Ti kjappe med Grønn Ungdom: – Man skal merke klimapolitikken

Norske politikere må bli tøffere i trynet, mener Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom. Ikke bare når det gjelder klima.

Ta med én fysisk ting som representerer partiet ditt, oppfordret Aftenposten. Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom tok med et Pride-flagg. – Den grønne bevegelsen er stolte forkjempere av mangfold, sier Holtvedt.

1. Hva er du mest uenig med Miljøpartiet De Grønne i?

– Grønn Ungdom er enig med MDG i veldig mye. Men én sak vi ikke fikk gjennomslag for på landsmøtet i år, var fjerning av kontantstøtten. Vi mener ordningen hindrer likestilling og integrering.

2. Skal homoterapi være lovlig eller ikke?
– Det bør ikke være lovlig! Det er en farlig praksis som kan påføre mennesker store lidelser og skader, og det er absolutt ikke greit at det praktiseres i Norge.

3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestemt abort?
– Vi bør sette grensen ved uke 18. Vi ønsker å fjerne abortnemndene slik at kvinnen selv får siste ord.

4. Hva er det viktigste dere vil gjøre for å løse klimakrisen?
– Nummer én: Ta Norge ut av oljealderen og skape nye grønne jobber. Nummer to: Gjøre det lettere å velge miljøvennlig. For eksempel ved å gjøre det billigere å ta kollektivt fremfor å kjøre bil. Mange av dagens politikere tør ikke røre bensinprisene, kjøttprisene eller oljen, og da ender man opp nesten uten klimatiltak. Klimapolitikk må merkes for deg og meg. Om den ikke gjør det, utgjør den ingen forskjell.

5. Burde elever komme inn på videregående basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har?

– Jeg mener at fylkene skal få bestemme dette selv, av hensyn til avstander. Situasjonen varierer veldig for dem som bor i for eksempel Tromsø, til dem som bor i Oslo.

6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge?

– Ja, selvfølgelig. For å klare dette må det bli lettere å velge vegetarisk og dyrere å spise kjøtt. I tillegg må vi legge til rette for at det kan produseres mer plantebasert mat i Norge.

7. Bør vi innføre en samtykkelov?

– Ja! I dag er det nærmest straffrihet for voldtekter fordi det er så vanskelig å bli dømt. Derfor må vi ha et lovverk som reflekterer at «nei er nei».

8. Hvordan vil dere fjerne rasisme?

– Kutte støtten til nettstedet Human Rights Service. Gjennomgå politiet for å se om det finnes strukturell rasisme. Innføre anonyme jobbsøknader, ha sterkere sanksjoner mot utleiere som diskriminerer, og gi mer kunnskap om rasisme i skolen. Noe av det viktigste er at vi har politikere som viser at de er mot rasisme.

9. Skal det være straffbart å bruke, kjøpe eller være i besittelse av mindre mengder narkotika?

– Nei. Mennesker med helseproblemer skal få hjelp, ikke straff. Vi mener i tillegg at rusmidler bør legaliseres og reguleres statlig, slik at de kan omsettes på en trygg og lovlig måte.

10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarkedet?

– I dag er det sånn at noen veldig rike folk eier veldig mange boliger, som de leier ut til blodpris. Det bidrar til å holde oss unge utenfor. Derfor ønsker vi å fjerne rentefradraget. For dette er et skattefradrag som gjør det gunstig å plassere penger i bolig.


13–21 år? Vil du si meningen din i Aftenposten? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.