Regjeringen og LO slår tilbake etter Erna Solbergs utspill

– Vi har hatt to år med pandemi og stor usikkerhet. Det siste reiselivsnæringen trenger, er at tidligere statsminister reiser rundt og skremmer folk, sier Marte Mjøs Persen om Erna Solbergs siste utspill.

Marte Mjøs Persen mener det Høyre-leder Erna Solberg sier ikke stemmer.

– Det er ikke riktig at det er et innleieforbud for hotell- og reiselivsnæringen, slik Høyre-leder Erna Solberg gir inntrykk av i en artikkel i Aftenposten.

Det sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Ifølge statsråden er det fullt mulig å ansette folk i sesongarbeid.

I Aftenpostens sak har Solberg tatt turen til Norefjell Ski & Spa for å høre hvordan den ferske lovendringen påvirker næringen.

Hun varsler at hun vil reversere forbudet mot innleie hvis hun får danne en ny regjering. Solberg mener at bemanningsbyråene bidrar til et smidigere, enklere og mer fleksibelt arbeidsmarked.

Reiselivsnæringen hevder de ikke klarer å ha stabil arbeidskraft i løpet av året, men er avhengig av innleid arbeidskraft for å ta unna toppene.

– Vi risikerer å måtte si nei til store arrangement, sier Marius Arnesen (t.v.) og hotelldirektør Sjur Aalvik til Høyres Erna Solberg.

Vil ha et annet arbeidsliv enn Høyre

– Det er et klart skille mellom regjeringen og opposisjonen i denne saken. Vi vil ha et annet arbeidsliv enn Høyre. De er mest opptatt av NHOs medlemsbedrifter. Vi er mest opptatt av folkene som jobber der, sier Marte Mjøs Persen.

– Regjeringen vil styrke det seriøse arbeidslivet. Vi vil gi innleide flere rettigheter og sikre seriøse bemanningsbedrifter, fastslår hun.

Persen mener at Høyre, sammen med arbeidsgiverforeningen til bemanningsbransjen, gir feil inntrykk av hva Stortinget faktisk har vedtatt.

– NHO og Høyre gir i saken inntrykk av at det er et innleieforbud for hotell- og reiselivsnæringen. Det er ikke riktig. Loven om sesongarbeid er ikke endret, sier hun.

– Det er ikke et innleieforbud her, men vi ønsker helst at folk skal være fast tilknyttet. Målet er at vikarbyråansatte skal få ansettelse i bedriften de faktisk jobber i.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik slår også tilbake mot Erna Solberg.

Bedrifter må omstille seg

Heller ikke LO-leder Peggy Hessen Følsvik er imponert over Høyre-lederens argumentasjon.

– Erna Solberg vet bedre. Hun konstruerer et problem som ikke eksisterer når hun viser til innleie av arbeidskraft i reiselivsbransjen. Problemet har vært tilstanden på mange byggeplasser i Oslo-området. Derfor forbys innleie der. For denne hotellsjefen vil det fortsatt være mulig å leie inn arbeidskraft, sier Følsvik.

Også hun mener Høyre ikke ser arbeidslivet fra arbeidsfolks perspektiv.

– De ser det fra den andre siden av bordet. Det viser de tydelig hver gang de stemmer ned forslag som skal gjøre jobbhverdagen bedre for arbeidstagere. Eller når de foreslår at arbeidsgivers forpliktelser for arbeidstagerne skal bli løsere, for eksempel ved å øke adgangen til midlertidig ansettelser, sier Følsvik.

Hun sier det er viktig for LO at hver og en får en trygg og fast jobb, med forutsigbar inntekt.

Følsvik mener innleie fra bemanningsbyrå fortrenger og utfordrer faste ansettelser, særlig i enkelte utsatte bransjer.

Lovendringene vil innebære en begrensning i bemanningsbransjens omfang og rolle.

Mjøs Persen mener de som har brukt mye innleie, må omstille seg. Hun sier endringene gir mulighet for økt rekruttering, kompetanse og produktivitet basert på egne ansatte.

– Det vil fortsatt være mulig å arbeide som innleid ved vikariater og etter avtale i tariffbundne bedrifter, påpeker hun.