps stortingsgruppe bestemte seg for at de vil ha Carl I. Hagen som sitt medlem i Nobelkomiteen. Her er Hagen fotografert på vei inn i bystyremøte i Oslo forrige uke.
  • Karen Tjernshaugen

I Frp blir det tatt svært dårlig imot at både Ap og KrF har åpnet for å stille en motkandidat mot Carl I. Hagen.

Plassene i Nobelkomiteen er fordelt etter styrkeforholdet mellom partiene, og det er høyst uvanlig at de andre partiene legger seg opp i hvilke personer som nomineres.

To Frp-kilder på Stortinget bekrefter at det kan bli aktuelt å koble valget av medlemmer til Nobelkomiteen med valget av ny Riksrevisor, som skal utnevnes av Stortinget samtidig.

Kan stikke kjepper i hjulene

For to uker siden skrev Dagens Næringsliv at dagens riksrevisor Per-Kristian Foss kan bli byttet ut med en politiker fra KrF. De mest aktuelle kandidatene skal ifølge avisen være tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syvertsen, tidligere medlem av presidentskapet Line Henriette Hjemdal eller tidligere partileder Dagfinn Høybråten.

De fire partiene på borgerlig side har samarbeidet om konstitueringen av Stortinget. Men om KrF stikker kjepper i hjulene for Hagen som medlem av Nobelkomiteen, vil Frp vurdere å utfordre KrF når det gjelder riksrevisor-posten, får Aftenposten opplyst.

Tidligere justisminister Anders Anundsen nevnes som et aktuelt navn dersom Frp skal stille med en egen kandidat til jobben som riksrevisor.

Frp-kildene Aftenposten har vært i kontakt med, understreker at det er åpent hvordan dramaet rundt valget av medlemmer i Nobelkomiteen utvikler seg videre.

Frp bestemmer seg om én uke

Mandag ba et flertall av de parlamentariske lederne på Stortinget Frp om å tenke seg om og fremme en annen kandidat enn Carl I. Hagen som sitt medlem i Nobelkomiteen.

På et møte onsdag om én uke tar Frps stortingsgruppe debatten om Hagen skal byttes ut. Frp-politikerne på Stortinget som Aftenposten har snakket med, signaliserer at det er lite aktuelt å gå for en annen kandidat på grunn av press fra de andre partiene. Dilemmaet for Frp er at de risikerer å miste sitt medlem av Nobelkomiteen til et annet parti om de står steilt på Hagen.

Om de andre partiene ikke stiller en motkandidat, har Carl I. Hagen en lett match under avstemningen. Det er ikke nødvendig med et flertall i salen for å bli valgt, Frps stemmer er nok.

Hagen vil i så fall risikere å bli valgt mot mange blanke stemmer.

Sp vil ikke støtte motkandidat

Om Ap eller andre partier gjør alvor av å fremme en motkandidat, blir situasjonen vanskeligere. Det er helt åpent hvem som vil få flertall i en slik situasjon.

Med skriftlig avstemning er enkeltrepresentantene uansett ikke bundet av hvordan partiene deres stiller seg.

Hvilke partier som vil stille seg bak en eventuell motkandidat og hvem dette i så fall skal være, er foreløpig ikke klart.

Senterpartiet kommer etter det Aftenposten kjenner til, hverken til å fremme eller støtte en motkandidat til Hagen.