Per Olaf Lundteigen ut mot naturvernere: De sammenligner hugging av tre med drap på et menneske.

Sps Per Olaf Lundteigen er oppgitt over kunnskapsmangel og fanatisme i klimadebatten. Han vil ha energi fra skog i stedet for fra olje.

– Noen naturvernere sammenligner å hugge skau med å drepe et menneske, sier Per Olaf Lundteigen, klar for klimaoppgjør på Sps landsmøte i helgen.

Sps Per Olaf Lundteigen (65) vil at partiet skal «rykke kraftig frem» i klimapolitikken og forbereder seg på kamp på Sps landsmøte til helgen.

– Hovedmotstanderne er dem som vil fortsette dagens satsing på en langt på vei ensidig olje- og gassinvestering for Norge, sier han.

Lundteigen vil antagelig møte motstand fra oljetilhengere, anført av nestleder Ola Borten Moe. Han er en av gründerne bak oljeselskapet Okea.

Lundteigen er levende opptatt av skogens plass i klimadebatten og kritiserer både partifeller og miljøorganisasjoner for «manglende forståelse av fotosyntesens betydning».

– Enkelte sammenligner å hugge skau med å drepe et menneske, sier han oppgitt.

Under en skogstur sammen med en miljøverner, kom de over en furu på bakken med kvist hugget av.

– Se her, her ligger likrester, kommenterte miljøverneren.

  • Er du en ekte Sp-velger? Ta testen her.
– Jeg forstår ikke helt hvordan de kan likestille et tre, en timotei, en bille og en torsk med et menneske, sier Per Olaf Lundteigen.

– Åssen skal vi drive skauen

Lundteigen sier at «han absolutt ikke forstår hvordan naturvernere kan likestille et tre, en timotei, en bille og en torsk med et menneske».

– Hvis vi ikke kan bruke skauen til å leve av, er det ikke så mye igjen når vi ikke skal bruke olje og gass heller, sukker han.

Lundteigen formulerer det viktigste klimaspørsmålet slik:

– Åssen skal vi drive skauen?

Deretter leverer han en analyse og konkluderer med at deler av miljøkampene «har gått av hengslene».

– CO₂ fremstilles som en gift. Da har man ikke forstått, sier han og fortsetter:

– Man må ha klart for seg noen faglige sammenhenger: CO₂-utslipp kommer fra fossilt materiale og fra råtning av fornybart materiale som torsken, timotei og gran. Det grønne skiftet innebærer en renessanse for primærnæringene og fotosyntesen til lands og vanns, sier han.

– Må trappe ned oljeinvesteringene

Lundteigens poeng er de store mulighetene som ligger i bruk av fornybart materiale med karboninnhold. Oljevirksomheten derimot må skrus ned.

– Vi må trappe ned oljeinvesteringene over tid. Vi er nød til å redusere oljeaktiviteten ut fra klimahensyn og ut fra et næringsperspektiv for å få flere bein å stå på.

Lundteigens grønne strategi innebærer å bruke politiske virkemidler – en aktiv næringspolitikk – til å vri ressurser og penger fra oljeindustrien over til blant skogen og treforedlingsindustrien. Han poengterer at denne industrien kan produsere alle de produkter som i dag kommer fra olje og gass.

– Det grønne skiftet koster, og det betyr mindre reallønnsvekst. Og vi kan ikke få til dette bare ved å øke avgiftene. Skal vi være et foregangsland, vil det koste i en investeringsfase, sier Lundteigen.

Men han har langt fra alle i partiet med seg. Han og stortingskollegene Kjersti Toppe, Ole André Myhrvold og Geir Adelsten Iversen har sendt inn et forslag til resolusjon som redaksjonskomiteen har barbert og bakt inn i en annen klimauttalelse som ikke er tydelig på det Lundteigen vil ha frem.

– Olje og gass tjener gode penger

I Lundteigens opprinnelige forslag heter det blant annet:

De som arbeider med olje og gass tjener gode penger i dag. De som produserer og foredler fornybare ressurser (torsk, timotei og gran) tjener små penger. Dette er Norge etter mange år med fine taler uten klargjøring av hva som er grønt skifte. Folk erfarer at det er mye prat. Nok er nok nå.

Nå trengs en ny kurs. En grønn kurs! Den grønne kursen må gis langt bedre lønnsomhet gjennom nye rammebetingelser for det næringslivet som forvalter, produserer og foredler fornybare naturressurser med topp moderne teknologi. Dette er landsmøtetsoppdrag til Sps stortingsgruppe», heter det.

Sier han ikke har kontakt med Ola Borten Moe

– Er du skuffet over at komiteen ikke ønsket å legge frem ditt forslag?

– Jeg er vant til at det tar litt tid, svarer han, og holder åpent om han vil fremme det på nytt i landsmøtet.

– Nestleder Borten Moe ønsket at Sp skulle vedta at det er en «feilslutning» å hevde at Norge bør slutte å produsere olje og gass av hensyn til klimaet?

– Jeg har ikke lite kontakt med min nestleder. Jeg blander meg selvsagt ikke bort i hva slags yrke og hva Ola Borten Moe bruker tiden sin på. Jeg har lagt merke til at han har hatt mye å gjøre. Vi som sitter i Stortinget skal samle inntrykk og videreutvikle Sps praktiske politikk.

– Jeg kan ikke skjønne at Ola Borten Moe kan være uenig i resolusjonen sier han, med et ørlite smil.

Foran stortingsvalget i 2021 snakker Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kun om en «Sp- og Ap-basert regjering». Lundteigens mål er en flertallsregjering, og han tar gjerne med SV hvis det er nødvendig.

Rødt vil han ikke ha i regjering:

– Jeg har brukt mye av livet på å slåss mot Rød Front. På Landbrukshøgskolen på Ås i 1974 var det stappfullt hus og valg mellom Grønt Alternativ og Rød Front. Vi vant, sier han fornøyd.

– Hva er din drøm: Nærings- eller klimaminister?

– Jeg har ingen planer eller drømmer. Jeg har fire barnebarn som skal læres opp med kniv, øks og forstå metemarken, slutter Lundteigen.