Oslo og Akershus i full strid om billettpriser på buss, T-bane og trikk

Byrådet i Oslo vil kutte Ruters billettpriser for barnefamilier og avstå fra økning i 2020 for å flere til å reise kollektivt. Akershus mener at også kollektivpassasjerene må være med på å betale for kollektivutbyggingen.

Hva skal det koste å kjøre kollektivt neste år? Det krangler Oslo og Akershus om.
  • Alf Ole Ask

I vår tok byrådet i Oslo et initiativ overfor Akershus om at det skulle bli gratis å ta med barn under 18 år på buss, trikk og T-bane i Oslo og Akershus utenom rushtiden. Akershus og Oslo eier Ruter sammen.

I tillegg ønsket ikke byrådet å innføre de takstøkningene som var planlagt i forbindelse med Oslopakke 3.

Da partene møttes i vår, ble de ikke enige. Ruter fikk i oppdrag å se på kostnadene ved det som byrådet foreslår.

Fredag er det duket for nytt møte for å avgjøre hvilken pris du må betale for å reise kollektivt i Oslo og Akershus.

80 millioner i tapte inntekter

Etter det Aftenposten kjenner til, vil det koste 80 millioner kroner i tapte inntekter å ikke innføre takstøkningene, ifølge Ruters beregninger.

Det er ulike modeller for hvordan en planlagt taktsøkning vil ramme deg. Et månedskort i sone 1 kan øke fra dagens 750 kroner til 790 kroner. Enkeltbilletten vil øke fra 36 til 38 kroner.

Les her: Slik lanserte byrådet neste års takstkutt

En slik prisøkning kan føre til nedgang i passasjerantallet på vel 1 prosent, eller ca. 5 millioner reiser.

Den mer omfattende barnerabatten vil koste ca. 23 millioner i tapte inntekter.

En del av Oslopakke 3

Det var Høyre som i forbindelse med Oslopakke 3 fikk inn at kollektivsatsene skulle øke i 2020, men byrådet ønsker nå å kutte i dette.

Høyre har foreslått at man i en tretimers periode bare skal betale én gang gjennom bomringen.

Byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg sier til Aftenposten at det er viktig å gjøre kollektivtilbudet rimelig. Med prisøkning sier hun at det kan bli dyrere for en familie å ta buss eller trikk til byen for å gå på kino enn å bruke bil.

– Økte takster er dårlig miljøpolitikk og dårlig bypolitikk, sier hun.

Bygge ut – reise billigere

Fylkesordfører Anette Marie Solli (H) i Akershus sier at fylkestinget mener at det nå er viktigere å bygge ut tilbudet enn å kutte takstene.

Hun viser til at bilistene gjennom bompenger betaler for store kollektivsatsinger, men at det også er naturlig at de som reiser kollektivt, bidrar mer.

– Vi skal ha den samtalen byrådet har invitert til, men jeg er skeptisk, sier fylkesordføreren.

Både Akershus og Oslo er inne i prosessen med å lage budsjett for neste år, derfor haster det med å fastsette hva prisene skal være.