Høyre foreslår ny pandemi-reservestyrke

Høyres programkomité vil opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan aktiviseres i en eventuell pandemi.

Her er Linda Hofstad Helleland med programutkastet.

I dag legger Høyres programkomité frem sitt forslag til politikken regjeringspartiet skal gå til valg på i 2021. Partiet har lekket forslag fra programutkastet i ukevis, også til Aftenposten.

Men lederen av programkomiteen, Linda Hofstad Helleland, hadde nyheter å komme med da hun og nestleder i komiteen, Henrik Asheim, la frem programutkastet i sin helhet på Oslo Met i Oslo mandag.

– Høyre skal vinne valget i 20121, sa Helleland da. Hun understrekte at det er fullt mulig for Høyre å vinne valget slik at Erna Solberg får sin tredje periode som statsminister.

Høyre-regjeringen har fått kritikk for beredskapen Norge hadde da koronaviruset kom.

Pandemi og legemiddelmangel var i forkant regnet som en sannsynlig trussel av norske sikkerhetsmyndigheter, likevel opplevde sykehusene akutt mangel på smittevernustyr.

Neste gang ønsker Høyre å være bedre forberedt.

Programkomiteen foreslår blant annet å opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan aktiviseres i en eventuell pandemi.

På spørsmål om hvordan denne reserverstyrken skal organiserers, svarer Henrik Asheim at det må partiet komme tilbake til. Kulepunktet er ment som et mål om at flere med pandemi-relevant utdannelse skal være klare til å stille opp når det trengs.

– Nå fikk vi opp ganske mennesker rask. Men at vi ikke var godt nok forbredt på det, det kan vi nok slå fast, sier kunnskapsminister Henrik Asheim, nestleder i Høyres programkomite til Aftenposten.

I utkastet heter det også at Høyre vil:

  • Sikre at helsevesenet alltid er forberedt på nye kriser som pandemier, epidemier, eller ettervirkning av andre katastrofer.
  • Sikre tilgang på nødvendig smittevernutstyr i alle deler av helsetjenesten.
  • Sikre tilstrekkelig intensivkapasitet.
  • Legge til rette for økt produksjon av beredskapsmateriell i Norge og våre nærmeste naboland.
  • Ta en ledende rolle internasjonalt i arbeidet med å øke produksjonen av virkestoff og legemidler i vår del av verden.

Vil tillate ølsalg til klokken 23

I programutkastet går det frem at Høyre vil liberalsiere alkoholpolitikken i Norge. Det vil KrF, som Høyre regjerrer med, være kraftig imot.

Programkomiteen foreslår blant annet å tillate salg av alkohol i butikker frem til klokken 23 på hverdager og lørdager. Samtidig foreslås det å tillage salg av alkohol opp til åtte prosent i dagligvarebutikker og å utvide åpningstidene til Vinmonopolet til klokken 20 på hverdager og lørdager.

Programkomiteen vil også ha reduserte særavgifter på enkelte grensehandelutastte varer. Det er ikke spesifisert hvor mye eller hvilke varer, men Helleland har gjort det klart at det er snakk om alkohol i VG.

Vil øke maksstraff

Hovedlinjen skal være at mennesker rehabiliteres tilbake til samfunnet, understreker Høyres programkomité i sitt førsteutkast til valgprogram.

Men når det gjelder særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, foreslår programkomiteen at strafferammen utvides til 50 år.

Programutkastet blir nå sendt ut på høring til Høyres lokallag og andre organer. Frist for innspill er satt til 20. november, før det endelige utkastet fra programkomiteen offentliggjøres i januar. Det endelige programmet blir vedtatt etter politisk behandling på Høyres landsmøte i 2021.