Venstre til kamp mot forsvarsministerens forslag til digitalt grenseforsvar

Venstres landsmøte vil trolig si nei til høringsforslaget om digitalt grenseforsvar. Endres ikke forslaget, bør Venstre ta dissens i regjeringen, mener Guri Melby.

Guri Melby er gruppeleder for Venstre i bystyret i Oslo, stortingsrepresentant og sentralstyremedlem.
  • Solveig Ruud

– Jeg mener forslaget som ble sendt på høring før jul omfatter en ganske bred masseovervåking av norske borgere. Det kan ikke Venstre som personvernparti være med på, sier Guri Melby, stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i partiet.

Fredag starter Venstres landsmøte, og Melby støtter et forslag til uttalelse om at regjeringspartiet skal si «nei til høringsforslaget om digitalt grenseforsvar.»

Skriftlig protest i protokollen

Venstre er et av partiene i Norge som er mest opptatt av personvern og at folk flest skal kunne kommunisere fritt med hverandre uten at noen «kikker dem over skulderen».

Hvis ikke det forslaget som er sendt på høring blir endret, mener Melby at Venstre bør ta dissens i regjeringen. Det vil i så fall skje i form av en skriftlig protest i regjeringsprotokollen. Det blir i så fall den første dissensen av denne typen i løpet av de snart seks årene Erna Solberg har vært statsminister.

Lagring av telefonsamtaler og e-poster

Norske borgeres kommunikasjon i form av e-poster og mobilsamtaler inn og ut av landet bør kunne lagres, analyseres og brukes for å avdekke trusler mot landet, mener Forsvarsdepartementet.

Departementet, med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i spissen, har derfor sendt ut et forslag til regulering av «tilrettelagt innhenting» av slik kommunikasjon. Forslaget er innbakt i en lov om Etterretningstjenesten og omtales som et digitalt grenseforsvar.

Staten skal beskytte oss mot terror

Ifølge Forsvarsdepartementets forslag er det både snakk om elektronisk overvåking fra kabel og fra satellitter, såkalt rådata i bulk.

– Staten skal beskytte oss mot terror og andre ytre trusler som har betydning for Norge og norske interesser. Det betyr at myndighetene må ha tilgang på informasjon som kan bidra til å kartlegge slike trusler. Det vil et digitalt grenseforsvar bidra til, påpekte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et innlegg i Aftenposten.

Men samtidig utgjør det digitale grenseforsvaret en trussel mot personvernet, siden det dreier seg om lagring av personopplysninger i inntil 18 måneder.

Ikke et absolutt nei i utgangspunktet

I den nye regjeringsplattformen sier også Venstre ja til at man skal legge til rette for innhenting av «grenseoverskridende elektronisk informasjon».

Samtidig sies det at det skal gjøres på en måte som «både øker vår beskyttelsesevne mot trusler mot rikets sikkerhet og ivaretar sentrale menneskerettigheter og personvernforpliktelser».

I plattformen tar Venstre forbehold om mulig dissens i regjering når saken kommer til behandling.

Krever store endringer for å si ja

– Jeg mener vi må si nei til forslaget dersom det endelige lovforslaget blir slik som høringsutkastet, sier Melby.

På spørsmål om det betyr at Venstre må ta dissens dersom det ikke modereres eller endres ganske mye, svar hun slik:

– Ja, det mener jeg. Vi skal bruke alle mulighetene vi har i regjering til å påvirke forslaget. Det viktigste for oss er å oppnå resultater og mindre overvåking. Dersom vi ikke får til det, mener jeg vi ikke kan stille oss bak et slikt lovforslag. Da mener jeg vi må ta dissens i regjering.

Overvåking uten mistanke

I forslaget til uttalelser fra Venstres kommende landsmøte – et forslag som redaksjonskomiteen anbefaler, sies det følgende om forsvarsministerens forslag: «Siden servere vi kommuniserer gjennom ofte ligger i utlandet, vil det bety at myndighetene vil få mulighet til å samle inn det meste av det du foretar deg på internett.»

– Hva konkret er det ved høringsforslaget du reagerer mest på?

– Det vi er mest skeptisk til, er jo at det innebærer en form for masseovervåking av borgere uavhengig av om de har noen mistanke rettet mot seg eller ikke. Det er veldig stor forskjell på å innhente data om personer som er under etterforskning, og som man har spesifikk mistanke rettet mot, og å samle inn data i bulk fra absolutt alle, sier Guri Melby.

  • Vil du vite mer om dette temaet? Det såkalte Lysne 11-utvalget fremmet forslag om et digitalt grenseforsvar. Her forklarer professor Olav Lysne (leder) og andre medlemmer av utvalget hvorfor de mener Norge bør etablere et digitalt grenseforsvar.
  • Aftenpostens podkast «Forklart» har laget en egen episode om forsvarsministerens forslag til digitalt grenseforsvar: