Aker BP-sjefen sier Stortinget gjorde oljepakken dyrere

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik mener politikerne på Stortinget gjorde oljepakken dyrere for samfunnet. – Vi måtte tenke helhet, svarer politikerne.

Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP, hvor finansmannen Kjell Inge Røkke er største eier.
  • Alf Ole Ask

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik sier i et intervju med NRK at den omstridte oljepakken ble dyrere etter at Stortinget laget et kompromiss.

Hersvik mener at den billigere pakken som næringen selv foreslo, ville gitt den samme aktivitetsøkningen.

Han synes skattepakken de fikk fra Stortinget for at de og de andre oljeselskapene skulle investere på norsk sokkel, var raus.

– Det vi ba om, var ikke skattelette, men måten systemet ble satt opp på til slutt, gir noe lavere proveny. Men det var ikke nødvendig, sier Røkkes oljesjef i intervjuet med NRK.

Kari Elisabeth Kaski er SVs finanspolitiske talsperson.

Uansvarlig pakke

SV hoppet av arbeidet med et bredt forlik om oljeskattepakken i Stortinget.

– Disse uttalelsene understreker det vi sa. Dette er uansvarlig. De partiene som utgjorde flertallet, mistet all sunn fornuft og konkurrerte om å gi de største skattekuttene til oljeselskapene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Aftenposten.

– Det er flaut og alvorlig at det gis større kutt enn det næringen selv mente de hadde behov for, sier hun og legger til at det gjør konkurransesituasjonen for andre næringer verre.

Kaski mener andre næringer relativt sett får dårligere vilkår sammenlignet med oljeselskapene.

– Det er de langsiktige alvorlige konsekvensene av vedtaket.

Dramatiske døgn på Stortinget

Behandlingen av oljeskattepakken var en av de mest dramatiske sakene i sluttspurten i Stortinget vår. Floken måtte til slutt løses på partileder/parlamentarisk leder-nivå. En samlet miljøbevegelse har kritisert pakken som skulle øke investeringene på sokkelen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet valgte å plusse på friinntekten utover de 20 prosentene bransjen selv hadde bedt om, til 24 prosent.

Friinntekten er overskudd oljeselskapene slipper å betale oljeskatt på, og beregnes som andel av hvor mye de har investert.

Så det du sier, er at forslaget bransjen hadde, ville gitt akkurat den samme aktiviteten og faktisk vært litt billigere enn det politikerne stemte gjennom?

– Etter mitt syn ja.

Så noen milliarder ut av vinduet?

– Ja, det er forskjellige syn på den saken, sier Hersvik til NRK.

Sps leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp: Kunne vært billigere

– Det er riktig at økte avskrivninger mot selskapsskatt og særskatt, slik næringen ønsket, ville vært billigere enn å øke friinntekten, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Men han legger til at det var den pakken som ble vedtatt, det var mulig å skape et bredt flertall for.

Oljenæringen ønsket endrede avskrivningsregler, men ifølge Vedum var det særlig regjeringen som satte foten ned. Grunnen til det var at de fryktet smitte over til andre næringer.

Vedum sier at statsminister Erna Solberg (H) engasjerte seg personlig i den løsningen som ble valgt. Sp ønsket, sammen med Frp, en løsning som var tettere opp til næringens ønsker.

Les også

Aftenposten mener: Den økte pengebruken må ikke bli en vane

Leder av finanskomiteen, Høyres Mudassar Kapur.

Høyre: Verne selskapsskatten

Lederen av finanskomiteen, Høyres Mudassar Kapur, skriver i en SMS at utgangspunktet for forhandlingene i Stortinget var regjeringens forslag med en friinntekt på 10 prosent.

«For å kunne å få til en bred enighet i Stortinget ble det gjort endringer i regjeringens forslag slik at friinntekten ble høyere. Men for Høyre var det viktig ikke å rokke ved prinsippene og forutsigbarheten knyttet til selskapsskatten som er lik for alle bransjer og har stått fast siden 90-tallet», skriver han.

«Vi har klare forventninger til en at samlet olje- og gassnæring nå leverer på dette. Så må vi se hva det endelige regnestykket blir når disse seks til syv årene som pakken gjelder, er over. Jeg minner om at Stortinget også skal få en evaluering av pakkens virkning underveis», skriver Kapur.

Nils Kristen Sandtrøen sitter i næringskomiteen på Stortinget for Ap.

Ap: Blikk bare for oljebransjen

Nils Kristen Sandtrøen sitter i næringskomiteen på Stortinget for Ap, og han sier at Aker BP-direktørens uttalelser viser at han har blikket rettet mot oljebransjen.

– Vi var nødt til å ha et blikk for helheten. Ap mente at å gi fradrag i selskapsskatten kunne bli dyrere for staten, fordi det kunne omfatte andre deler av næringslivet. Dermed kunne en slik ordning svekke den totale skatteinngangen fra næringslivet, understreker han.

Han viser til at pakken skulle sikre kompetansen i leverandørindustrien og få til grønne investeringer i tillegg til å sikre de samlede skatteinntektene.

Sandtrøen viser også til at ordningen skal evalueres underveis.

– Så på den måten er nok Hersvik litt tidlig ute med sine vurderinger, sier han.