Politikk

Høie mener Støre fremstiller pakkeforløp for psykisk syke som noe annet enn det er

– Det handler ikke om standardisert behandling, sier helseminister Bent Høie. Han slår tilbake mot Ap-lederen som har kritisert pakkeforløp for psykisk helse- og rusbehandling.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er uenig i kritikken fra forgjenger Jonas Gahr Støre, som nå er Ap-leder.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

– Det å tenke at psykisk helsehjelp kan følge et lineært opplegg hvor du følger et skjema og en timeplan, viser seg jo gang etter gang ikke å stemme. Vi mennesker er ikke lineære.

Det sa Ap-leder Jonas Gahr Støre nylig til Aftenposten. Han gikk ut mot regjeringens pakkeforløp for psykisk helse- og rusbehandling.

– Vi er ulike mennesker og trenger ulike tilbud. Det er grenser for hvor langt man kan gå i å standardisere pakker, la han til.

Høie slår tilbake

Denne kritikken av regjeringens pakkeforløp får helse- og omsorgsminister Bent Høie til å reagere.

– Det er ikke noen overraskelse at Ap går til valg på å fjerne det jeg mener er en kvalitetsreform for psykisk helse- og rusområdet. Men jeg oppfatter at han prøver å fremstille det som noe annet enn det er. Det handler ikke om en standardisering av behandlingen, sier Høie.

Han påpeker at pakkeforløpene handler om å gi pasientene en mulighet til større innflytelse over egen behandling og om samarbeid med andre.

– Derfor har pakkeforløpet for rus og psykiatri annerledes innhold enn pakkeforløpet for kreft.

– Han sier vel ikke at han vil fjerne det?

– Det er ikke lett å få tak i hva han egentlig har tenkt å gjøre, sier Høie.

Støre uttalte at han ikke ville «skrote hele ideen om organiserte forløp», men at han ville «erstatte dagens skjematiske pakkeforløp med et bedre pasienttilpasset opplegg.»

Innført i 2019 – kritisert i rapporter

Pakkeforløpet for pasienter med rus og psykiske problemer ble innført i januar 2019. Det fungerer som en slags oppskrift på hvordan gangen i et behandlingsløp skal være.

«Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje – når det skal skje – og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for at pasienten unngår unødvendig venting, og at det blir kontinuitet i behandlingen», opplyste regjeringen da pakkeløpet ble introdusert.

Frykter konsekvensene hvis Ap får makt

Bent Høie kaller det et kvalitetsløft og mener pakkeforløpet er en viktig helsereform.

Etter å ha lest Støres uttalelser er han bekymret for pakkeforløpets fremtid.

– Gjennomføringen av denne reformen vil ikke bli prioritert hvis han blir sittende med ansvaret, sier Høie.

– Skal man lykkes, krever det politisk engasjement og prioritering. Det er åpenbart at Ap ikke kommer til å prioritere dette, sier han.

Legger ikke skjul på at forbedringer trengs

Høie understreker at selve behandlingen av den enkelte pasient skal avgjøres av fagpersoner i samarbeid med pasienten.

– Innholdet i behandlingen styres ikke av pakkeforløpet. Det er ikke laget av meg eller departementet, sier han og omtaler pakkeløpet som et «verktøy.»

Sintef evaluerer gjennomføringen av pakkeforløpet fortløpende. Det kalles «følgeevaluering».

I to rapporter gjengis til dels sterk kritikk av reformen. I den siste kommer det frem at mange pasienter ikke er klar over at behandlingen de får, var en del av et pakkeforløp.

Høie er tydelig på at dette ikke er bra nok.

Frykter det blir nedprioritert

Han sier hensikten med følgeevalueringen er å få frem forbedringer.

– Det er helt klart forbedringspunkter, sier han.

– Hvis Ap vinner valget, er det åpenbart at det arbeidet ikke vil bli prioritert. Jeg har vært klar over at det vil ta lengre tid å få på plass dette pakkeforløpet enn det var å få på plass pakkeforløpet for kreft, sier helse- og omsorgsministeren.

Han håper på enklere digitale verktøy som skal redusere tidsbruken knyttet til registrering og tilbakemeldinger.

– Det er mange forbedringspunkter. Svaret er ikke å gå vekk fra ideen eller å prioritere det ned, sier han.

Helseministeren understreker at han stadig opplever å få positive tilbakemeldinger fra ansatte som i utgangspunktet var skeptiske. Nå ser de ifølge Høie på pakkeforløpet som et nyttig verktøy.

Les også

  1. Støre mener det er «grenser for hvor langt man kan gå i å standardisere» behandlingstilbudet til psykisk syke

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Pakkeforløp
  2. Bent Høie
  3. Jonas Gahr Støre