Nav tapte fullstendig i dagpengesak i 2013

En 30 år gammel kvinne risikerte fem måneders fengsel og erstatningskrav på over en kvart million kroner etter at hun oppholdt seg i Sverige og mottok dagpenger i Norge. Retten viste til EØS-reglene og kvinnen ble blankt frifunnet.

Nav har innrømmet feil lovanvendelse ved mottak av pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger og samtidig opphold i annet EØS-land. Men Efta-domstolen fastslo allerede i 2013 at også Navs syn om utenlandsopphold og dagpenger er feil.

(Stavanger Aftenblad): Den da 30 år gamle kvinnen møtte i Oslo tingrett 18. desember 2013. Hun var tiltalt for grovt bedrageri mot Nav.

Fra mai 2010 til august 2011 hadde hun mottatt dagpenger som arbeidsledig og samtidig unnlatt å opplyse Nav om at hun oppholdt seg i Sverige, skriver Stavanger Aftenblad.

Les hele saken med abonnement