Politikk

Nye nett-tariffer: Boligeiere frykter strømsparing ikke vil lønne seg

På energiminister Tina Brus (H) bord ligger et omstridt forslag om nye tariffer for nettleie. Nå frykter boligeiere at de kan få økt strømregning, og at strømsparing ikke vil lønne seg.

Olje- og energiminister Tina Bru skal avgjøre striden om nettariffer.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Enkelt forklart er konflikten slik: Norge skal elektrifiseres for å kutte klimautslipp. Det krever utbygging av strømnettet, men også mer effektiv bruk av nettet. Derfor har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) laget et nytt forslag til tariffer for nettleie.

Målet med forslaget er at man skal flytte folks bruk av strøm til tider på døgnet da forbruket er lavt. Et eksempel er at lading av elbiler flyttes til nattetid. Dermed vil toppene i strømforbruket jevnes ut.

For å få til dette vil NVE åpne for å la nettselskapene øke nettleien på tidspunkter der nettet er høyt belastet.

«Halve Norge» må betale mer?

I Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener man at NVE ikke har tatt høyde for hva dette kan bety for omkring 900.000 husstander i leiligheter.

Også Huseiernes Landsforbund har innvendinger.

De mener at den nye ordningen gjør en allerede komplisert ordning vanskeligere.

Strømregningen din er grovt sett delt i tre.

 • En tredjedel er strømmen. Den prisen varierer.
 • En tredjedel er nettleien. Den betales til nettselskapet og er prisen for å være koblet til strømnettet. Det betyr at du betaler en viss nettleie uansett forbruk.
 • Den siste tredjedelen av strømregningen er avgifter til staten.

I forslaget øker man den faste delen.

Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL. Han mener nye nettariffer kan gjøre det lite lønnsomt å investere i solceller.

Mangler kunnskap

– NVE mangler dokumentasjon for at omleggingen har den tilsiktede effekten.

Det hevder administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen.

Han mener at NVE ikke har vurdert nøye nok at en vesentlig høyere fastavgift vil øke nettleien for borettslaget som produserer egen ren energi. Når den faste delen av nettleien øker på bekostning av den delen som varierer etter strømforbruk, blir det mindre lønnsomt å spare strøm.

– Tusenvis av norske husstander har investert i ENØK-tiltak som solceller og varmepumpe. De vil kunne sitte igjen med høyere strømregning enn i dag. Det er bakvendt å innføre en modell som svekker incentivene for å spare strøm, sier han.

Ifølge NBBLs anslag risikerer 1,1 millioner mennesker i borettslag og sameier å kunne tape på å spare strøm med den nye modellen.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.
Les også

NVE justerer omstridt forslag: Slik blir den nye nettleien.

Avviser kritikken

Direktør i NVE, Kjetil Lund, sier at deres beregninger viser at vanlige husstander kommer ut omtrent som i dag med det nye forslaget.

Lund sier at dersom Norge skal nå klimamålene, betyr det økt elektrifisering.

– Økt elektrifisering vil presse kapasiteten i kraftnettet. Vi bør derfor bruke nettet mer effektivt, for ellers må vi bygge unødvendig mye nett. Utbygging av nett gir økte kostnader for husstander og næringsliv og medfører naturinngrep, sier han.

Lund avviser at forslaget fra NVE vil hindre investeringer i strømsparing eller fornybar energi.

El-bileforeningen er fornøyd

Det finnes også dem som er for forslaget.

– Dette er en milepæl for å gjøre elbil til et valg for alle og en stor seier for Norsk elbilforening. Forslaget gjør det mer lønnsomt å bygge ut hurtiglading for elbil i områder med ujevn og lav bruk, sa generalsekretær Christina Bu til NTB i september.

Skal være klar til sommeren

Det er meningen at de nye nettariffene skal tre i kraft sommeren 2021. Olje- og energiminister Tina Bru (H) har saken på sitt bord.

Departementets informasjonsavdeling skriver i en e-post at det er for tidlig å si når dette blir avgjort. Men avgjørelsen vil bli tatt «etter en grundig gjennomgang av NVEs forslag og innkomne høringsinnspill».

Les også

 1. De små, elendige leilighetene

Les mer om

 1. Strøm
 2. Solceller
 3. Elbil
 4. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)