Frp vurderer Anders Fogh Rasmussen som medlem i Nobelkomiteen

Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister i Danmark og generalsekretær i NATO, er blant 8–10 navn som vurderes av Frp til Nobelkomiteen.

Anders Fogh Rasmussen, tidligere generalsekretær i NATO, er en av kandidatene som Frp vurderer å foreslå til Nobelkomiteen.

Etter det Aftenposten kjenner til, har det også vært kontakt og følere ute fra Frp mot Anders Fogh Rasmussen.

Bare noen uker etter at Frp måtte gi tapt for stortingsflertallet i forsøket på å få Carl I. Hagen valgt, vurderer partiet nå en annen kontroversiell kandidat.

Anders Fogh Rasmussen er kontroversiell, og «ville vært mer egnet til å dele ut en krigspris,» sier en kilde med innsikt i prosessen.

Det er blant annet hans aktive rolle forut for krigen i Irak mange har innvendinger mot. I boken «Viljen til å lede» skriver Fogh Rasmussen at Danmark og andre land hadde en plikt til å handle. Måten han håndterte striden rundt Muhammed-karikaturene i 2006 vakte også motstand.

Islamkritiske Hege Storhaug er også spilt inn til Frps valgkomité, og vil derfor bli vurdert. Men etter det Aftenposten får vite, er hun helt uaktuell.

Fogh Rasmussen er derimot et hett navn, og Nobel-kandidat sammen med tidligere justisminister Anders Anundsen, tidligere visepresident i Stortinget, Kenneth Svendsen, og partiets tidligere utenrikspolitiske talsmann Kristian Norheim. I tillegg til disse fire navnene Aftenposten kjenner, er 4–6 navn spilt inn.

Økonomiske og politiske bindinger finsiktes

Det er Frps stortingsgruppe som nominerer partiets kandidat. Saken skal opp og avgjøres på gruppemøtet om to eller tre uker. Partiet ønsker å ha sin kandidat på plass før komiteen møtes i slutten av februar. Hvis ikke vil Høyres Kristin Clemet, i dag første vara, rykke opp.

Leder i Frps valgkomité, Morten Wold, sier følgende:

– Jeg kan ikke kommentere hvilke kandidater komiteen jobber med. Men Fogh Rasmussen er ett av flere navn som er spilt inn.

Aftenposten kjenner til at Frp har innhentet eksperthjelp både i og utenfor Stortinget til å vurdere Fogh Rasmussens økonomiske og politiske aktiviteter. Dette for å få kloargjøre om han har for mange eller politisk belastende bindinger.

Han driver nå selskapet Rasmussen Global og er blant annet rådgiver for Ukrainas president, Petro Porosjenko.

Morten Wold leder Frps valgkomité og skal nå finne en kandidat til Nobelkomiteen som kan fylle den plassen Stortingets flertall nektet Carl I. Hagen.

Norsk er arbeidsspråket

Arbeidsspråket i Nobelkomiteen er norsk. Det betyr at det ikke vil være enkelt for en ikke-nordisk person å henge med. I tillegg er det et konsensusorgan. Det betyr at komiteen drøfter seg frem til enighet, noe som kan ta tid dersom det er uenighet i komiteen. I de siste årene har det vært det. For personer med andre internasjonale oppdrag vil det være vanskelig å kombinere et internasjonalt engasjement med det å sitte i et ikke spesielt godt betalt, men prestisjefylt verv.

Direktør for Nobelinstituttet Olav Njølstad sier til Aftenposten at honoraret for å sitte i Nobelkomiteen er 40 000 i året for medlemmer og 80 000 for leder.

I tillegg til honoraret dekkes reise- og opphold i forbindelse med møtene.

Han sier at det formelt ikke er noe i veien for at Nobelkomiteen kan ha ikke-norske medlemmer.

Det har aldri skjedd tidligere at det har vært utlendinger i Nobelkomiteen.

– Dersom Stortinget oppnevner noen som ikke kan norsk, så må vi håndtere det, sier han.

Ikke nordiske

I noen av de faglige rådene som Frp har mottatt er det advarsler mot å utnevne tidligere generalsekretær i NATO og dansk statsminister, Fogh Rasmussen. Det får Aftenposten bekreftet av kilder som kjenner prosessen.

Et betydelig problem med en del utlendinger, er at disse ofte har et internasjonalt engasjement som kan gi bindinger. Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland er blitt kritisert for sin dobbeltrolle. Blant annet fordi så lenge han sitter i komiteen, mener kritikere det blir vanskelig å tildele prisen til for eksempel russiske opposisjonelle. Russland er medlem av Europarådet. Internasjonale aktører med ulike bindinger kan bringe komiteen opp i lignende problemer.

Nobelkomiteens arbeidsform er som et tett seminar, hvor en diskuterer seg frem til en løsning.

Må møte

– Hvor viktig er det for komitémedlemmene å være på møtene?

– Det er helt avgjørende for innflytelse på tildelingen at medlemmene er på møtene. Det er der de reelle drøftingene om kandidatene foregår, sier Njølstad som fungerer som komiteens sekretær.