Frp til frontalangrep på Pensjonistforbundet

Frp-talsmann peker på at Pensjonistforbundets leder har Ap- og LO-bakgrunn, og kritiserer forbundet for å «drive partipolitikk».

Jan Davidsen (t.v.) var leder av et mektig LO-forbund og satt i Aps sentralstyre frem til 2015. Nå får han kritikk fra Frps Erlend Wiborg (t.h.) for å drive med partipolitikk.

Klokken 13 i dag presenterer Regjeringen resultatet av årets trygdeoppgjør for pensjonistorganisasjonene.

Det er ventet en løsning som gjør at mange pensjonister også i år kommer ut i minus. Det har fått blant annet Pensjonistforbundet til å gå hardt ut mot Høyre/Frp-regjeringen.

— En hån mot landets pensjonister, sa generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet til Aftenposten onsdag om beslutningen om at Stortinget fra i år ikke skal ha noen egen debatt om trygdeoppgjøret.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen uttalte også til Aftenposten at det er problematisk med en ordning der pensjonistene risikerer negativ kjøpekraft i flere år på rad.

Les også:

Var leder i mektig LO-forbund

Nå svarer Frps arbeids— og sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg med samme mynt:

— Jeg registrerer at Norman og Pensjonistforbundet ikke én eneste gang har kontaktet meg i løpet av de tre årene jeg har hatt ansvar for dette i Frp. Forbundsleder Jan Davidsen, som satt i sentralstyret til Arbeiderpartiet og dermed står bak pensjonsforliket, har ennå ikke kontaktet meg én gang, sier Wiborg.

Davidsen som i dag er leder av Pensjonistforbundet var fra 1993 til 2013 leder av det mektige LO-forbundet Fagforbundet og deres forløper Norsk Kommuneforbund. Han satt i Aps sentralstyre frem til 2015.

- Det er synd at Pensjonistforbundet velger å drive partipolitikk, og det er synd for landets pensjonister, sier Wiborg.

Davidsen: - Driver ikke med partipolitikk

— Vi driver ikke med partipolitikk. Våre standpunkter er basert i vedtak fra Pensjonistforbundets landsmøte. Vi har et åpent forhold til alle partier og medlemmer fra alle partier, parerer Davidsen.

- Men hvorfor har dere ikke hatt noen kontakt med Frps talsperson for arbeids- og sosialpolitikk de siste årene?

— At vi ikke har vært i kontakt med Wiborg skyldes at vi har en regjering vi forholder oss til. Det at man har fått en situasjon der flertallet har bestemt at trygdeoppgjøret ikke skal behandles av Stortinget, gjør dessuten Stortinget som arena mindre interessant for oss, sier lederen av Pensjonistforbundet.

- Har ikke Wiborg et poeng når han mener det er urettferdig at Pensjonistforbundet og du som tidligere Ap-mann kritiserer Høyre/Frp-regjeringen for resultater av pensjonsforliket som Ap var for men Frp var mot?

— Nei, jeg sitter her som leder av Pensjonistforbundet. Forliket på Stortinget som Pensjonistforbundet reagerer på var den tekniske justeringen med 0,75 prosentpoeng under lønnsutviklingen som gjør at vi kan havne i minus for andre år på rad.

- Men Frp var jo mot også regelen om at pensjonistene automatisk skal få 0,75 prosentpoeng under lønnsmottagerne?

— Ja, det var de. Men dette er noe som er besluttet av flertallet på Stortinget og ikke Aps sentralstyre. På Stortinget har jeg aldri vært, påpeker Davidsen.

Les også:

Forslag fra Frp-statsråd

Pensjonistforbundet er sterkt kritisk til at Stortinget i år ikke skal ha en egen sak om trygdeoppgjøret til behandling.

Det skyldes en endring daværende arbeids— og sosialminister Robert Eriksson (Frp) la inn i 2016-budsjettet – noen måneder før han gikk av i fjor høst.

Han satte av penger til regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) i statsbudsjettet for i år. Og når pengene allerede er satt av og bevilget, trenger ikke Regjeringen sende over en egen sak til Stortinget nå i vår.

Frykter minus fire år på rad

Stridens kjerne er at mange pensjonister fikk lavere kjøpekraft etter årets trygdeoppgjør og også kan få det i år.

En beregning Arbeids- og sosialdepartementet har presentert for pensjonistorganisasjonene og partiene på Stortinget viser at utviklingen kan fortsette de neste to årene om prognosene for lønnsutvikling og prisvekst slår til:

Da Stortinget vedtok pensjonsforliket ble det bestemt at pensjoner skal reguleres med 0,75 prosentpoeng under lønnsutviklingen i samfunnet ellers.

— Frp stemte mot pensjonsforliket

Wiborg sier at partiene som vil, kan bevilge mer penger til trygdeoppgjøret i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Overfor Aftenposten antyder han imidlertid at Frp ikke har tenkt til å gjøre det.

— Dette bygger på pensjonsforliket, som Frp stemte mot. Flertallet i Stortinget i dag er for forliket, der denne underreguleringen ligger. Jeg og Frp fremmet forslag i mai i fjor om å endre systemet, men flertallet vil noe annet.

- Vil dere markere det i behandlingen av revidert budsjett ved å foreslå mer penger til den gruppen som kan få dårligere råd?

— Det for tidlig å si i dag om det blir en nedgang. Vi vet jo ikke hva inflasjonen ender på. Og vi er ikke ferdige med behandlingen av revidert. Men vi har fremmet forslag om å endre dette tidligere. Det ble nedstemt. Dersom de andre partiene snur, er Frp utrolige glad for det og vil være med på det, sier Frp-representanten fra Østfold.

- Prognosene viser at en del pensjonister vil få redusert kjøpekraft også de kommende årene. Er det levelig for Frp å være med på?

— Vi er imot det. Derfor stemte vi også mot forliket. Men når samtlige andre partier var for, så har vi dessverre ikke flertall.

- Et av Pensjonistforbundets krav er at de innvilges reell forhandlingsrett igjen. Støtter du det kravet?

— Frp ønsker å gjeninnføre reelle forhandlinger. Det var også en av grunnene til at vi stemte mot pensjonsforliket.

-Er drøftingene mellom pensjonistorganisasjonene og regjeringen bare er skinnprosess?

— Jeg mener det er en dårlig modell og et håpløst system. Stortinget har vedtatt med lov og forskrift hvordan dette skal være ned til minste detalj. Jeg synes det er meget spesielt. Vi ser nå på flere punktet – og dette er det største – at pensjonsforliket til Stoltenberg-regjeringen var et forlik for å kutte pensjonene til dem som har bygget landet. Det er Frp imot, sier Wiborg.

Husker du ikke fjorårets pensjons-bråk, kan du lese disse sakene:

Interessert i politikk? Hør vår politiske podkast, Aftenpodden. Lytt og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk: