Har solgt ut mest

I reklamen er Jens Stoltenberg "Kaptein Norge" som skal hindre at de borgerlige selger hele landet. Som statsminister privatiserte han mer på halvannet år enn Bondevik har gjort på fire.

I løpet av Jens Stoltenbergs halvannet år som statsminister i 2000-2001 ble Statoil og Telenor børsnotert. Statens aksjepost i Kreditkassen ble solgt, og dermed kom Norges nest største bank på svenske hender.Norsk medisinaldepot ble solgt til en tysk medisingrossist, to tredjedeler av aksjene i spritprodusenten Arcus ble solgt til private, og 49 prosent av aksjene i gruvebedriften Olivin gikk til et amerikanskeid selskap. I tillegg ble det solgt aksjer for 4,3 milliarder kroner i DnB, slik at statens eierandel kom under 50 prosent. Det fremgår av en liste Nærings— og handelsdepartementet har laget på forespørsel fra Aftenposten.- Dette viser at det ikke er samsvar mellom det Stoltenberg sier og det han gjør, sier statsminister Kjell Magne Bondevik til Aftenposten.Etter at Bondevik dannet sin andre regjering, har staten redusert eierandelen ytterligere i Statoil og Telenor. De gjenværende aksjene i Arcus og Olivin er solgt, slik at staten er helt ute av disse selskapene. I tillegg er investeringsselskapet SND Invest, Grødegaard, som tidligere het Statens kantiner, og avfallshåndteringsselskapet NOAH privatisert under Bondevik.I sum privatiserte Stoltenberg større eierandeler enn Bondevik-regjeringen har gjort.- Stoltenberg prøver nå å skape et skremmebilde av at samarbeidsregjeringen prøver å privatisere over en lav sko. Fakta viser at han har privatisert minst like mye på ett og et halvt år som vi har gjort på fire år. Enten har Stoltenberg endret kurs fordi han skal samarbeide med SV, eller så sier han noe og gjør noe annet, sier Bondevik.

Angrer ikke.

I kinoreklamer figurerer Stoltenberg for tiden som "Kaptein Norge", som skal hindre at landet blir solgt. Han opplyser imidlertid at han ikke angrer på noen av de privatiseringene hans regjering gjennomførte, og hevder at han ikke har endret syn på privatisering. Både Statoil og Telenor har hatt godt av å få inn private eiere, mener Stoltenberg.- Arbeiderpartiet har alltid ment at vi skal ha en blandingsøkonomi i Norge, sier han, og fremhever Statoil, Hydro, Telenor og DnB NOR som fire store selskaper hvor det er ønskelig med blandet eierskap.Stoltenberg mener det vil bli mindre privatisering med en rød/grønn enn med en borgerlig regjering de neste fire årene, fordi Arbeidepartiet går imot salg av aksjer i Statkraft og Posten, og imot ytterligere nedsalg i Statoil.I Statkraft bør nemlig staten eie 100 prosent av aksjene, fordi dette selskapet eier naturressurser og har mesteparten av virksomheten i Norge, mener han.

Jens Stoltenberg hevder at han ikke angrer på de mange privatiseringene hans regjering gjennomførte, selv om Ap. har gjort kampen mot privatisering til et viktig tema i årets valgkamp. Her i duell med statsminister Kjell Magne Bondevik på Høgskolen i Agder.