KrF om terrorsikring: Svært alvorlig og sterkt kritikkverdig. Men ikke mistillit.

KrF kommer med sterkere kritikk av Regjeringens arbeid med terrorsikring enn i forrige runde. Men partiet støtter ikke mistillitsforslag mot Regjeringen.

Hans Fredrik Grøvan skal ifølge Klassekampen ha formulert et mistillitsforslag mot Regjeringen for manglende terrorsikring. KrFs stortingsgruppe skal ta stilling til spørsmålet det nærmeste døgnet.

– KrF mener Regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig.

Det er ordene KrFs Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder og medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, bruker om Regjeringens håndtering av saken som omhandler såkalt objektsikring.

Men han presiserer at KrF ikke går inn for mistillit mot sittende regjering i spørsmålet om terrorsikring.

– Dette handler om trygghet i vårt samfunn, sier han om saken.

Mistillit fra Ap og SV

KrF inviterer Stortinget til å støtte et såkalt «daddelvedtak». Det betyr i praksis at partiet uttrykker så sterk kritikk som mulig, uten at det uttrykker mistillit.

Det er allerede klart at Ap og SV vil gå lenger og at Sp vurderer det samme. MDG legger seg på KrFs linje.

– Jeg som saksordfører, fremmet forslag om mistillit, sier Dag Terje Andersen (Ap). Han mener Grøvan har begrunnet kritikken godt og sier « vår konklusjon på den kritikken er mistillit».

Dersom KrF hadde gått inn for mistillit, kunne partiet ha bidratt til å felle den regjeringen flertallet i partiet nå har sagt at de vil inn i.

Opprettholdt kritikken etter høring

Riksrevisjonen har felt en streng dom over både Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med å sikre viktige objekter og kritisk infrastruktur mot terror. To påfølgende rapporter har dokumentert svikt i arbeidet.

– KrF tar dette på dypeste alvor, sier Grøvan.

Det har vært to høringer om saken etter Riksrevisjonens siste rapport: én åpen og deretter én lukket. Før den tid, var det en runde med sterk kritikk fra både Riksrevisjonen og kontrollkomiteen.

KrF: Mer alvorlig enn sist

– Saken er nå enda mer alvorlig enn sist Stortinget arbeidet med dette, sier Grøvan.

– Høringene har vist at Regjeringen forrige gang ga en sminket versjon av sannheten. Arbeidet var ikke kommet så langt som man ga inntrykk av sist gang, og statsministeren har selv erkjent at hun kunne ha rapportert mer helhetlig overfor Stortinget, fortsetter han.

Vil ha redegjørelse fra Solberg

Grøvan påpeker at det nå er viktig at statsminister Erna Solberg kommer til Stortinget og «gir uttrykk for den samme erkjennelsen som hun ga uttrykk for overfor komiteen i høringene.»

På spørsmål om statsministeren bør beklage tidligere uttalelser i saken, svarer Grøvan slik:

– Beklagelse er et parlamentarisk uttrykk jeg ikke bruker i dag, men en erkjennelse av at Regjeringen ikke har gjort jobben sin, bør komme.

Grøven etterlyser nå en konkret plan for videre oppfølging.

– Den må inneholde en økonomisk oversikt over hva det koster å få gjennomført tiltakene i henhold til gjeldende regelverk og vi trenger en oversikt over fremdrift og milepæler, sier han.

Ulike syn i KrF?

Grøvan avviser at partiets konklusjon i saken har vært preget av at de er i sonderinger med Frp, Høyre og Venstre med sikte på å gå inn i Solberg-regjeringen.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener imidlertid at KrFs konklusjon kan tyde på at «regjeringsiver avgjorde i denne alvorlige saken for Norge.»

– Det er trist at Regjeringen nå slipper klare konsekvenser av å ikke sikret landet og feilinformert folket og Stortinget, sier han.

Noe «helt annet» enn Listhaug-saken

Tidligere i år var KrF nær ved å felle Solberg-regjeringen da partiet varslet at det ville stemme for mistillitsforslaget som gjorde at Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister etter å ha skrevet et omstridt Facebookinnlegg. På spørsmål om han mener terrorsikringssaken er mindre alvorlig enn Listhaug-saken, svarer Grøvan:

– Dette er en helt annen sak av en helt annen karakter. Dette handler om i hvilken grad Regjeringen har informert Stortinget, og i hvilken grad Stortingets vedtak er blitt fulgt opp. Å sammenligne dette med Listhaug-saken, synes vi ikke gir en god sammenligning.

Han understreker at KrF ikke gikk inn for mistillit da den rødgrønne regjeringen fikk kritikk for manglende terrorsikring etter 22. juli.

MDG mener klima er viktigere, Sp i tenkeboksen

MDGs eneste representant, Une Bastholm, begrunner partiets nei til mistillit med at Regjeringen har kommet med innrømmelser i saken, og at hun opplever at det er stor politisk enighet om at det må jobbes mer med terrorsikring.

– Derfor mener jeg sterk kritikk er tilstrekkelig i denne saken, sier hun.

Hun sier MDG kommer til å fremme mistillitsforslag mot Regjeringen for manglende oppfølging av Norges klimamål.

– Til forskjell fra denne saken, er det på klima ikke engang enighet om å følge opp det man har vedtatt. Det er for meg mye mer alvorlig enn at man gjør feil og innrømmer det etterpå, sier hun.

Sp har ennå ikke konkludert om det vil stemme for Aps mistillitsforslag.

– Vi har vært det partiet som har vært mest imot de grepene som Regjeringen har gjort med politiet og Forsvaret. Ap og KrF har delvis stemt for. Vi ser fremover, sier Sp-leder Trygve S. Vedum, som nå viser til at også KrF nå krever en plan for både å styrke politiet, heimevernet og sikring av objekter rundt i Norge.