Politikk

Solberg trosser Stortinget om kontraktsfestet skilsmisserett

Erna Solberg (h) og Regjeringen nekter å følge opp et pålegg fra Stortinget om å endre utlendingsforskriften. Men opposisjonspartiene bøyer ikke uten videre av.

  • Forf>
  • <forf>gunnar Magnus <

Ekteskapskontrakt. Bakgrunnen for stortingsvedtaket er at mange muslimske kvinner bosatt i Norge har problemer med å få anerkjent norsk skilsmisse i sine opprinnelige hjemland. Stortinget ba derfor Regjeringen innføre et krav om at alle ekteskapskontrakter skal gi begge kjønn lik rett til skilsmisse.Vedtaket vakte imidlertid sterke reaksjoner i en del andre trossamfunn. Ikke minst fra den katolske kirke ble det anført at ekteskapet betraktes som livsvarig, og at man derfor ikke kan godta ekteskapskontrakter som sier noe annet.Regjeringen konkluderer med at en slik regel vil skape problemer i forhold til religionsfriheten og kunne være i konflikt med internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til.Stortingsflertallet ba også Regjeringen vurdere krav om dokumentert skilsmisse fra ekteskap inngått i utlandet, før man fikk lov å ta med ny ektefelle til Norge. Hensikten var bl.a. å forhindre bigami. Solberg advarer om at dette kan få utilsiktede konsekvenser og ramme muslimske kvinner. Hun går derfor heller ikke inn for en slik forskriftendring.Men de tre store opposisjonspartiene på Stortinget, som tilsammen utgjør et flertall, gir seg ikke så lett. — Ap. er beredt til å se om det finnes andre vinklinger, sier Signe Øye (a). - Jeg er litt skuffet over at man nå bare trekker tilbake alt.Øye synes Regjeringen "skygger unna" en viktig sak, selv om hun erkjenner at forslaget - slik det ble formulert - kunne være vanskelig i forhold til katolikkene.Per Sandberg (fr.p) vil heller ikke gi opp. I første omgang avventer han behandlingen av lignende forslag i Danmark. Hvis også danskene skulle avvise det, blir han mer tilbøyelig til å godta Regjeringens standpunkt.Karin Andersen (sv) er svært opptatt av at retten til skilsmisse skal være reell for kvinner. - For meg er dette et viktig likestillingsspørsmål, sier hun og kritiserer Regjeringens konklusjon: - Jeg synes ikke de tar inn over seg alvoret i problemstillingen.

b&gt;Vil ikke.&lt;/b&gt;Kommunalminister Erna Solberg (h) Foto: SIGNE DONS

Les mer om

  1. Politikk