Stoltenberg: - Ta ansvar

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) ber byrådet i Oslo om å ta ansvar slik at også andre enn statsministeren selv skal kunne se og nyte den nye Operaen i Bjørvika.

Under jule-representantskapsmøtet i Oslo Arbeiderparti meldte statsministeren seg på i debatten om Operaen og de planlagte høyhusene i Oslo. Fra talerstolen kom det fram at statsministeren var lite begeistret for høyhusene som kan komme til å sperre utsikten mot den nye Operaen og Bjørvika for allmennheten.

– Det kommer noen øyeblikk i en bys historie hvor en kan komme til å ta viktige valg som kan komme til å prege byen i tiår, kanskje hundre år. Christian IV hadde slike valg, og Oslo Arbeiderparti hadde et slikt valg da vi valgte å være med på å plassere Operaen i Bjørvika, sa Stoltenberg til forsamlingen i Folkets Hus i Oslo tirsdag. Men samtidig ytret han bekymring for at statsministeren er den eneste som kan komme til å se praktbygningen, i hvert fall fra land.

Tenkepause

Når staten har vært med i så stor grad å finansiere Operaen i Bjørvika, krever Stoltenberg at Oslo-politikerne tenker seg om en gang til før de setter planene om høyhus ut i livet.

– Vi har vært med på å gi 4 milliarder til Operaen og 1,7 milliarder for å få til trafikkløsningen rundt Operaen. Da var ikke ideen at man skulle bygge inn Operaen etter modell av Konserthuset eller Norges Bank. Ideen var at noen andre enn de som har kontor i 17. etasje, som meg, skal kunne se Operaen, sa en engasjert statsminister til forsamlingen.

Vil ikke gripe inn

Men om statsministeren blir Operaens redningsmann gjenstår å se. Han ville ikke love at regjeringen vil gripe inn hvis statsministerens ønske ikke blir oppfylt. I stedet kom han med en sterk oppfordring om at politikerne tar ansvar.

– Nei, dette er politikerne i Oslo sitt ansvar, sa Stoltenberg til NTB. Men pekte på at det ikke akkurat var av trafikkmessige grunner regjeringen var med på å finansiere senketunnelen.

– Det er for miljø og estetikk. Det er for å gjøre det pent rundt Operaen og flott i Bjørvika, sa Stoltenberg.

Han mener nå at man trenger en tenkepause om planene rundt Bjørvika.

– Det vi trenger nå er en dialog slik at vi får til gode løsninger rundt Operaen, sa Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg (arkivfoto)