Ikke sikkert et «nei» er et «nei» i kommunesammenslåing

Lokale nei-resultater om kommunesammenslåing kan bli overprøvd av fylkesmann og Stortinget. Sp. advarer fylkesmenn mot å tegne egne kart. Mens Jan Tore Sanner åpner for det.

Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud tegnet nytt fylkeskart. Det ble det bråk av, men det ligger godt innenfor hennes rolle, mener kommunalminister Jan Tore Sanner (H).
  • Geir Salvesen

Det syder og koker i Kommune-Norge en måned før den store kommunereformen skal oppsummeres av kommunene selv, for deretter å bli evaluert av fylkesmennene før anbefalingene sendes vindere til Regjering og Storting. Det ser ut til å blåse en nei-vind over store deler av Norge, spesielt i mindre kommuner. Mens kommunalminister Jan Tore Sanner er fornøyd med at mange av kommuner med innbyggerundersøkelser sier ja.

Men hvor sikkert er det at det lokale nei'et blir stående? Ikke sikkert i det hele tatt. For først skal fylkesmennene altså si sitt. Og en av fylkesmennene - Helen Bjørnøy i Buskerud - har allerede sagt sitt og i en rapport foreslått 21 kommuner i fylket redusert til 5-6. Men flere av kommunene har hatt folkeavstemninger og sagt nei og vil fortsatt stå alene. Dette er det blitt bråk av.

Les også

Ekspert tror Sanners kommunereform er i alvorlig trøbbel

Les hele rapporten (ekstern
lenke)

Slik ser fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy, for seg det ideelle fremtidsfylket. Her er det store sammenslåinger, spesielt i Hallingdal.

Dette har ført til strid om fylkesmennenes rolle i den videre prosessen. Hva kan de egentlig gjøre? Og hva kan de ikke gjøre og si? Er det utenfor eller innenfor mandatet?

Det ligger på utsiden av fylkesmennenes oppgave å tegne nye fylkeskart, mener Sp.s Marit Arnstad.

Sp: - Vil føre til enda mer kaos

– Stortinget har sagt at dette er en frivillig reform og det mener vi at fylkesmennene må forholde seg til. Det ligger på utsiden, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. Hun mener det vil føre til enda mer kaos:

– Hvis embedsmenn skal tegne sine egne kart på siden av de lokale prosessene som foregår, vil det være feil. Derfor reagerte vi på Bjørnøy. Vi syntes det var pussig at det ble gjort før alle avstemningene var ferdige.

– Lukter du tvang i fortsettelsen?

– Umulig å si noe om, men å skulle tvinge kommuner - blant annet i eget fylke - med 55-70 prosent valgdeltagelse, det bør regjeringen tenke to ganger rundt. De kommuner som har sagt ja har hatt lav valgdeltagelse. De kommunene som sier nei, har hatt høy valgdeltagelse.

– Så Regjeringen må tenke seg nøye om?

– Ja, også regjeringen har sagt at dette skal bygge på lokale resultater, og det må respekteres enten det går den ene eller den andre veien, mener hun.

Les også

Ap vil gi kommunene mer tid til å slå seg sammen – Sanner sier nei

Sanner: - Bjørnøy har ikke gått for langt

– Har hun gått for langt?

– Hun har ikke gått for langt. Hun har fått oppdrag fra meg som er basert på vedtak i Stortinget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Flertallet i Stortinget har bedt spesifikt om å følge opp kommuner som ikke deltar aktivt i reformen pluss å gjøre en samlet vurdering av fylket. Fylkesmennene utfører dette på ulikt vis. Jeg oppfatter hennes utspill som en dialog med kommunene. På dette punkt har flertallet på Stortinget vært konkret på hva som er fylkesmennenes rolle.

– Men dette kommer jo i et fylke hvor flere av kommunene allerede har sagt i folkeavstemninger at de ikke vil slå seg sammen?

– Dette er en dialog hun har med kommunene i Buskerud. Flertallet i Stortinget har sagt at fylkesmennene må følge opp dem som ikke viser lokalt lederskap. Stortinget ber Regjeringen sørge for at fylkesmennene kommer med sin tilrådning, sier Sanner.

Les også

Kommuner i nødvendig forandring

  • Kommunereformen innebærer omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner innen 2017.
  • Kommunene har frist på seg til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing.
  • Deretter skal landets fylkesmenn, innen 1. oktober 2016, ha gått igjennom resultatene i sine fylker og sendt dette inn til Kommunaldepartementet og Regjeringen.
  • Kommuner som ikke vil slå seg sammen, risikerer å bli tvangssammenslått eller bli pålagt å samarbeide med andre. Det er Stortinget som tar de endelige beslutningene om dette, basert på regionale hensyn.
  • Stortingets behandling skjer etter at regjeringen har lagt fram en proposisjon om en helhetlig kommunestruktur for Stortinget våren 2017, som forøvrig er et valgår.
  • Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020.