Leverte falske reiseregninger til Stortinget. Nå er Mazyar Keshvari dømt i Høyesterett til 11 måneders fengsel

Den tidligere Frp-politikeren brukte stortingsvervet til å svindle statskassen for 450.000 kroner. Høyesterett legger stor vekt på hvordan Keshvari har misbrukt fellesskapets tillit.

Mazyar Keshvari i stortingssalen i 2017.

Keshvari er tidligere dømt til syv måneders ubetinget fengsel i både tingretten og lagmannsretten.

Høyesterett har nå skjerpet straffen til 11 måneders fengsel.

Den daværende stortingsrepresentanten for Frp ble politianmeldt etter at Aftenposten i oktober 2018 avslørte at han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget. Totalt dreier det seg om bedrageri for 450.000 kroner fordelt på 72 reiseregninger

Høyesterett: Utnyttet en ordning som var lett å misbruke

Et sentralt moment i saken har vært om Keshvari skal få en strengere straff fordi han har misbrukt vervet som representant i Stortinget.

Stortinget har hatt et reiseregningssystem basert på tillit. Dette gjorde det mulig for Keshvari å få utbetalt store summer uten at han måtte levere noen form for dokumentasjon på at reisene var gjennomført.

«Han har utnyttet at ordningen som følge av de særlige hensynene som foreligger, var lett å misbruke, med en lav oppdagelsesrisiko», skriver Høyesterett i dommen.

John Christian Elden er Keshvaris forsvarer. Han har argumentert for at den tidligere Frp-politikeren bør behandles på samme måte som alle andre.

Dette tok Høyesterett i liten grad hensyn til. I dommen heter det at Keshvari har begått et alvorlig tillitsbrudd, og at dette bør i ilegges vekt.

Keshvaris forsvarer John Christian Elden argumenterte for at den tidligere stortingsrepresentaten skulle straffes på samme nivå som vanlige folk.

– Høyesterett har nær doblet straffen, og konkludert med at det grove tillitsbruddet skal gi en vesentlig skjerpet straff, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Påtalemyndigheten har tidligere lagt ned påstand om halvannet års fengsel for Keshvari. Både tingrett og lagmannsretten har lagt vekt på tillitsvervet i sine dommer. Påtalemyndigheten anket likevel straffutmålingen til Høyesterett. De mente Keshvaris straff ikke var hard nok.

Stor medieomtale ikke formildende

Keshvari innrømmet hva han hadde gjort da Aftenposten gjorde sine funn, og har senere samarbeidet med politiet i etterforskningen.

Høyesterett mener at Keshvari ikke kan få full tilståelsesrabatt, ettersom det var Aftenpostens innsynsbegjæringer som var foranledningen til tilståelsen.

De har heller ikke tatt til følge Eldens argument om at den store medieomtalen burde tale i en formildende retning.

– Han har fått en svært streng straff, selv om det er godt under det påtalemyndigheten mente. Høyesterett tok avstand fra tankegangen om at dette skal sammenlignes med korrupsjonssaker, men hevet ellers nivået noe for grovt bedrageri. Det må vi ta til etterretning, sier Elden til NTB.

Elden opplyser at han foreløpig ikke har vært i kontakt med Keshvari onsdag fordi han har sittet i retten i forbindelse med Bertheussen-saken.

Keshvari var møtende varerepresentant for tidligere finansminister Siv Jensen. Han ble sykemeldt etter Aftenpostens avsløringer. Da møtte Carl I. Hagen i hans sted. Stortinget betalte da full godtgjørelse - 987.000 kroner i året - til begge to.
Han meldte seg ut av Frp høsten 2019. Keshvari mistet sin stortingsplass da Siv Jensen kom tilbake etter Frps regjerings-exit i januar 2020.

Arbeiderpartiet Hege Haukeland Liadal har også levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Her er hun i hjembyen Haugesund sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre i 2017.

Ap-politiker fremdeles under etterforskning

Aftenposten har også avdekket at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert falske reiseregninger og fått betalt for private reiser. Denne saken har vært under etterforskning siden Stortinget politianmeldte Liadal i april 2019.

Politiet har ikke vært i stand til å svare på når etterforskningen er avsluttet. I mellomtiden møter Liadal på Stortinget som normalt. Hun har avvist å ha levert falske reiseregninger med vilje, og mener dette skyldes feil og misforståelser.