SV møtte veggen på skatt og olje

Etter det Aftenposten får opplyst, ble SV overrasket over hvor lite Ap var villig til å gi i skattepolitikken. Ap nektet å bryte skatteløftet sitt.

SV forlot regjeringssonderingene onsdag.
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist
  • Sigrid Gausen
    Journalist

Partiet mener det lå an til gjennomgående for dårlige gjennomslag på skatt, partiets «kamp mot profitt i velferden», klimapolitikken generelt, oljepolitikken og på naturvern.

På enkelte områder lå det an til at partiet ville få ingenting. På andre var det litt bevegelse, men altså for lite.

Derfor besteme SV-ledelsen seg for å forlate regjeringssonderingene med Ap og Sp i Hurdal.

For SV er det et poeng at disse nederlagene ville blitt påført partiet allerede ved sonderingene.

En ting er å ikke bli enige om felles politikk nå, noe annet er å aktivt avvise muligheten for fremtidige SV-gjennomslag, forteller en kilde.

Ap stod på skatteløftet sitt

Aps skatteløfte går ut på at det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro på 2020-nivå de neste fire årene.

Det betyr blant annet at hvis én avgift går opp, må en annen skatt eller avgift skal settes like mye ned. Selskapsskatten skal også holdes i ro. Det kommer heller ikke på tale å innføre en ny arveavgift. Unntaket er formuesskatten, som partiet ønsker å øke.

Lysbakken lyktes ikke i å forhandle Støre bort fra Aps skatteløfte, noe SV-lederen i valgkampen sa til Aftenposten at han trodde han ville få til.

– Selvfølgelig skal vi ha gjennomslag for omfordelingspolitikk i forhandlingene. Jeg vil ikke gå inn på nøyaktig hvor de løsningene ligger. Men vi vil ha et tøffere skatteopplegg enn det Ap har gått inn for, og det har jeg tro på at vi skal få til, sa han til Aftenposten i august.

Glem det, var svaret fra Ap.

– Skatteløftet er veldig viktig for oss

Etter det Aftenposten får opplyst, har man i sonderingene likevel snakket om nye skattegrep som ikke ville være omfattet av løftet. Men det var altså ikke nok for SV.

SV opplevde det slik at løftet ga Ap et vanskelig utgangspunkt for reelle forhandlinger.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville ikke svare konkret på om han har gått bort fra løftet under sonderingene da han møtte pressen i Hurdal onsdag.

– Skatteløftet er veldig viktig for oss, svarte han på Aftenpostens spørsmål.

Trakk frem oljepolitikk som et uenighetsområde

Onsdag møtte SV-leder Audun Lysbakken uten utenfor Hurdalsjøen Hotell. Da bekrfetet han at klima- og oljepolitikken var et av områdene der de følte de ikke fikk nok gjennomslag.

På spørsmål om Ap og Sp dannet en front mot SV i spørsmål om fortsatt leting etter olje og gass, bekreftet Lysbakken det med å si at den politiske tyngdekraften slår inn.

– Der har vi vært i en situasjon hvor vi står ganske alene, sa han.

Han sa at en av de tingene som nå blir viktig er å bygge bånd til de andre politiske partiene som har klima som en hovedsak.

SV-lederen mener de kan skape et flertall for å styrke klimapolitikken og at de i opposisjon kan gjøre det bedre på dette området.

- Vår vurdering nå er at det ikke er godt nok. Vi må betydelig lenger, sa Lysbakken på dagens pressekonferanse.

De tre partiene har svært ulik oljepolitikk. SV skiller seg mest ut, da de ikke vil tillate mer leting etter ny olje og gass eller nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Senterpartiet og Ap er for fortsatt leting etter olje og gass.

Etter det Aftenposten får opplyst var det for SV nesten ingenting å hente i oljepolitikken.

SV fikk ikke gjennomslag for sitt ønske om å stanse muligheten for oljeleting i nye områder. Det samme gjelder muligheten for å gjøre noe med utlysningen av nye konsesjonsrunder for oljeleting.

Disse skal videreføres, var kravet fra Ap og Sp.

Det eneste som lå på bordet i oljepolitikken, skal ha vært noe som SV opplevde som små endringer i ordningen for tildeling i forhåndsdeifinerte områder. Dette omfatter leting etter olje og gass i såkalte modne områder på sokkelen der geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Jonas Gahr Støre
  3. Formuesskatt
  4. skatt