LO feiret lovendring med pølsefest. Nå sjekker ESA om endringen er lovlig.

Krangelen om forbudet mot innleie av arbeidskraft ruller videre. Nå får regjeringen 15 kritiske spørsmål av organet som overvåker om EØS-avtalen blir fulgt.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik feiret lovendringen med bygningsarbeiderne i Oslo.

Innføringen av et forbud mot innleie av arbeidskraft var en prestisjesak for LO og Støre-regjeringen.

Nå har to bemanningsselskaper, ett litauisk og ett norsk, klaget til ESAESAForkortelsen står for Efta Surveillance Authority (ESA). Har ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-land.. De mener at den nye loven strider mot vikardirektivet og EØS-avtalen.

NHO advarte på forhånd om at mange ville få sparken i julegave av regjeringen. Flere norske advokater mener også at lovendringen er i strid med vikardirektivet.

Den omstridte lovendringen begrenser adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetakene. Og den forbyr all innleie til byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Saken er ett av de områdene hvor frontene mot de borgerlige er skarpest. LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, troppet personlig opp for å delta på pølsefesten da endringen ble feiret på en byggeplass i Oslo.

Tilhengerne av loven mener at den sikrer at innleie ikke benyttes på bekostning av faste og direkte stillinger.

Bedrifter som har dekket sitt behov for midlertidig arbeidskraft gjennom innleie, er rasende. Fast ansatte i bemanningsforetak risikerer også å miste jobben.

Kritiske spørsmål

Loven ble vedtatt i Stortinget og trer i kraft 1. april.

Allerede 25. januar åpnet ESA sak. 10. februar sendte ESA en liste med kritiske spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). ESA viser til at vikardirektivet sikrer arbeidstagere i byråene, og at de spiller en viktig rolle for å sikre fleksibilitet i arbeidsmarkedet.

ESA konkluderer ikke, men ber om dokumentasjon og stiller en rekke kritiske spørsmål. De ber om bevis for at:

  • Arbeidsmarkedet ikke fungerer på en ordentlig måte, og at reglene vil føre til flere faste ansettelser.
  • At de nye reglene faktisk vil sikre arbeidstagernes helse og sikkerhet på en bedre måte.
  • Innleie faktisk har hatt negative konsekvenser i Norge.

– Hva er det som gjør situasjonen i Norge spesiell nok til å rettferdiggjøre slike restriksjoner, gitt at bruken av innleid arbeidskraft i Norge er lavere enn gjennomsnittet i EU/OECD-landene? spør ESA fra Brussel.

Frist til 5. mai

Rødts Mímir Kristjánsson har spurt arbeidsministeren om hun kan garantere at forbudet mot innleie vil bli gjennomført selv om ESA konkluderer med at reglene ikke er forenlig med EØS-retten. Han er opptatt av å beholde loven.

– Når ESA nå har bedt om informasjon, vil departementet selvsagt gå i dialog med ESA og besvare henvendelsen, svarer Persen.

Hun har fått frist til 5. mai med å svare. Kristjánsson synes svaret er alt annet enn beroligende. – Det er i høyeste grad usikkert om regjeringen vil sette hardt mot hardt. Det må de gjøre hvis vi skal bevare de viktigste endringene som har kommet for arbeidsfolk de siste ti årene, sier han.

Venstres Alfred Bjørlo har nå stilt statsråden stikk motsatt spørsmål om hun kan « «garantere at forbudet... vil bli avviklet umiddelbart dersom ESA konkluderer med at innleiereglene ikke er forenlige med EØS-retten».

– Regjeringen har innført en lovendring på uhyre tynt grunnlag og en som trolig er i strid med internasjonale avtaler Norge har inngått, sier Bjørlo.

Steinar Krogstad, nestleder i LO, toner ned konflikten:

– Det er ikke uvanlig at ESA ber om å bli orientert om norske saker og lovgivning. Henvendelsen har gått til departementet, og de vil da svare ut dette. Det er ikke noe dramatikk rundt det, sier han.

Advokater: I strid med EØS

Advokatene i Grette har delt en vurdering av saken på sin nettside.

De viser til en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet. Det fant svært få grove brudd på regelverket. Ifølge Grette skriver tilsynet til og med at det har skjedd en positiv utvikling i bemanningsbransjen de siste årene.

– Arbeidstilsynets rapport står i sterk motsetning til det virkelighetsbildet departementet tegner i forarbeidene. Det er derfor god grunn til å tro at ESA vil konkludere med at nytt regelverk er i strid med EØS-retten, skriver de.