Sps nestleder til tenketanken Agenda

Sps andre nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (44) forlater Norad for å bli rådgiver i tenketanken Agenda.

Sps nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim forlater Norad og begynner i Tankesmien Agenda.

– Jeg skal konsentrere meg om norsk politikk og samfunnsspørsmål. Jeg skal jobbe med ulike prosjekter i grenselandet matpolitikk, fagforeninger og tillitsbasert ledelse, sier hun til Aftenposten.

Fortsetter som nestleder

Tvinnereim har permisjon fra Utenriksdepartementet så lenge hun innehar vervet som nestleder i Sp, og er for tiden underdirektør i Norad.

– Betyr den nye jobben et farvel til toppolitikken?

– Nei, tvert imot. Nå får jeg muligheten til å fordype meg mer i politikken, og til å utforme en alternativ politikk til Regjeringen, svarer hun.

Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre, ifølge hjemmesiden.

Tankesmien Agenda er organisert som et ideelt AS, og eies av Trond Mohn og Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Glad for å få med Sp-nestlederen

Fungerende leder i Agenda, Kaia Storvik, er godt fornøyd med å få med seg Tvinnereim:

– Hva håper du at Tvinnereim skal tilføre Agenda?

– Anne Beathe har en unik fagkompetanse og politisk innsikt, og en bredde som passer veldig godt med de viktigste temaene vi jobber med hos oss: Hvordan politikken kan sikre en bærekraftig velferd, små forskjeller og gode liv i hele landet. Dessuten er det er et viktig mål for Agenda å være nyttig for partiene i sentrum venstre, og her vil selvsagt Anne Beathe være en viktig ressurs.

– Hvordan ser du for deg at en nestleder i Sp skal bidra med å utvikle politikk som ikke er Sp-politikk?

– Vi jobber på en annen måte enn partiene, mer langsiktig og med større mulighet til å dykke dypt ned i problemstillinger. Vår jobb er å gjøre gode analyser og basert på det utvikle ny politikk for fremtiden, og det kommer Anne Beathe til å gjøre en strålende jobb med. Så er det opp til Senterpartiet og de andre partiene hva de tar i bruk av våre forslag.