Ap-topp om SVs oljepolitikk: Vil gjøre om Finnmark til naturreservat

– Skal vi følge retningen SV tar til orde for, ender Finnmark opp som et naturreservat eller museum. Det sier leder i energi- og miljøkomiteen, Aps Marianne Sivertsen Næss.

Gemyttlig stemning under besøket på Goliat. Men Aps Marianne Sivertsen Næss (midten) og SVs Lars Haltbrekken (t.v.) er på kollisjonskurs i oljepolitikken.

Regjeringspartiene Ap og Sp er på kollisjonskurs med budsjettpartner SV i spørsmålet om olje- og gassutvinning i Barentshavet.

24. januar inviterte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) oljeselskapene til å søke om nye blokker i såkalte forhåndsdefinerte forhåndsdefinerte Gjelder områder hvor det har vært petroleumsvirksomhet i flere tiår, kunnskap om geologien er god og det eksisterer infrastruktur. områder (TFO) i Barentshavet.

«Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2023 å utvide området i Barentshavet», het det.

Det fikk SV til å reagere umiddelbart. Nå har partiet lagt frem forslag i Stortinget om «å stenge Barentshavet for ytterligere olje- og gassvirksomhet». Det betyr at det ikke skal settes i gang flere felt enn de to som er i drift, Snøhvit og Goliat. Samt Johan Castberg, som snart startes opp.

– Vi frykter at å sette i gang leting vil føre til store utslipp av klimagasser. Ved å stenge Barentshavet sikrer vi de verdifulle naturverdiene og fiskeressursene i området. Og vi sender et tydelig signal til verden om at vi tar klimakrisen og naturkrisen på alvor, sa SVs klimatalsmann Lars Haltbrekken nylig.

– Siste Europa trenger

Det provoserer Aps Marianne Sivertsen Næss, leder i energi- og miljøkomiteen:

– Det er hårreisende at SV fremmer et slikt forslag når vi står midt i en energikrise. Europa og verden skriker etter energi. Og så skal Norge ikke være en stabil og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa?

– Det tror jeg er det siste Europa nå trenger å få signaler om, sier hun.

I tidligere budsjettforlik med Støre-regjeringen har SV klart å stanse utlysning av nye felt gjennom den 26. konsesjonsrunden. Nå vil etter alt å dømme krav om stans i leting i Barentshavet komme på bordet under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i mai.

Ifølge Næss, tidligere ordfører i Hammerfest, er det nye at SV «er veldig ivrige på å stoppe all aktivitet som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i nord».

– Vi kan ikke si nei til alt som skal skje i Finnmark. Vi har en befolkningsnedgang som burde få alle alarmer til å lyse rødt. Det er viktig for Norge å ha folk som bor i områdene mot Russland.

– Hadde SV fått gjennomslag for sin politikk, ender Finnmark opp som et naturreservat eller museum, sier hun.

Lars Haltbrekken avbilder seg selv og Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Tapper Finnmark

Lars Haltbrekken sier det er et stort potensial for industriutvikling i Finnmark hvis man prioriterer å bruke kraften til det og ikke til ny olje- og gassvirksomhet.

– Nye plattformer vil tappe Finnmark for kraft. Her er det Ap som har et stort forklaringsproblem. Uansett ligger prosjektene så langt frem i tid at de ikke representerer noen løsning på energikrisen Europa står i i dag, sier han.

– Vi er totalt uenig i disse spørsmålene. Vi er tydelig i Hurdalsplattformen på at vi skal utvikle og ikke avvikle petroleumsnæringen. Vi har ingen planer om å sette noen sluttdato, svarer Ap-politikeren.

Frp: Vil ha oljeforlik

Fra sidelinjen advarer Frp om at «SVs innflytelse over petroleumsnæringen er like uansvarlig som å gi Rødt makt over norsk utenrikspolitikk». Energitalsperson Terje Halleland ønsker å samle Ap, Høyre og Sp til et bredt forlik om hovedlinjene i petroleumspolitikken for det neste tiåret.

– Aktørene på sokkelen kan ikke forholde seg til at det hele tiden skapes politisk usikkerhet og støy rundt hovedlinjene i norsk petroleumspolitikk. Tiden er overmoden for et bredt forlik der ansvarlighet vektes tyngre enn at radikale fløypartier får viljen sin, sier Halleland.

– Jeg er glad for at et bredt flertall i Stortinget støtter opp om olje- og gassnæringen. Vi skal over til fornybar energi. Men i et tempo som er rettferdig og ikke slår beina under de aktørene som skal bidra til at også Finnmark skal over til fornybart, svarer Sivertsen Næss.