Politikk

«Bent Høie står svært sterkt og kan falle hardt»

Karakter: 5

  • Trine Eilertsen
    Politisk redaktør
  • Thomas Boe Hornburg
bent_hoie-DnJ59a8ylM.jpg
  • Bakgrunn: Slik har Aftenposten vurdert statsrådene.
    I opposisjon målbar Høie tallrike løfter om et bedre Helse-Norge.

Etter at han ble statsråd har mange løfter blitt vannet ut eller vekslet om i stortingsmeldinger med åpen ende.

Budsjettløftene ble brutt første året. Granskingen av OUS avlyst. Fritt behandlingvalg krympet.

Mot den bakgrunn av tilbaketog — i en sektor som spiser statsråder, har Høie sluppet billig unna.

Det skyldes mye Høies person.

Det er vårt klare inntrykk at i eget departement, i helseforetakene og i arbeidstaker- og pasientorganisasjonene anses Høie som en av de beste helseministrene på svært lenge. Han har et ekte engasjement for pasientene.

Han lytter og søker løsninger som samler. Men Høie lever farlig. Sektoren og velgerne – og vi – vil endre dommen over Høie, dersom han ikke leverer i tråd med høye forventninger han selv har skapt.

Les mer om

  1. Politikk