Politikk

Ap og SV støtter politiets fremgangsmåte overfor prostituerte

Arbeiderpartiet og SV forsvarer at prostituerte blir kastet ut av boliger i politiets «Operasjon Husløs».

Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann, Jan Bøhler forsvarer politiets bruk av «Operasjon Husløs».</br> - Hvis man vil angripe halliker, så er leilighetene et viktig driftsmiddel som er viktig å ta, sier han. Ingar Storfjell

 • Marie Melgård

Siden 2007 har politiet oppsøkt huseiere som leier ut leiligheter til kvinner i prostitusjon, og bedt dem få slutt på sexsalget eller avslutte leieforholdet, med mindre de vil risikere tiltale etter hallikparagrafen. Dette er kjent som «Operasjon husløs».

Ifølge politiet har de bidratt til å stanse sexsalg i 393 leiligheter.

— Hvis man vil angripe halliker og de som står bak menneskehandel med kvinner, så er leilighetene et viktig driftsmiddel som er viktig å ta. At man tar tak i den enden er ikke noe å kritisere. Jeg synes det er en forståelig angrepsmåte, sier Bøhler.

Ifølge hans opplysninger fra politiet brukes leilighetene som angripes ofte av flere ulike kvinner i kortere perioder.

— Å slå alt over en kam og si at Operasjon Husløs er feil og ikke rammer menneskehandlere og halliker som står bak formidlingen av mange av disse leilighetene, er lettvint, sier Bøhler.

Ikke feilslått

Ifølge FAFO-forsker Anette Brunovskis er det de prostituerte som oftest rammes: De mister leiligheten, depositumspenger og kan bli mer sårbare for avhengighet til andre for å skaffe seg et sted å bo.

Les også

- Politikerne aksepterer at prostituerte settes på gaten på timen

Et resultat av dette er at prostituerte ikke anmelder grov vold til politiet fordi de er redd for å miste boligen sin, viser en fersk studie Brunovskis har gjennomført.Her stilles spørsmål om «håndhevelsen av hallikparagrafen rammer kvinner i prostitusjon urimelig hardt, særlig med tanke på at de ikke har gjort noe ulovlig».

— Jeg vil være forsiktig med å si at politiet bommer. Forskeren har ikke snakket med kvinnene selv, men med folk i organisasjoner som Prosenteret. Jeg har respekt for bekymringene, og jeg lytter til dem, særlig når det gjelder anmeldelse av grov vold, men vi må få kunnskap om hele bildet. Jeg ser frem til å få vite mer om politiets versjon av saken, blant annet om hvordan mange av disse leieforholdene er organisert av bakmenn, sier Bøhler.

I dagens Aftenposten sier advokat Silje Elisabeth Stenvaag at politikere aksepterer at kvinner blir kastet ut på gaten på timen hvis man godtar at politiet tar i bruk metoden "Operasjon Husløs".

Les også

Mens kunden risikerer å få et forelegg, mister den prostituerte leiligheten sin

— Her er det ulike prosesser og rettigheter knyttet opp til lovgivningen som gjør det vanskelig å forstå at slike utkastelser uten videre kan skje, eller at depositum kan beslaglegges på urettmessig grunnlag. Men man må vite mer om hva slags boformer det er snakk om for å kunne si noe mer. Har det skjedd overtramp er ikke det bra, og jentenes rettigheter må ivaretas. Men man kan ikke avlede av det at aksjonen mot hallikers og menneskehandleres bruk av leiligheter er feilslått, sier Bøhler.

SV: Bra politiet går til aksjon

Regjeringspartner SV tar også politiets metode i forsvar:

— Menneskehandlere og bakmenn skal ikke føle seg trygge. Derfor er det bra at politiet er tydelig på å gå etter hus og hoteller hvor sexkjøp foregår. Men det er viktig at jakten på kunder ikke oppfattes som en jakt på de prostituerte, sier Kirsti Bergstø i SV.

Hun erkjenner imidlertid at politiets metode kan ramme den svake parten.

