Stortingsrepresentant dømt til å betale 400.000 kroner etter boligsalg

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) må sammen med et forsikringsselskap betale 400.000 kroner etter å ha gitt mangelfulle opplysninger i forbindelse med et eiendomssalg.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er sammen med et forsikringsselskap dømt til å betale 400.000 kroner i forbindelse med et eiendomssalg i 2017.

Det er snakk om salget av en enebolig på Sørumsand i 2017, skriver Romerikes Blad.

Gjelsvik er innvalgt på Stortinget fra Akershus og er medlem av finanskomiteen. Han ønsker ikke å kommentere dommen overfor avisen.

Gjelsvik er i tvistesaken i Nedre Romerike tingrett dømt til å betale summen sammen med boligselgerforsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.

Skadeoppgjørsselskapet Claims Link representerte Gjelsvik og forsikringsselskapet i retten.

– Saken har vært veldig belastende for både kjøper og selger, og vi er glade for at saken nå er kommet et skritt nærmere en endelig løsning, sier Mille Haslund Mellbye, leder for skade Norden i selskapet.

Boligkjøperen er ikke fornøyd med erstatningssummen og anker dommen fra tingretten. Vedkommende har i utgangspunktet krevd prisavslag og erstatning på inntil 1,5 millioner kroner.