Sp-ordfører: – Vi får ikke tilbake de gamle strømprisene

GARDERMOEN: – Vi får høyere strømpriser. Jeg tror ikke at vi kommer tilbake til nivået vi har hatt før, sier Sp-ordfører Gyro Heia, som også sitter i energikommisjonen.

Sps Gyro Heia forlot ordførersamlingen for å møte energikommisjonen. Hun tror ikke de lave strømprisene kommer tilbake.

Mandag og tirsdag er Sps ordførere, partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad samlet i lukket møte.

Sp-ordførerne diskuterer neste års kommunevalgkamp, landbruk og beredskap, kommuner og statsbudsjettet for 2023. Og selvfølgelig strømprisene.

Det er det heteste temaet. Vedum innleder mandag kveld om «Status og veien videre».

– Hovedbudskapet er at det er utrolig viktig nå at vi får kontroll på den prisveksten som rammer folk. Trygghet for folk er det aller viktigste. Vi er ikke vant til den type prisvekst, sier Vedum.

– Regner du med å få mye kjeft fra ordførerne?

– Nei, smiler Vedum.

Tirsdag fortsetter energidebatten, og da slipper ordførerne til. Blant dem er Gyro Heia, som har flere hatter i strømdebatten: Hun leder Agder Sp og er ordfører i Birkenes kommune. Den tilhører region Sørvest-Norge (N02), som mandag satte ny strømprisrekord. Og prishoppet fortsetter:

På det høyeste vil strømprisene tirsdag ligge på 5,74 kroner pr. kilowattime, ifølge foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møter frustrerte ordførere mandag og tirsdag.

– Mange venter på tiltakene

Heia sitter i tillegg i regjeringens energikommisjon. Den skal foreslå tiltak slik at «Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft, og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.»

Som ordfører merker hun hvordan strømprisene uroer folk:

– Det er uten tvil dagens tema og som opptar folk mest. Særlig næringslivet kjenner dette på kroppen. Mange sitter spent og venter på tiltakene fra regjeringen. De kan bli avgjørende for mange, sier hun.

For to uker siden var hun en av initiativtagerne til brevet fra fylkeslederne til partiledelsen. Samtidig krevde Sps ordførere makspris. Hun avviser at det er et gryende strøm-opprør i Sp.

– Vi er ganske jordnære. Det er ingen dramatikk i å skrive et slikt brev. Vi får innspill fra innbyggere og næringslivet og kjenner problemene på kroppen hver dag. Partiledelsen bør vite hvordan vi har det der ute. Vi ønsker en tett og god dialog, sier Heia.

Sps Gyro Heia mener strømstøtten til husholdningene er veldig bra.

– Må ha akseptable priser

Brevene satte fart i regjeringen, som få dager etter annonserte støtte også til næringslivet og begrensninger i eksporten av kraft. Det dempet gemyttene i ordfører-korpset.

– De er veldig glad for at det kommer nye tiltak. Det var helt avgjørende at regjeringen kom på banen. Jeg er veldig spent på tiltakene og hvem de treffer i næringslivet. Strømstøtten til husholdningene er veldig bra, sier hun.

Heia sier at regjeringen bør «sørge for vår egen forsyningssikkerhet slik at folk og bedrifter er trygge på leveringskapasiteten».

– Det er helt avgjørende. Og at vi får strømpriser som folk opplever akseptable og kan leve med, sier hun.

– Det grønne skiftet koster

Heia er ikke i tvil om at kraftmarkedet er endret for alltid.

– Realiteten er at vi får høyere priser. Det blir feil av meg å si at jeg tror vi kommer tilbake til nivået vi har hatt før. For det tror jeg ikke.

– Vi har hatt det gunstig i mange år. Nå er vi inne i en tid med store endringer som det grønne skiftet. Det kommer til å koste, sier hun.

Når strømprisen går over 70 øre pr. kilowattime, betaler staten i dag 80 prosent av det overskytende. Fra september tar staten 90 prosent av den overskytende regningen.

– Er det nok på lengre sikt?

– Strømprisene må bli anerkjent og akseptert. Hvilket nivå som er riktig, vet jeg ikke. Ting har endret seg raskt med helt ekstreme prishopp på kort tid.

– Hvilke forslag har energikommisjonen til løsning på strømkrisen og å forhindre nye kriser i årene fremover?

– Det er viktig å få frem at vi skal ikke løse den nåværende krisen. Vi skal se på langsiktige løsninger. Det kan bli den største skuffelsen for folk hvis de tror vi skal løse dagens umiddelbare problemer, sier hun.

Savner en Nakstad i strømdebatten

Kommisjonen ser på ulike teknologier, historien og de politiske grepene som gjorde Norge til en kraftnasjon, energieffektivisering og utbygging av kraftproduksjon og strømnettet.

Heia synes strømdebatten er uhyre komplisert.

– Det er kjempekrevende for folk å holde oversikt. Det er ekstremt mange eksperter og selvoppnevnte eksperter. Jeg skulle ønske vi fikk en veldig nøytral ekspert som klarte å kommunisere dette på en god måte til det norske folk, slik Nakstad gjorde under pandemien. Det er så mange faktorer som spiller inn, slutter hun.

Frustrasjonen over de høye strømprisene er merkbar. Under overflaten vokser også uroen over elendige meningsmålinger. Det kan føre til at ordførerkjeder på Sp-bryst ryker neste år. Men så langt er det ingen panikk og høylytte krav om å forlate regjeringen.

Osmund Våga, ordfører i Bokn i Rogaland, sier at regjeringssamarbeidet «ikke blir særlig diskutert».

– Det er ikke så veldig mange alternativer. Hvis Høyre skal danne regjering, løser det neppe problemet fordi de ønsker samme politikk på dette området. Så der er ikke særlig realistiske alternativer, mener han.