Stortingsflertallet sier nei til ny høring i trygdeskandalen

Et flertall i kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til en ny runde med høringer om Nav og trygdeskandalen. SV-leder Audun Lysbakken er skuffet.

SV-leder Audun Lysbakken er skuffet over at regjeringen ikke vil støtte en ny høring.

I oktober 2019 ble Nav-skandalen kjent. Et stort antall personer som mottok ytelser fra Nav hadde fått urettmessige krav om tilbakebetaling. Mange ble urettmessige straffeforfulgt og sendt i fengsel på feil grunnlag.

– Alt skal frem i lyset, lovet daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ofrene for trygdeskandalen i Stortinget i 5. november 2019.

Men nå blir lyset slått av, iallefall på Stortinget. Det til tross for at det fremdeles er aspekter ved saken som ikke er fullt ut belyst. Blant annet har Aftenposten omtalt hvordan regjeringen nekter innsyn i sentrale dokumenter om saken.

– Fullstendig uforståelig

I et møte tirsdag vendte sju av ti medlemmer i komiteen tommelen ned for nye høringer i den mye omtalte saken.

SV-leder Audun Lysbakken, som hadde tatt til orde for en ny høring, er skuffet.

– Det er veldig skuffende og fullstendig uforståelig at regjeringspartiene ikke vil støtte en ny høring i saken. Det er åpenbart at det har kommet ny informasjon, og at alle steiner ikke er snudd. Dette er enda en nedslående melding å sende til ofrene i saken, sier han.

Strid om rapport

Den nye informasjonen han viser til, er rapporten «Eksport av trygdeytelser» fra 2014. Der heter det blant annet at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet, er i strid med EØS-avtalen.

Det var nettopp det ofrene for trygdeskandalen feilaktig ble straffet for i årene etterpå. Medlemmer av Solberg-regjeringen har tidligere hevdet at de ikke var klar over regelverket.

Les også

Staten nekter Nav-offer fri rettshjelp. Har ikke «prinsipiell interesse».

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har sagt nei til kontrollkomiteens krav om å få utlevert rapporten.

– Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringspartiene skal hindre at tidligere statsråder i Høyre-regjeringen må forklare seg på nytt om trygdeskandalen. Det finnes ingen gode grunner til å beskytte dem, sier Lysbakken.

Måtte ha fire stemmer

Også Rødts Seher Aydar sier til NTB at hun er skuffet over utfallet.

Forslaget hadde også støtte fra Frps Carl I. Hagen (Frp), men det var ikke nok til å få det nødvendige antall stemmer.

Ifølge Stortingets forretningsorden må minst fire medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stille seg bak et mindretallskrav om å åpne kontrollsak.

Kontrollkomiteen har tre medlemmer fra Ap, to fra Høyre, ett fra Venstre, ett fra Sp, ett fra SV, ett fra Rødt og ett fra Frp.