Frp-representant mener mediene driver forfølgelse

Mediene driver forfølgelse av politikerene med et «avvikende» syn i klimasaken, mener Frp-representant.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener Aftenposten og andre medier driver med forfølgelse av politikere som uttrykker tvil om klimaendringene er skapt av mennesker.

Det har stormet rundt Frps klimasyn etter at Siv Jensen i en utspørring på Aftenposten-TV svarte et klart «nei» på om hun er overbevist om at klimaendringene er menneskeskapt.

Nyheten om finansministerens klimatvil har gått verden rundt og har fått mye kritikk her hjemme.

I Frp reagerer nå flere over oppstusset etter klimauttalelsene.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde mener medienes behandling av klimaspørsmålet bærer preg av ren forfølgelse av de som har et annet syn enn flertallet og FNs klimapanel.

— Det er nærmest noe religiøst over engasjementet og jakten etter «synderne». Klima er blitt et religiøst placebo, og alle må skrifte, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten.

- Alle MÅ si seg enige med FNs klimapanel

Han mener å observere at både Aftenposten og øvrige medier nærmest krever meningsenfold om temaet klimaendringer og årsaksforhold.

— Et samlet mediekorps, organisasjonsliv, samfunnstopper, politiske partier og alle andre meningsberettige bare MÅ si seg enig med FNs klimapanel. Det må man dersom man ønsker å holde seg «innenfor». De som offentlig ytrer en ørliten tvil i dette spørsmålet er nærmest uten unntak folk som ikke lenger er i det organiserte arbeidsliv, mener han.

- Tror du selv at klimaproblemene i hovedsak er skapt av mennesker?

— Nå er du inne på den samme forfølgelsen som dere holder på med. Dere burde gå i dere selv, og ikke holde på med dette evindelige maset.

- Men det er vel ikke en privatsak hva sentrale politikere mener om klimaspørsmål?

— Så lenge Frp i regjering gjør det regjeringen har sagt den skal gjøre i sin politiske plattform er det det.

Kaller seg klimarealist

Frps nestleder Per Sandberg sa onsdag til Aftenposten at han er «klimarealist», uten å ville utdype hva han legger i dette begrepet.

— Det synes jeg er veldig godt sagt. Jeg er også klimarealist, uten at jeg vil utbrodere det noe mer, sier Tybring-Gjedde.

Både Sandberg og Tybring-Gjedde understreker at de ikke er medlemmer av Klimarealistene, en norsk organisasjon som fremholder at det ikke er vitenskapelig bevis for at mer CO2 i atmosfæren skaper global oppvarming.

Klimarealistene: - Jensen mest på linje med oss

Geir Aaslid som sitter i styret i foreningen har i en kommentar på nettsiden skrevet en støtteerklæring til Siv Jensen og Frp for at partiet «baserer sin klimapolitikk på god gammeldags naturvitenskap og ikke på nyreligiøse betraktninger som i de øvrige partiene».

- Siv Jensen er vel den av partilederne i Norge som er mest på linje med oss, sier han til Aftenposten.

Aaslid understreker at organisasjonen er partipolitisk uavhengig og har uformelle møter med politikere fra flere forskjellige partier.

Listhaug i 2011: Ingen bevist sammenheng

Flere Frp-politikere har tidligere sagt de er usikre eller ikke tror på at mennesker står for store deler av klimaendringene, slik FNs klimapanel har slått fast.

— Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter, sa nåværende landbruksminister Sylvi Listhaugtil VG i 2011.

Hun ønsket onsdag ikke å utdype denne uttalelsen. Heller ikke Frp-statsrådene Anders Anundsen eller Solveig Horne ønsket å gi noen kommentar, mens samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og olje- og energiminister Tord Lien begge sa de trodde klimaendringene er menneskeskapt.

Svarte klart «nei»

Det var under opptaket av TV-serien «Eilertsen & Stanghelle: 2 mot 1» tirsdag at Jensen kom med klimauttalelsene som har fått mye oppmerksomhet.

Se intervjuet med Jensen her (klimauttalelsene fra 18:40):

— Er du selv overbevist om at de klimaendringene som er dokumentert de siste ti årene er menneskeskapte? spurte Aftenpostens Harald Stanghelle.

— Nei, svarer Jensen kontant.

- Du er i tvil om det?

— Ja.

- Betyr det at du ikke stiller deg bak FNs klimapanel, for eksempel?

— Jeg stiller meg bak det klimaforliket som Regjeringen er en del av. Vi skal sørge for at vårt næringsliv får gode og konkurransedyktige rammebetingelser. Derfor er det viktig med det EU-samarbeidet vi nå legger opp til i de klimapolitiske spørsmålene, svarte Jensen.

Like før midnatt tirsdag kontaktet Jensen Aftenposten og sa hun var for unyansert i sitt svar og ikke ønsket å starte en debatt.

Jensen: Det jeg sa kunne misforstås

Torsdag morgen var Jensen gjest i Politisk kvarter i NRK.

– Fremskrittspartiet erkjenner at det hele tiden har vært betydelige klimaendringer, og at mennesker har ansvaret for mye av det. Men det pågår også naturlig klimavariasjon, sa Jensen til NRK.

Hun mener altså at hennes tydelige «nei» på spørsmålet fra Aftenposten, på om klimaendringene er menneskeskapte, lett kan misforstås.

– Jeg svarte akkurat som jeg sa innledningsvis i dette programmet. Det var i alle fall det jeg ønsket å svare.