Politikk

Eksamen bør avlyses for både grunnskolen og videregående, mener Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektør Hege Nilssen anbefaler å avlyse alle årets eksamener for elever i grunnskolen og videregående skole.
 • NTB
 • Ingeborg Moe
  Journalist

Det går frem av en risikoanalyse som direktoratet la frem mandag. Det er regjeringen som tar endelig avgjørelse om eksamen blir avlyst. Kunnskapsdepartementet sier at de vil ta en avgjørelse så raskt som mulig.

Tredje år på rad

Både i 2020 og i fjor ble alle skriftlige og muntlige eksamener på disse trinnene avlyst på grunn av koronapandemien. Nå kan det altså skje for tredje gang.

Det er Kunnskapsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen.

Flere har krevd at eksamen avlyses, blant dem Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Dette blir tredje år på rad at eksamen avlyses for landets elever.

– Krevende vurdering

Anbefalingen om avlysning gjelder ikke privatister samt kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurdering i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier utdanningsdirektør Hege Nilssen i en pressemelding.

Utdanningsdirektoratet mener at pandemien har påvirket kvaliteten i opplæringen i ulik grad i ulike deler av landet. Derfor har de ulikt grunnlag for eksamen, heter det.

Selv om elever i deler av landet har hatt tilnærmet normal opplæring, mener direktoratet at hensynet til dem som har vært hardest rammet, veier tungt.

De peker på at man sannsynligvis ville kunne gjennomføre eksamen rent praktisk. Men de mener det er usikkerhet rundt tiden fremover og høyt fravær blant elevene.

Dessuten mener direktoratet at det å avlyse eksamen nå, vil «gjøre tid til faglig og sosial læring, i tillegg til bedre tid til standpunktvurdering».

Direktoratet mener at det ikke er mulig å lage en mellomløsning der man for eksempel gjennomfører muntlig eksamen, og ikke skriftlig.

Brenna avgjør

Dette er altså en anbefaling. Det er Kunnskapsdepartementet og kunnskapsminister Tonje Brenna som tar den endelige avgjørelsen. Kunnskapsdepartementet sier at regjeringen vil ta en beslutning om eksamen «så raskt som mulig».

Brenna sier i en skriftlig kommentar at hun vil sette seg grundig inn i rapporten fra direktoratet. Hun vil også ha egne møter med fylkeskommunene og organisasjonene i skolesektoren.

– En eventuell avlysning av eksamen fører med seg en rekke dilemmaer. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette er derfor vanskelige og viktige avveininger, sier Brenna.

Dette er anbefalingene

Utdanningsdirektøren har fått inn innspill fra ulike organisasjoner. Blant annet Elevorganisasjonen har argumentert sterkt for å avlyse eksamenene også i år.

Direktoratet anbefaler:

 • å avlyse skriftlig og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for alle elever i grunnskolen og videregående opplæring
 • å gjennomføre eksamen for privatister
 • å gjennomføre eksamen for elever som trenger eksamen for å bestå faget
 • at vitnemål gis ut fra elevenes standpunktkarakterer
 • å videreføre regelverksendringene for standpunktvurdering og eksamen som gjaldt våren 2021, også våren 2022 

Skolelederforbundet mener avgjørelsen er klok og mener det er viktig at elevene får en endelig beskjed så snart som mulig.

Les også

 1. Mange elever i videregående forberedes ikke godt nok for høyere utdanning

 2. Aftenposten mener: Ikke avlys eksamen

 3. Oslos skolebyråd ber regjeringen avlyse eksamen for videregående skole og 10. klasse

Les mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Eksamen
 3. Utdanningsdirektoratet