Ap vil sikre flertall for bygging av jernbane i Nord-Norge

Ap vil støtte forslaget fra Sp, SV og Frp når spørsmålet om Nord-Norgebanen blir behandlet i Stortinget tirsdag, og dermed sikre et flertall for forslaget.

Nordlandsbanen ved Fauske skal bli forlenget og bli til Nord-Norgebanen etter at Arbeiderpartiet bekrefter at partiet vil sikre flertall for forslaget om å bygge jernbane videre til Tromsø.

Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i helga at det ville gå inn for sitt eget forslag om å utrede Nord-Norgebanen som en del av Nasjonal transportplan. Dette er ulikt forslaget fra Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet som vil realisere jernbaneutbyggingen utenfor NTP og fortest mulig.

Under en utspørring i Politisk kvarter på NRK tirsdag svarer imidlertid stortingsrepresentant Cecilie Myrseth at Ap vil støtte både sitt eget og det andre forslaget når saken skal opp til behandling i Stortinget senere tirsdag.

– Vi stemmer for begge forslagene i dag. I begge forslagene sier man at arbeidet må settes i gang. Vi konkretiserer hva dette arbeidet er. De forslagene er så like, og det skal ikke være noe tvil om at vi vil realisere Nord-Norgebanen, og derfor stemmer vi for begge forslagene, sier Myrseth.

Hun understreker likevel at ikke noe er klart vedrørende den nye banen og at en omfattende utredning og planlegging må til før spaden kan stikkes i jorda.

– Hvor skal banen gå, hvordan skal den bygges klimavennlig og moderne. Alle disse tingene må dette prosjektet gjennom, på lik linje med andre prosjekter, sier Myrseth.

– En historisk dag

Blant forslagsstillerne tas omvendingen fra Arbeiderpartiet imot med glede og åpne armer. Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) fra Troms jubler over Arbeiderpartiets nye støtte til forslaget.

– Dette er en gledens dag. En historisk dag. Arbeiderpartiet har tydeligvis sett at vårt forslag går lenger enn de først tenkte. Det er bare å ønske Ap velkommen om bord, og så kan vi se regjeringspartiene stå igjen på perrongen, sier Borch til NTB.

Næringspolitisk talsperson og nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes kaller det et enormt gjennombrudd at Arbeiderpartiet kommer med.

– Et Nord-Norge uten bane ville ha utviklet seg til en periferi i en tid hvor utslipp skal ned og energieffektiv transport skal opp. Med bane åpner det seg store muligheter for næring og folk. Vi blir en del av Jernbane-Norge, sier Fylkesnes i en kommentar til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken peker nettopp på nestleder Fylkesnes som mannen som har æren for gjennombruddet i saken.

– Det er Torgeir Knag Fylkesnes som har æren for at dette igjen har blitt en stor sak i norsk politikk. Sp og Frp kom etter først, og nå kommer også Arbeiderpartiet. Da er vi i den historiske situasjonen at du får et vedtak i dag som sier at dette arbeidet skal i gang, sier han, og viser til at det var gjennom SVs valgkamp i Tromsø i 2017 at Nord-Norgebanen igjen kom på dagsorden.

– Ikke fulgt med i timen

Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) stusser litt over forslaget som nå skal vedtas. Hun peker på at Nord-Norgebanen allerede utredes, noe som også er omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP).

– Det er bra at de er positive, men de har ikke fulgt med i timen, den utredningen har jo regjeringen allerede satt i gang og er omtalt i NTP, sier Grande til NTB.

Hun mener banen blir viktig for folk og næring.

– Den vil knytte Nord-Norge sammen og frakte folk og fisk klimavennlig.

113 milliarder

I mai fjor ble det samme forslaget fra Sp, SV og Frp stemt ned i Stortinget. Da sa Ap nei til å starte arbeidet med å realisere jernbanestrekningen og argumenterte for at prosjektet var så stort at det måtte ha sin egen utredning.

Jernbaneplanen ble sist utredet i 2019 av Jernbanedirektoratet. Her konkluderes det med at jernbane mellom Fauske og Tromsø kan koste rundt 113 milliarder kroner. Nesten halvparten av den 375 kilometer lange strekningen vil gå i tunnel.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom, ifølge Jernbanedirektoratet. Direktoratets beregninger viser at samfunnet vil tape mellom 46 og 109 milliarder kroner om banen blir bygd.

SV-leder Lysbakken synes ikke det blir for dyrt.

– Det er litt rart med oppstusset rundt dette. For jeg får ikke de samme spørsmålene når vi snakker om behovet for å bygge Ringeriksbane, ruste opp Dovrebanen, eller bygge intercity på Østlandet. Alle sånne vedtak betyr å binde opp penger. Spørsmålet er jo om vi også vil satse på Nord-Norge, sier Lysbakken til NTB.