Politikk

Stortingspresidenten avviser all kritikk

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier han rett og slett ikke skjønner kritikken fra en samlet kontrollkomité.

– Jeg skal ikke være skråsikker på at alt vi har gjort er helt perfekt, men jeg vil bestemt avvise at vi har holdt dokumenter unna Stortinget eller brutt Stortingets forretningsorden, sier Olemic Thommessen.
  • Robert Gjerde
    Journalist

– Jeg kan ikke se noe ureglementert i måten presidentskapet har håndtert denne saken på, sier stortingspresidenten til Aftenposten.

Stortingets kontrollkomité sendte onsdag brev til presidentskapet med sterk kritikk av dets opptreden da kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) skulle evalueres av det såkalte Solbakken-utvalget.

  • Les Harald Stanghelles kommentar om saken

Ikke skråsikker

– Jeg skal ikke være skråsikker på at alt vi har gjort er helt perfekt, men jeg vil bestemt avvise at vi har holdt dokumenter unna Stortinget eller brutt Stortingets forretningsorden, sier han.

Flere andre medlemmer i presidentskapet er av samme oppfatning som Thommessen, men viser til Thommessen for eventuelle kommentarer.

Ikke behov for å skjule

Kontrollkomiteen antyder at presidentskapet bevisst har latt å være å arkivere dokumenter i saken og bevisst holdt tilbake viktige opplysninger, bl.a. en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten med presidentskapet om taushetsplikten.

Thommessen avviser dette kategorisk.

– Hvilken interesse skulle vi ha i å skjule informasjon for Stortinget, spør han.

– Kanskje fordi dere ikke ønsket oppmerksomhet om uenighet med EOS-utvalget om nødvendigheten av en lovhjemmel for at taushetsplikten skulle settes til side?

Leder i EOS-utvalget Eldbjørg Løwer og stortingspresident Olemic Thommessen.

– Men hvorfor skulle vi skjule det? Det har vært en diskusjon om behovet for en egen lov eller ikke. Men det er da ikke noe vi har behov for å skjule, sier Thommessen, og fortsetter:

– EOS-utvalget insisterte på at det var nødvendig med en egen lovhjemmel, og så fikk de det. Hverken presidentskapet eller jeg har lagt noen prestisje i det, sier Thommessen og legger til at den såkalte særmeldingen fra EOS-utvalget ligger Stortingets nettsider og har vært tilgjengelig der i to år.

Les også

Her er fem spørsmål og svar som forklarer kritikken mot Stortingspresidenten

Syv uker

– Hvorfor gikk det hele syv uker før særmeldingen ble kjent for Stortinget?

– Dette er av de spørsmål som handler om enkeltheter og som jeg ikke synes jeg kan svare på nå. Dette vil vi komme tilbake til i svarbrevet til komiteen.

– Men syv uker er lang tid?

– Nå skal vi gå gjennom alt dette, og så kommer vi tilbake til det i svarbrevet.

– Hvorfor skriver dere i et brev til Solbakken-utvalget 4. juni 2014 at utvalgets mandat ikke bør omfatte en vurdering av hvordan man skal sikre «norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåkning av norske borgere»? Stortinget ønsket jo nettopp dette?

– Det er ikke riktig at Stortinget har truffet noe vedtak om dette, hverken før eller siden.

– Men komiteen uttrykker jo i sin innstilling til Stortinget at dette punktet skal med i mandatet?

– Det er presidentskapets anliggende å avgjøre hvordan og i hvilken grad merknader fra komiteen eller andre skulle få konsekvenser for mandatet. Det forelå ikke et stortingsvedtak.

– Men hvorfor ber dere Solbakken-utvalget konkret om ikke å gjøre dette?

– Hvorfor vi skrev akkurat det, må jeg komme tilbake til, fordi dette må sees i en helhet for at man skal forstå det.

Ingen kommentar

– Føler du at noen i komiteen har motiver utover de rent saklige i denne saken?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Føler du at det er noen som er ute etter å ramme deg?

– Det har jeg heller ingen kommentar til.

– En samlet kontrollkomiteen mener Stortinget fattet vedtak uten å ha kunnskap om «vesentlige opplysninger» i saken. Hva tenker du om det?

– Det kjenner jeg meg rett og slett ikke igjen i.

Olemic Thommessen

– Kan du utdype det?

– For å være helt ærlig så skjønner jeg ikke helt dette. Hvis komiteen mener den ikke kjente til saken, så er det merkelig å høre. Men dette vil vi belyse i vårt svarbrev. Da vil man få en samlet fremstilling av det hele, og da tror jeg man vil se sammenhengen mellom noen av de spørsmålene du stiller.

Ikke operert alene

Thommessen sier svarbrevet trolig vil foreligge i slutten av neste uke, men kan ikke garantere det.

– Har du operert på egenhånd i denne saken?

– Et samlet presidentsklap har håndtert denne saken. Dette er ikke noe jeg har syslet med alene.

– Professor Eivind Smith mener du bør trekke deg hvis kritikken fra komiteen blir stående. Hva tenker du om det?

– Jeg tror ikke kritikken blir stående.

Ingen i kontrollkomiteen som Aftenposten snakket med fredag ønsker å kommentere saken før det foreligger et svar fra presidentskapet.

Les også

  1. Aftenposten mener: Stortingspresidenten burde holdt seg unna plenen foran Stortinget

  2. Riksrevisjonen skal granske Stortingets kostnadssprekk. Stortingspresidenten skylder på entreprenøren.

  3. Riksrevisjonen skal granske Stortingets kostnadssprekk. Stortingspresidenten skylder på entreprenøren.

Les mer om

  1. Olemic Thommessen
  2. Stortinget
  3. Høyre (H)