Bondevik talte partiledelsen midt imot. KrF ber Norge signere forbud mot atomvåpen.

To av regjeringspartiene har nå vedtatt at Norge må ratifisere FN-avtalen om et atomvåpenforbud.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik snudde KrF og fikk flertall for atomvåpenforbud.

KrFs landsmøte gikk inn for dette fredag ettermiddag.

Det var KrFU som sto bak forslaget.

Regjeringen har stemplet formuleringen for å være i strid med norsk utenrikspolitikk.

Dersom dette skulle bli norsk politikk, vil Norge bli det første Nato-landet som slutter seg til forbudet.

Tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik talte for et forbud, og han snakket dermed partiledelsen midt imot. Partileder Kjell Ingolf Ropstad gikk dermed på nok et nederlag.

– Vi er enige om at atomvåpen ikke må brukes, for det kan føre til uopprettelig skade. Så sier noen at det virker avskrekkende. Men vi vil ikke la oss forsvare av atomvåpen. Hvor avskrekkende er de da? spurte Bondevik i sitt innlegg.

Nato-sjefen advarte

KrF gikk inn for formuleringer som ble nedstemt med stort flertall på Aps landsmøte.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har advart mot et slikt vedtak.

Han tror Norge kan bli møtt med press fra atommaktene hvis de signerer avtalen.

– Det må vi tåle. Før var jeg skeptisk til å signere en sånn konvensjon, nå ser jeg behovet for det, sa han.

Bondevik pekte på at flere tidligere stats-, utenriks- og forsvarsministre fra flere land har signert.

– Vi har hatt ansvaret på dette området, vi vet hva vi snakker om, sa han.

KrFU-leder Edel-Marie Haukland jubler for det store gjennomslaget.

– Det er en hjertesak for mange ungdommer i organisasjonen. Det handler om vår felles fremtid, sier hun.

Hun sier at det ikke bare er faren for en atomkrig som taler for et forbud, men også faren for uhell eller misforståelser.

Hun mener det er klart at Norge må endre politikk.

– Akkurat nå skjermer Norge atomvåpenstatene for press for en gjensidig nedrustning. Det synes jeg er uholdbart, i og med at det er et uønsket våpen, sier hun.

Fra Stortinget er reaksjonene negativer fra Høyre og Arbeiderpartiet, mens de er positive fra SV og Venstre.

Les også

Hun var den første KrF-statsråden som støttet abortloven og homofile ekteskap

– Overraskende nederlag

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sier hun er overrasket over at partiledelsen led nederlag.

– KrF skal få gjøre sine vedtak i fred, men det må være et problem for Høyre og regjeringen at både Venstre og KrF nå har gjort vedtak som strider med NATO-medlemskapet, sier hun

Huitfeldt mener det er noe helt nytt i norsk sikkerhetspolitikk å undertegne uten å stille krav om gjensidig nedrusting.

– Jeg er nok litt overrasket over at partiledelsen led nederlag på et slikt punkt, sier hun.

Høyres Michael Tetzschner sier at problemet er at man ikke har et forbud så lenge atommaktene ikke gir fra seg egne kjernevåpen.

– Slik sett så må disse FN-vedtakene sees mer på som resolusjoner som ikke er bindende for dem det gjelder. Det er uaktuelt for Nato å tilrå en ensidig nedbygging av atomvåpen, sier han.

– Men er det et problem at to partier i regjeringen nå mener Norge ensidig bør slutte seg til avtalen?

– Det er ingen sak om dette i Stortinget nå, sier Tetzschner som viser til at vedtaket var at Norge ikke slutter seg til en slik avtale uten at atommaktene vil kvitte seg med sine atomvåpen.

Jubel i Venstre og SV

Venstres medlem i utenrikskomiteen Trine Skei Grande er meget fornøyd med at KrF nå følger etter Venstre. På landsmøtet vedtok Venstre at Norge bør signere og ratifisere FNs forbud mot atomvåpen.

Målet på sikt bør være en forpliktende forbudsavtale som inkluderer alle dagens atommakter.

– Men vi vet at de store partiene Høyre og Ap er imot, sier hun.

Vedtaket gleder SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er svært gledelig at flere partier går inn for dette. KrFs støtte understreker at en norsk tilslutning til forbudet er fullt mulig selv om vi er medlem av Nato. Det er flaut at Norge ikke er med, og det skyldes en misforstått lojalitet til USA, sier Lysbakken.

Han mener motargumentene er dårlige, og at traktaten ikke krever ensidig nedrustning fra vestlige land.

– I stedet er den i dag den eneste realistiske muligheten for å få i gang en prosess for gjensidig nedrustning mellom atommaktene. Norge må bli en pådriver i FN, ikke en sinke, sier SV-lederen.