Frp og Sp ønsker seg omkamp om utbygging av vernede vassdrag

Sp støtter Frp og skiller lag med sine rødgrønne partnere. De to partiene vil åpne for kraftverk i vernede elver.

Frp og Sp fikk ikke med seg Stortinget på en oppmyking av vern av norske vassdrag. Naturvernstridene fra 70 og 80 tallet skremmer. Her striden om Altaelven i 1981.
  • Alf Ole Ask

Nesten på dagen 40 år etter slaget om utbygging av Alta-elven, stemte Frp og Sp for å gjenåpne et av de store stridstemaene i norsk politikk: Utbygging av vannkraft i vernede elver.

Dette var nok en sak der Sp skiller lag med de andre rødgrønne partiene i et miljø og klimaspørsmål.

Resten av Stortinget sa nei da saken ble behandlet torsdag.

Frp ønsker at vernede vassdrag skal gjennomgås, og at de kan bli bygget ut. Partiet foreslo at kraftselskapene skal få denne muligheten til å peke ut elver de gjerne kunne tenke seg å bygge ut.

Frps Terje Halleland minnet om at Norge står foran en omfattende elektrifisering. Derfor mente han at en slik gjennomgang ville kunne føre til utbygginger av mer elektrisitet, særlig når det nå er stans i utbygging av landbasert vindkraft.

Helleland understreket i stortingsdebatten at det er behov fornybar kraft fremover. Han mente en da må kunne utnytte noe av potensialet som ligger i ubrukt vannkraft.

Sp støtter Frp

Sps energipolitiske talsperson Sandra Borch støttet forslaget fra Frp. Men hun presiserte at utbygging må skje med hensyn til verneverdiene en del vassdrag representerer.

Resten av Stortinget advarte mot dette, fordi det vil være et omfattende arbeid å gå igjennom de 390 vassdragene som er omfattet av vern.

Mange av disse vassdragene vernet etter omfattende politisk strid. Den er det liten vilje i Stortinget til å vekke til live igjen.

I tillegg viste Bru til at det er meget stor usikkerhet rundt hvor mye kraft en vil kunne få ut av slike utbygginger, som uansett vil være store naturinngrep.

Olje- og energiminister Tina Bru vil ikke åpne for kraftutbygging i vernede elver.

Elveverner Bru

Dette var blant annet bakgrunnen for olje- og energiminister Tina Brus klare konklusjon i debatten:

– Jeg ser ikke at det er behov for en gjennomgang av de vernede vassdragene.

Hun fikk uforbeholden skryt av SVs Lars Haltbrekken for at hun så klart avviste dette.

– Dersom jeg fortsatt hadde vært leder i Norges Naturvernforbund skulle du fått et medlemskap, sa han.

I innstillingen som avviste Frps forslag, var de to tidligere «kraftpartiene» Høyre og Arbeiderpartiet skjønt enige om å avvise dette.

Bru understreket at det heller er mulig å investere og dermed forbedre kraftproduksjonen i elver som alt er bygget ut. Det kan skje ved å skrifte ut turbiner og dermed øke kapasiteten. Nylig er skatteregime for kraftselskapene endret for å gjøre slike investeringer mer lønnsomme.

Kan brukes som flomsikring

Helt stengt for at en kan bygge ut i vernede vassdrag, er det ikke i dag.

Stortinget har åpnet for at en kan bygge ut kraft i vernede vassdrag, dersom dette gjøres for å sikre mot flom og ras. Men dette finnes det strenge grenser for.

Det brede flertallet i Stortinget ønsket ikke at det åpnes for en mer generell adgang til å bygge ut vernede elever.

Det er laget flomoversikt for 50 av de 390 vassdragene. Men Bru har i et brev til Stortinget understreket at dette kun er en oversikt over hvilke vassdrag som er flomutsatt. Det er ikke en liste over vassdrag hvor en kan bygge ut kraft som en del av flomsikringen.