Åpner oljefelter i områder der miljøekspertisen fraråder petroleumsvirksomhet

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg inviterer oljeselskapene til å søke på 90 nye blokker på norsk sokkel. SV mener han overser miljø- og klimakrav fra egne fagetater.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg legger opp til en ny stor konsesjonsrunde på norsk sokkel.
  • Alf Ole Ask

Regjeringen har utlyst 90 nye olje- og gassfelter på norsk sokkel. Det er fem blokker i Nordsjøen, 37 blokker i Norskehavet og 48 blokker i Barentshavet. Søknadsfristen for oljeselskapene er 27. august.

Første etter Riksrevisjonens kritikk

Dette er den første konsesjonsrunden som omfatter Barentshavet etter at Riksrevisjonen i mars kom med sin knusende kritikk av samarbeidet mellom olje- og miljømyndigheter i nord. I tillegg kritiserte de mangler ved oljevernberedskapen i de nordligste områdene.

– Jeg er svært fornøyd med at vi i dag utlyser tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Med dette viderefører vi dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer. Dette er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, og jeg har god tro på fortsatt interesse fra oljeselskapene til å utforske norsk sokkel, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding.

I fjor ble det delt ut 83 lisenser i denne typen konsesjonsrunde. Det var et rekordhøyt tall.

Klare advarsler i høringsuttalelsene

SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, mener at Olje- og energidepartementet ikke har lært noe av kritikken fra Riksrevisjonen, og at for eksempel Miljødirektoratet ikke får den informasjonen som de vil ha.

– Flere av feltene regjeringen nå tilbyr oljeselskapene, er sårbare områder hvor regjeringens egne miljøeksperter har frarådet all form for petroleumsvirksomhet. Regjeringen fortsetter med dette å overkjøre absolutt alle miljøfaglige råd mot oljevirksomhet, sier Haltbrekken.

SVs Lars Haltbrekken mener Olje- og energidepartementet har lært fint lite av Riksrevisjonens kritikk

I høringsuttalelsene i forbindelse med konsesjonsrunder er det fra ulike etater uttrykt skepsis og motstand:

  • Havforskningsinstituttet har advart mot konkrete blokker i Barentshavet fordi de ligger i gyteområder for hyse og i områder med forekomster av svamp.
  • Kystverket advarer mot at utvidelsene i Barentshavet skjer i et område med begrenset tilgang på beredskapsressurser ved eventuelle akutte utslipp. Med utgangspunkt i havstrømmene vil akutte utslipp i de østlige områdene med stor sannsynlighet kunne drive inn i russisk sone.
  • Miljødirektoratet understreker betydningen av at klimarelatert risiko ved økt aktivitetsnivå på sokkelen vurderes og synliggjøres med scenarioanalyser og stresstesting. Direktoratet peker også på Riksrevisjonens rapport, som anbefaler større åpenhet om hvordan høringsinnspillene til forslag til utlysninger av utvinningstillatelser blir vurdert og håndtert. Miljødirektoratet ser det også som ønskelig og nyttig å få informasjon om dette.

– Regjeringen smeller igjen døren for de klimastreikende elevene når de tilbyr oljeselskapene 90 nye felter de kan bore etter olje i. Dette er felter som kan gi store utslipp i mange tiår etter at vi skal ha kuttet utslippene av klimagasser helt. Det er på høy tid regjeringen kommer seg ut av oljetåken de sitter i, sier Haltbrekken.