Politikk

Regjeringen endrer og utsetter ny biodrivstoffavgift etter massiv kritikk

Men selv om regjeringen trekker i nødbremsen, er det fortsatt fare for at norske biodrivstoff-busser går tilbake til fossil diesel, erkjenner regjeringspartiene. Regnskogfondet er forbannet.

Henrik Asheim (H) leder Stortingets finanskomité, som nå skyver på regjeringens forslag om å innføre full veibruksavgift på biodrivstoff.
 • Kjetil Magne Sørenes
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Regjeringens forslag om å innføre full veibruksavgift på all flytende biodrivstoff har fått hard medfart. Blant annet fra LO og NHO, som mener regjeringen med grepet motarbeider sine egne klimamål. Kommunesektorens interesseorganisasjon KS har også advart om at forslaget kan tvinge biodiesel-busser tilbake til fossil diesel.

Nå trekker regjeringspartiene i nødbremsen i tolvte time.

De fire partiene går i Stortingets finanskomité inn for å skyve på avgiften, slik at den blir innført fra 1. juli i stedet for 1. januar 2020. Dette skal gi dem som rammes, bedre tid til å områ seg. Samtidig vil regjeringen justere selve avgiften.

Les også

LO, NHO og Sp mener regjeringen spenner ben under eget klimamål

Vil fjerne palmeolje

I dag er det bare veibruksavgift på biodrivstoff som omsettes innenfor det såkalte omsetningskravet eller innblandingsprosenten. Dette kravet vil være 20 prosent fra og med nyttår.

Med regjeringens forslag blir det avgift for hver dråpe biodiesel man har blandet inn i drivstoffet, uavhengig om andelen er 20 prosent eller mer. Da blir fossil diesel billigere enn biodiesel, og incentivet til å selge mer enn det lovpålagte kravet forsvinner.

Samtidig som regjeringen skyver innføringen av avgiften til sommeren, varsler regjeringen at de da også vil øke omsetningskravet ytterligere. Men hvor mye har ikke regjeringspartiene svar på nå ennå. Overfor Aftenposten blir det antydet opp mot 25 prosent.

Det ligger an til at omsetningen av biodrivstoff i 2019 vil være høyere enn 20 prosent av den totale omsetningen av drivstoff. Dersom regjeringen hadde innført full veibruksavgift uten å øke omsetningskravet, ville det dermed ført til at det ble solgt mindre biodrivstoff i 2020 enn i 2019, erkjenner regjeringspartiene nå. Det ville økt de nasjonale CO₂-utslippene.

Siden fossilt diesel blir billigere enn biodrivstoff med full avgift, blir omsetningskravet i praksis et tak for omsetningen av biodrivstoff i Norge.

Snur etter kritikk

Det er den massive kritikken, blant annet fra LO og NHO, som gjør at regjeringen snur.

– Dette viser at det faktisk går an å komme med gode argumenter og få til noen endringer, sier Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

Kommunesektorens interesseorganisasjon KS har engasjert seg i saken på vegne av de fylkeskommunale kollektivselskapene. Selskaper som bruker 100 prosent biodiesel kan bli tvunget tilbake til fossilt diesel av regjeringens nye avgift, har KS advart om i Aftenposten.

NHO er fornøyd med utsettelsen. Organisasjonen understreker at det trengs ordninger som stimulerer til økt bruk og produksjon av biodrivstoff.

– Med denne utsettelsen blir det tid til dialog mellom regjeringen og næringslivet om hvordan vi kan få til dette, sier direktør for politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

Regjeringen har vedtatt en plan om at all kollektiv transport i Norge skal være fossilfri i 2025. Samtidig har regjeringen mål om å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030.

– Selv om avgiften legges på dem som selger drivstoff, er kollektivselskapene som bruker 100 prosent rent biodiesel godt vant med at avgiftsfritaket er priset inn i volumene de kjøper. De vil fortsatt bli rammet av en prisøkning når avgiften innføres i sommer, stemmer ikke det?

– Jo, det er riktig. Men de vil få bedre tid til å områ seg, svarer Bjørnstad.

– Er dere ikke redd for at de da går tilbake til fossilt diesel?

– Det kan de jo velge, svarer Venstres Ketil Kjenseth, som leder Stortingets energi- og miljøkomité.

Han viser samtidig til at kollektivselskapene har inngått ulike årskontrakter som forplikter dem til å bruke biodrivstoff-busser og å øke andelen elbusser etter hvert.

Regnskogfondet raser

Avgiftsgrepet handler om å bli kvitt palmeolje. Produksjon av palmeolje fører til avskoging i Asia og dermed til økte CO₂-utslipp. Uten avgift på omsetningen utover 20 prosent, er det lønnsomt å overoppfylle dette kravet med billig palmeolje-drivstoff.

– Er dere trygge på at dere nå blir kvitt palmeolje i norsk biodrivstoff?

– Dette grepet kommer til å gi oss bedre virkemiddel for å få ned palmeoljen. Men om vi blir kvitt den helt, vil bare tiden vise, sier Tore Storehaug, KrFs mann i finanskomiteen.

– Hvorfor regulerer dere ikke palmeolje mer direkte?

– Det vanskelige med det, er handelsavtalene vi har. Vi har en veldig klar avtale med Indonesia, og vi ville dessuten risikert å bli dratt inn for EØS-tilsynet ESA, svarer Høyres Henrik Asheim, som leder finanskomiteen.

Regnskogfondet, som langt på vei støttet regjeringens opprinnelige forslag, er ikke imponert. Når omsetningskravet øker, uten at palmeoljen reguleres direkte, vil det øke risikoen for at leverandørene bruker palmeoljer for å oppfylle kravet, forteller Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet til Aftenposten.

– Regjeringen bryter sin egen regjeringserklæring er villig til å ofre regnskog for at Norges klimaregnskap skal se litt bedre ut. Dette er uansvarlig, og truer både klimaet og hele troverdigheten til Norges biodrivstoffpolitikk, sier han.

Les også

 1. Oslo-byrådet vil gi gratis skolemat til alle videregående skoler og senke kollektivprisene

 2. Kommune-Norge advarer regjeringen: Ny avgift kan tvinge landets busser tilbake til fossil diesel

Les mer om

 1. avgift
 2. Biodrivstoff
 3. Fossil
 4. KS
 5. NHO
 6. LO
 7. Solberg-regjeringen