Bondevik sier nei til fire nye år på Stortinget

  • 32 år som stortingsrepresentant er lenge nok, sier statsministeren som bestemte seg for seg for å si nei til fire nye år på Stortinget i påskeferien. - Men jeg har mye ugjort som statsminister, sier han.

Ingen andre planer.— Jeg tok avgjørelsen i påskeferien. Da var alle i familien samlet. De bestyrket meg i min egen oppfatning, sier statsminister Kjell Magne Bondevik, som dermed antyder at han før den tid mer eller mindre hadde bestemt seg til å si nei til gjenvalg på Stortinget.- Men jeg hadde en liten åpning for å ombestemme meg, sier han.- Mange mener at du ved å trekke deg som stortingskandidat også svekker regjeringsprosjektet?- Etter så mange år på Stortinget mener jeg at jeg ikke gjør det. Jeg er statsminister, trives som det og har fortsatt mye ugjort, sier Bondevik, som legger til at han fortsatt vil kjempe for Kr.F. s verdisyn, for en bedre familie- og miljøpolitikk, samt fortsette kampen for "de fattige og forfulgte".- Du er nå en politiker som sitter på oppsigelse. Har du andre planer?- Det vil jeg overhodet ikke spekulere over nå, for nå er jeg statsminisiter.- Har du fått noen jobbtilbud nå i vår?- Nei, ikke noen konkrete tilbud. Tidligere har jeg fått noen hint, men de har jeg lagt bort. Nå står jeg på som statsminister.- Hva som skjer i og rundt neste valg, må vi komme tilbake til. Jeg er påpasselig med at det er partiets organer som avgjør fortsatt regjeringssamarbeid og hvem som skal være statsministerkandidat. Men jeg er i hvert fall statsminister nå og akter å fortsette med det.- Er det av hensyn til prosessene i partiet at du svarer litt uklart?- Ja, det er i hvert fall en viktig og avgjørende årsak. Jeg har ingen andre planer enn å være statsminister.- Hva sier du til at oppslutningen i Kr.F. om dagens regjeringsalternativ vil synke drastisk den dagen du ikke lenger er statsministerkandidat?- Hvorvidt det er en riktig problemstilling vet jeg ikke. Men det er i alle fall ingen aktuell problemstilling. - Vil du anbefale Kr.F. å støtte en regjering med Erna Solberg som statsminister?- Det ser jeg heller ingen grunn til å gå inn på nå. Hun er en dyktig politiker og jeg er glad for å ha henne i kollegiet. Men Regjeringen har en statsminister, da diskuterer vi ingen andre.- Du var en veldig populær og ønsket statsminister i mange år. Nå tyder meningsmålinger på det motsatte. Hvorfor?- En statsminister må være forberedt på slitasje etter å ha sittet i fem år. Folk er vant til meg, sier han, og påpeker at mye var annerledes den første tiden han satt som statsminister: Kr.F. hadde ikke hatt denne posisjonen på 25 år, like lang tid hadde gått siden det hadde vært en sentrumsregjering, og daværende regjering hadde saker som rørte ved stemninger i folket: kontantstøtten og verdikommisjonen. - Nå sist fikk vi ikke det regjeringsalternativet vi primært gikk til valg på, men fant det likevel riktig at vi tok regjeringsansvar, fordi situasjonen ellers ville blitt vanskelig.- Jeg er godt fornøyd med det vi har oppnådd politisk. Så får det våge seg om ikke populariteten er den samme.- Plager det deg at en del oppfatter deg som en politiker mest opptatt av å sitte her for å sitte her, samt å representere ved sammenkomster der makteliten er samlet?- Jeg synes i hvert fall det er urettferdig og det er en urimelig beskyldning. Jeg hadde ikke sittet her om jeg ikke hadde opplevd at jeg fikk gjennomført viktige saker, sier han, og viser til at Regjeringen har økt innsatsen for fattige både ute og hjemme, trygget norsk økonomi, ført en kriminalpolitikk som nå begynner å virke, hatt et sterkt internasjonalt engasjement som gjør at Norge fremstår som en fredsnasjon. - Nå er det i ferd med å bli to klare blokker i norsk politikk, og du er statsminister for den ene blokken. Er du bekvem med en slik todeling - der du fronter det mange kaller høyresiden?- Det er feil å betegne samarbeidsregjeringen som høyresiden. Regjeringen er et sentrum/høyre-prosjekt, sier han, og viser til at sentrumspartiene slik styrkeforholdet nå er, må søke samarbeid med andre dersom de vil ha innflytelse i regjering. - Men det betyr ikke at sentrum er uinteressant. De andre partiene kommer ikke utenom sentrum hvis de skal danne regjering. Jeg er opptatt av å motvirke blokktekningen fordi sentrum har en del verdier og strømninger i seg som politikken trenger. Uten sentrum ville vi få mer uheldig pendelsvingning mellom ytterkantene og mer ustabilitet.- Dagfinn Høybråten uttalte nylig i et intervju at Ap. ikke viser forståelse og faktisk fjerner seg fra Kr.F.s hjertesaker. Er du enig?- Ja, på noen punkter gjør de det, sier han, og ramser opp forslag om å fjerne kontantstøtten, manglende respekt for trossamfunn, og synet på friskolene.- Hvis Stoltenberg mener noe med sin samarbeidsinvitasjon, er det klart at han må anlegge en annen tone og en annen politikk på disse områdene.