Færre og færre TV-reklamer som dette. – Det nytter å ta opp kampen.

Mengden av TV-reklame for pengespill faller for fjerde året på rad, men er fortsatt en torn i øyet til norske myndigheter. Nå skal reklamen helt bort.

Det er reklame som dette – der Magnus Carlsen reklamerer for spillselskapet Unibet – som norske myndigheter mener er ulovlig.

OL-sendingene på Eurosport har avdekket at utenlandske spillselskaper fortsatt benytter TV-kanaler til å nå potensielle kunder i Norge.

Ferske tall viser likevel at disse selskapene bruker mindre og mindre penger på TV-reklame rettet mot norske seere. Kulturministeren mener det viser at politikken virker.

– Det har nyttet å ta opp kampen, sier Anette Trettebergstuen (Ap).

Hun trekker denne slutningen etter å ha fått de siste tallene som Nielsen Media Research har utarbeidet for Medietilsynet.

Tallene viser at bruttobeløpet som utenlandske spillselskaper bruker på TV-reklame mot Norge sank med 35 prosent i siste måleperiode.

– Dette er ikke overraskende. Reklamepenger som tidligere ble brukt på lineær TV, blir i økende grad brukt på digitale plattformer, sier Kim Rud Petersen.

Han er talsperson for Betsson, ett av de utenlandske selskapene som har profilert seg via TV-kanaler som sendes fra utlandet, men er rettet mot et norsk publikum. Eurosport, FEM og MAX er noen av disse.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) mener TV-reklamen for utenlandske spillselskaper er blitt ekstra tydelig under OL i Beijing. Nå vil hun ha den bort.

Første test på reklameforbudets effekt

Men tross nedgangen: Kulturministeren er ikke fornøyd før hun har fått fjernet all reklame av denne typen. Foreløpig vil hun ikke sette seg noe mål for når dette kan oppnås.

– Vi kommer til å bruke de grep og verktøy som er nødvendig for å få fjernet all ulovlig spillreklame. Dersom ikke dagens tiltak er gode nok, vil vi stramme ytterligere til.

Kulturministeren vil trolig i løpet av året få svar på om dagens regelverket vil kunne stanse reklamen. Det første pålegget fra Medietilsynet om å stanse TV-reklame for pengespill kan komme i løpet av mars.

Tilsynet er imidlertid forberedt på klagerunder og eventuelle rettssaker.

– Men jeg merker en viss holdningsendring hos TV-selskapene og økende respekt for norsk lov. De innser nok at det ikke lenger er så enkelt å holde på som før, sier Mari Velsand. Hun er direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet vurderer nå det endelige pålegget til norske TV-distributører. – Vi har fått tydelige politiske føringer, og ønsker å få bukt med reklamen for utenlandske spillselskaper.

Tilsynet fikk fra 1. januar i fjor myndighet til å gripe inn mot markedsføring av reklame for pengespill som ikke er godkjent i Norge.

Dette førte til at Nent Group, som blant annet står bak TV3, sluttet å sende reklame for selskaper som har slike pengespill. Men Discovery gikk til sak mot staten for å stanse reklameforbudet. Denne saken er ikke endelig avgjort rettslig.

Distributørene må gjøre jobben

Medietilsynets pålegg om å stanse TV-reklamen vil likevel ikke bli rettet mot spillselskapene eller TV-selskapene. Pålegget vil bli sendt til TV-distributørene, som Telia, Telenor og Altibox.

Haakon Li Dragland i Telenor er styreleder for bransjens interesseorganisasjon Kabel Norge. Han sier at distributørene vil ta et pålegg på alvor, men mener de ikke burde ha blitt blandet inn i denne saken.

– Vi blir bedt om å gripe inn og endre innholdet i noe som andre har redaktøransvaret for. Da må vi i tilfelle bryte inngåtte avtaler, sier han.

Mulig, men teknologisk krevende

Men både TV-selskapene og spillselskapene befinner seg utenlands. Derfor har norske myndigheter rettet søkelyset mot de norske distributørene.

Ifølge Li Dragland vil det teknisk sett være enkelt å blokkere spillreklamen dersom TV-selskapene gir distributørene nøyaktig informasjon om når reklamen sendes. Det er trolig ikke sannsynlig at de vil få slik informasjon. Derfor må de benytte seg av mer avansert teknologi.

– Den løsningen som er foreslått av Medietilsynets rådgiver, er basert på teknologi som i dag ikke er kommersielt tilgjengelig. Noen må lage den løsningen. Det er mulig, men det vil være krevende og det vil ta lang tid.