Les også

- Man staffer dem man skulle beskytte

— Det ser jeg. Jeg vil vite mer om hvordan Oslo-politiet måler effekten av «Operasjon Husløs», og hvordan de prostituerte blir ivaretatt.Ifølge advokat Stenvaag fører ikke «Operasjon Husløs» til at prostituerte forlater landet, men heller bare forflyttes til andre leiligheter.

— Det er viktig at politi og hjelpeapparat har et nært samarbeid. Målet må være at mens politiet håndterer kundene og bakmennene trår hjelpeapparatet til overfor prostituerte.

SVs Kirsti Bergstø. Roald, Berit/SCANPIX

— Mener SV at hjelpetiltakene er gode nok i dag? - Hjelpetiltakene må styrkes. Det er en viktig del vi må se på når sexkjøploven skal evalueres.

Feilslått bruk av virkemidler

De borgerlige partiene reagerer imidlertid på politiets metoder:

— Jeg mener dette er en konsekvens av sexkjøpsloven vi stemte mot, og noe vi også advarte om, nemlig at praktiseringen av loven rammer den svake parten, de prostituerte, sier Høyres Bent Høie.

Han understreker at det er politikerne, ikke politiets ansvar:

- Flertallet på Stortinget har vedtatt en lov hvor det å ha en bolig hvor det foregår sexkjøp kan omfattes av hallikparagrafen, dermed er det feigt å skylde på politiet – mener man konsekvensen av loven er uheldig, da må man endre loven ikke skylde på politiet, sier Høie.

Høyre, Venstre og Frp er imot sexkjøploven. Partiene lover at hvis de kommer til makten etter valget i september, skal loven fjernes.

Les også

Hevder politiet «tyster» til naboer om prostituerte beboere

— Det er rennovasjonspolitikk som er krenkende overfor kvinnene det gjelder. Det er en feilslått bruk av virkemidler, og viser at sexkjøpsloven gir hjemler for metoder som ikke ivaretar kvinnene. Det er ikke kriminelt å være prostituert, derfor bør ikke politiet spre opplysninger om disse kvinnene som gjør det vanskelig for dem å få bolig, sier Per Magnus Sandsmark i Venstre.

Villspor

Bøhler spør seg om det er ferietid på de borgerlige partikontorene:

- Det er helt på bærtur å knytte "Operasjon husløs" til sexkjøpsloven. Aksjonen for å gjøre halliker og menneskehandlere husløse begynte i 2007, helt uavhengig av sexkjøpsloven. Politiet tar i bruk hallikparagrafen og lovverket mot menneskehandel. Hvis de borgerlige vil oppheve eller endre dette lovverket, er man på villspor, sier Bøhler.

- Men er det ikke et poeng at etter sexloven ble innført er det sexkjøpere, ikke selgere, som begår en kriminell handling, men at det er selgerne som i stor grad blir staffet i Operasjon husløs?

— Det var lovlig å selge sex i 2007 og da var ikke kjøp kriminalisert, likevel var den samme straffen der for å bruke leiligheter til hallikvirksomhet. Bildet er mer nyansert: Hensikten er å ramme hallikene, ikke jentene. Hvis det har skjedd urettmessige feilgrep mot dem og deres rettigheter er det ikke i samsvar med lovverket. Boliglovgivningen skal sikre at det ikke skjer, sier Bøhler i Arbeiderpartiet.

 1. Les også

  Prostituert og rettsløs

 2. Les også

  - Politiet avslører prostituerte overfor naboer

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. DEBATT

  «At prostitusjon handler om et forkvaklet kvinnesyn, forties fullstendig»

 2. DEBATT

  Kvinnegruppa Ottar: Staten skal ikke være hallik

 3. DEBATT

  Sexarbeideres liv på moralens alter

 4. POLITIKK

  - Fjern forbudet mot å kjøpe sex og hallikparagrafen. Tillat bordeller.

 5. POLITIKK

  Færre selger sex på gaten skyldes ikke sexkjøpsloven

 6. DEBATT

  Det finnes ikke data som gir svar på om sexkjøpsloven har fungert | Synnøve Økland Jahnsen