Politikk

SV og KrF vil ha svar fra Erna Solberg om PSTs vurdering av Sandbergs Iran-tur

ARENDAL (Aftenposten): SV krever svar fra Erna Solberg om hva hun gjorde da det 8. juni kom varsel fra Per Sandbergs fraseparerte kone om mulig sikkerhetsbrudd.

SV slår seg ikke til ro med at fiskeriminister Per Sandberg har trukket seg. Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har sendt flere spørsmål.
 • Thomas Spence
 • Stine Barstad
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

KrF arbeider også med nye spørsmål som viser at Sandbergs Iran-tur kommer til å leve lenge etter at han gikk av som følge av brudd på sikkerhetsreglene.

– Sandberg-saken har nå blitt en sak om Regjeringen tar sikkerhet på alvor generelt, sier Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer SV i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Han mener komiteen bør undersøke og komme til bunns i hva som egentlig har skjedd. Og denne gang vil opposisjonen ha svar fra statsministeren selv.

– Svarene mandag viste at Sandberg ikke var alene om å bryte PSTs retningslinjer. Flere i Regjeringen har også brutt disse, eller har avveket fra reglene med departementets velsignelse, sier Knag Fylkesnes.

 • Les også: Nye opplysninger felte Sandberg

Vil ha svar fra PST

Han og KrFs Hans Fredrik Grøvan krever nå svar på hvordan PST ser på sikkerhetsvurderingene fra regjeringsstaben og en analyse av eventuelle skadevirkninger.

Justisminister Tor Mikkel Wara skrev mandag blant annet at det «. har vært ulik praksis i ulike departementer knyttet til å ta med tjenestetelefon til høyrisikoland.»

Dette svaret er ikke SV fornøyd med, og sender nå minst tolv nye spørsmål som statsminister Erna Solberg har seks virkedager på å besvare:

1. Hva var reaksjonen i departementene som følge av at man
oppdaget at PSTs råd om reiser til høyrisikoland var brutt ved reisene til statssekretærene Kvinge Tvedt, statsråd Solvik- Olsen og statssekretær Tom Cato Nilsen?

2. Ble PST varslet i etterkant av at disse avvikene ble
oppdaget?

3. Når ble telefonene til statssekretær Kvinge Tvedt, statsråd
Solvik-Olsen og statssekretær Tom Cato Nilsen skiftet ut etter
reisene?

Kan departementene overprøve PSTs råd?

4. Førte disse reisene til endringer i sikkerhetsrutiner i
departementene?

5. Når og på hvilken måte skjedde disse endringene av
sikkerhetsrutinene?

6. Hva er begrunnelsen for praksisen hvor departementene
selv kan vurdere sikkerheten ved reiser til høyrisikoland, og
selv velge å ta med tjenestetelefon til høyrisikoland, til tross
for PSTs generelle råd om å la være?

7. Har hvert enkelt departement sikkerhets- og
etterretningskompetanse til å gjøre selvstendige
sikkerhetsvurderinger, utover PSTs råd?

8. Har PST vært involvert i sikkerhetsvurderingene knyttet til
reisene til statssekretær Freiberg og statssekretær Norman,
eller ble disse gjort av departementene alene?

9. Ville PST si seg enig i at sikkerhetsvurderingene i forkant
av statssekretær Freiberg og statssekretær Norman sine reiser
var gode nok?

To spørsmål frå KrF

10. Er Utenriksdepartementets sikkerhetsrutiner for
utenlandsreiser utarbeidet i samarbeid med
sikkerhetstjenestene?

11. Når ble Per Sandbergs tjenestetelefon sjekket av PST etter
reisen til Kina?

12. Hva gjorde statsministeren etter at det kom varsel fra Line Miriam Sandberg (Per Sandbergs fraseparerte kone, red.anm.) om mulig sikkerhetsbrudd fra Per Sandberg 8. juni?

KrFs Hans Fredrik Grøvan arbeider også med spørsmål i samme gate som SV. Her er to av de sentrale spørsmålene partiet vil ha svar på:

1. Ble informasjon fra Sandbergs telefon på noe tidspunkt tilgjengelig for uautoriserte aktører, eksempelvis iranske myndigheter, og i hvilken grad utgjør eventuelt denne informasjonen en fare for rikets sikkerhet?

2. Var det den samme telefonen Sandberg hadde med seg både til Kina og Iran, og hva er i så fall PSTs vurdering av risiko?

Les mer om

 1. PST
 2. Per Sandberg
 3. Torgeir Knag Fylkesnes
 4. Hans Fredrik Grøvan