Det ulmer i Senterpartiet. Nå er ledelsens svar på strømkrisen klart.

Senterpartiet sier klart nei til en ny EU-pakke om strøm. Men velgerne må trolig vente til etter valget før de får svar på hva partiet skal mene om en rekke andre stridsspørsmål.

Trygve Slagsvold Vedum under Stortingets spørretime onsdag.

Strømprisen får mye av skylden for at Senterpartiets oppslutning er mer enn halvert siden valget i 2021. Saken er ventet å bli en av hovedsakene på partiets landsmøte i midten av mars.

På grasrotnivå har det lenge ulmet. Det er misnøye med hvordan regjeringen har møtt strømpriskrisen. Nå spør flere om hvor langt landsmøtet vil gå i vedtak som går imot regjeringens politikk.

Sentralstyrets forslag til hva landsmøtet skal uttale om strøm- og energipolitikk, er nå klart.

Vil ta styring. Men hvordan?

I uttalelsen står det at på kort sikt er det viktig å sikre at utgiftene til strøm ikke bestemmes av det internasjonale markedet. Partiet vil derfor jobbe for en løsning der politikerne tar tilbake styring over kraftprisen.

Det står imidlertid ikke hva dette betyr i konkret politikk.

Overfor Aftenposten viser Vedum til utvalget regjeringen nylig satte ned for å se på ulike modeller for hvordan strømprisen settes.

– Nå har vi utfordret dyktige folk på en rekke punkter. De skal blant annet se på eksportavgift på strøm, ulike prissoner rundt kablene og om vi kan ta mer strøm ut av spotmarkedet for å selge på fastpriskontrakter, sier Vedum.

Dette er blant de mange forslagene som har vært fremme i den offentlige debatten. Vedum vil ikke at landsmøtet skal ta konkret stilling til dem nå.

Dermed viser han til et utvalg som ikke skal legge frem sin rapport før i midten av oktober. Da er landsmøtene til Ap og Sp for lengst unnagjort. Det er også lokalvalget. Tar det for lang tid å få svar?

Vedum sier det var viktig for Sp å sette ned en energikommisjon. Den leverte sin rapport 1. februar i år. Han mener det var naturlig å vente med et nytt utvalg til den rapporten var klar. Nå kan det altså gå åtte nye måneder før neste rapport kommer.

– Det hadde ikke vært meg imot om vi hadde fått et gjennomarbeidet svar før det, men de må få tid til å gjøre en skikkelig jobb. Det er store grep det er snakk om. Vi må være trygge på at det har den effekten vi ønsker, sier Vedum.

Han mener at regjeringen har tatt politisk styring over strømpriskrisen.

– Vi fikk på plass en strømstøtte raskt, og nå har vi også lagt frem forbedringer på den. Vi satte også ned elavgiften med en gang vi kom i regjering. Nå har vi satt ned et utvalg som skal se på hvordan strømprisen settes.

Nei til ny EU-pakke

I uttalelsen sier Sp nei til EUs fjerde energimarkedspakke. Pakken kalles også Ren energi-pakken. Den skal sørge for økt samarbeid på tvers av landene i Europa. Tanken er at mer kraftutveksling og fornybar energi er helt nødvendig for at Europa skal nå klimamålene.

Sp mener at Norge ved å si ja vil gi fra seg mer makt over egen energipolitikk til EU. Partiet var sterk motstander av at Stortinget sa ja til EUs tredje energimarkedspakke i 2018. Da sa også Norge ja til å bli med i EU-byrået Acer.

– Vi må forholde oss til de avtalene som er inngått, og så må vi bruke det handlingsrommet som er der. Vi sier nei til å gi fra oss mer makt, sier Vedum.

Det er ikke nytt eller overraskende at Sp mener dette. Det sa det samme før valget. Men vil dette være bindende for regjeringens politikk så lenge Sp sitter i den?

– Dette er hva Senterpartiet mener, så får Arbeiderpartiet svare hva de mener. Hvis det blir en utfordring, så får vi finne ut hvordan vi løser det sammen, svarer Vedum.

Regulering av utenlandshandelen med strøm

I uttalelsen står det at Sp vil ha en tydeligere regulering av utenlandshandelen med strøm. Hvordan det skal skje, er imidlertid ikke klart.

Vedum kan i dag ikke si hva partiet gjør hvis regjeringsutvalget til høsten sier at det ikke er mulig å regulere eksporten for å få ned prisene.

Det står også at Sp vil sikre økt nasjonal kontroll med kraftflyten over kablene til utlandet for å sikre forsyningssikkerheten.

Kabler og elektrifisering

I uttalelsen står det også at det ikke skal godkjennes nye utenlandskabler i denne stortingsperioden. Vedum viser til at regjeringen også sa nei til utvekslingskabler fra de nye feltene for havvind i Nordsjøen.

Et annet omstridt punkt i energipolitikken er elektrifiseringen av olje- og gassfelt. Det er nødvendig for at Norge skal nå klimamålene, men omstridt fordi kraften også kan trenges på land.

I uttalelsen sier Sp at de vil at elektrifisering av sokkelen skal skje ved havvind eller alternativ teknologi. Industrien på land skal ikke bli skadelidende.

Sp vil legge til rette for økt produksjon av fornybar energi og ha en stor satsing på energieffektivisering og alternative energiformer som bioenergi.