Politikk

Nav vil kutte kontorer på småsteder

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) er enig, og varsler nå endringer.

Petter Gunerius Haug finner jobben givende og morsom, men også frustrerende. -Men her på Sagene har ledelsen vært flink til å sette inn ressursene der det trengs, og det hjelper, sier Haug. Foto: Rolf Øhman

 • Lars Molteberg Glomnes
 • Andreas Slettholm
  Kommentator

I Oslo har enkelte ansatte ansvar for opptil 300 brukere. Det er ti ganger så mange som på mindre kontorer.

— Akkurat nå har jeg en kjempearbeidsmengde. Det er et voldsomt renn, sier Petter Gunerius Haug ved Nav Sagene.

Haug har for tiden ansvar for 129 brukere på arbeidsavklaringspenger. Tidligere har han vært oppe i nesten 200 brukere.

Les også:

- Noen trenger langt mer oppfølging fordi deres utfordringer er så mange. Det å få tid til å følge opp disse menneskene, og samtidig ha oversikt og tid til å følge opp de andre på en skikkelig måte, er til tider en stor utfordring, sier Haug.

Forskjeller

Sogner du til et stort Nav-kontor, for eksempel i Oslo, må du regne med at veilederen din har svært mange andre å konsentrere seg om. Det er store forskjeller i ressurser mellom små og store kontorer, viser en ressurskartlegging Nav gjennomførte i 2013.

På store kontorer har enkelte saksbehandlere ansvar for opptil 300 brukere, viser undersøkelsen. På mindre steder er det normalt med ansvar for rundt 50, og enkelte steder helt ned til 30 brukere pr. ansatt.

- Jeg kan jo være litt misunnelig av og til. Med 30 brukere kunne jeg hatt oversikt, og kanskje til og med tid til å ringe brukerne bare for å høre hvordan det går, sier Haug.

Vil kvitte seg med minimumskrav

Og de store forskjellene er et problem, vedgår Nav selv. Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud kaller det «åpenbart» at små kontorer har mye større ressurser i forhold til arbeidsmengde enn store.

- Vi synes det er veldig mye som peker i retning av at man må se på strukturen i Nav, sier han.

Han tar nå til orde for færre Nav-kontorer i Norge. I dag er den statlige delen av Nav pålagt å være til stede i alle kommuner med en minimumsbemanning på tre personer. 170 av landets 456 Nav-kontorer er slike trepersonenheter.

— Vi mener det ikke er fornuftig å ha en garantert minstebemanning på tre ansatte i hver kommune. Det har både med etatens utnyttelse av ressurser og kompetanse hos de ansatte å gjøre. Med det store tjenestetilbudet Nav skal ha, kan det være bedre med større enheter der de ansatte samlet sett sitter med god kompetanse, sier Gudbjørgsrud.

- Det betyr nedleggelse av små Nav-kontorer?

- Jeg synes absolutt det bør vurderes å gjøre noe med denne problemstillingen nå. Det er ikke rasjonelt for Nav å drive 44 kontorer i Nordland fylke alene, sier Gudbjørgsrud.

- Alle har mye å gjøre

Hovedverneombud Stein Bjarne Larsen er mener det er slik i dag at brukere på større kontorer får et dårligere tilbud enn på mindre steder.

— Man må være klar over at det koster med mange små Nav-kontorer. Enten må politikere bevilge ressurser til å opprettholde dette, ellers må man revurdere om det er nødvendig med et statlig Nav-kontor i hver kommune, sier Larsen.

Han advarer mot å tro at mindre kontorer har for mye ressurser.

— Bildet jeg sitter med er at de aller fleste veilederne har for mye å gjøre til å få nok tid til god oppfølging av brukerne, sier Larsen.

Fordeler mer til større

Nav innførte før jul en ny modell for fordeling av ressurser. Fylker som Oslo, Akershus og Østfold får mer penger, mens små kontorer, eksempelvis i Nord-Trøndelag, Finnmark og Nordland, får mindre.

- Det er et internt grep som vi har mulighet til å gjøre. Kartleggingen viser imidlertid at det er for lite ressurser til å få til en kvalitativt god oppfølging, og Nav selv kan derfor ikke prioritere seg ut av dette, sier Gudbjørgsrud.

Varsler endringer

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har han allerede på sin side.

- Bør man redusere antall NAV-kontorer?

- Absolutt, sier arbeidsminister Robert Eriksson til Aftenposten.

Han viser til at han allerede i fjor, fra Stortinget, foreslo å se på kontorstrukturen i Nav, og sier han ønsker innspillet fra Gudbjørgsrud velkommen. Statsråden sier han allerede har gitt signaler til ledelsen i Nav om at det kan bli endringer i strukturen.

Han varsler nå konkrete planer for hvordan arbeidet fremover skal se på antallet NAV-kontorer.

— Vi skal ha en helhetlig gjennomgang av Nav, og sette ned et ekspertutvalg. Jeg håper utvalget kan begynne å jobbe før påske. Kontorstrukturen blir et av spørsmålene utvalget vil se på, sier Eriksson.

Innen sommeren 2015

Eriksson begrunner det med brukernes behov, der stadig flere har sammensatte utfordringer som krever spesiell kompetanse.

- Når får vi se de eventuelle endringene i praksis?

- Jeg håper utvalget skal være ferdig innen sommeren 2015, men jeg vil ikke ha en rapport til slutt, men innspill fortløpende slik at vi raskt får gjort forbedringer.

- Omtrent hvor mange Nav-kontorer er det effektivt å ha?

— Det er for tidlig å si, det er derfor vi setter ned dette utvalget.

Les også

 1. - Ganske rystende tall

 2. Nav-ansatte bruker en fjerdedelav tiden på annet enn klienter

 3. Robert Eriksson klar for endret norsk arbeidsliv

 4. Gir Stoltenberg skylden for Nav-klienters bekymring

 5. La folk få jobbe!

 6. Nav-ansatte bruker 50.000 timer på avskrift fra papir til nett

 7. Slik vil arbeidsminister Robert Eriksson endre Nav

 8. Vil at politi og brannmenn skal jobbe lenger

Les mer om

 1. Politikk