Politikk

Regjeringsforhandlingene: Dette er de blitt enige om

Å få flere i jobb blir en hovedprioritet framover, fastslår partilederne for Høyre, Frp og Venstre på tredje dag av regjeringsforhandlingene på Jeløya.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen, statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og leder i Venstre Trine Skei Grande holder pressekonferanse på dag tre av regjeringsforhandlingene på Jeløya. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vår visjon er et samfunn der alle kan delta. Vi skal senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og de som har pådratt seg hull i CV-en, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg under en presseorientering på Hotell Jeløy Radio torsdag.

– Ledigheten går ned, sysselsettingen går opp. Men vi kan ikke lene oss tilbake og si at jobben er gjort. Det viktigste vi gjør, er å legge til rette for at alle som kan delta i arbeidslivet, får muligheten til det og gjør det, tilføyde Frp-leder Siv Jensen.

Venstre-leder Trine Skei Grande la til at en inkluderingsdugnad vil bidra til at Norge blir et rausere samfunn.

  • Forhandlingene er i gang: Erna Solberg åpner for nye statsrådstillinger
  • Her er ministerpostene Venstre håper å få

Dugnad

Partene i arbeidslivet skal inviteres i den såkalte inkluderingsdugnaden, sammen med sosiale og ideelle entreprenører. Lønnstilskudd og arbeidstrening er eksempler på eksisterende tiltak som de borgerlige partiene vil satse videre på.

– Men vi skal også tenke nytt, sa Solberg, og la til at det blir en av de viktigste oppgavene for regjeringen framover å sørge for at arbeidsdeltakelsen øker i bestemte grupper.

– Det gjelder spesielt funksjonshemmede, enkelte innvandrergrupper og unge mennesker som ikke har fullført en utdannelse, sa hun.

Tall fra arbeidskraftundersøkelsen viser at 43 prosent av dem som oppgir å ha en funksjonshemning, var i jobb i andre kvartal i fjor. Andelen er klart lavere enn befolkningen for øvrig. Nivået har holdt seg om lag uendret de siste fire årene. Også blant innvandrere er sysselsettingen lavere enn for majoritetsbefolkningen, selv om forskjellene er store mellom ulike grupper.

– Sysselsettingsgraden er for lav i Norge. Den bør opp, selv om den heldigvis har stabilisert seg det siste halvåret, sier Solberg.

Krevende løp

Om tonen i forhandlingene slo Solberg fast at det er «bra stemning og godt humør». Men Frp-leder Siv Jensen skyndte seg å tilføye at forhandlingene også er vanskelige.

– Jeg har sagt helt siden før vi begynte disse forhandlingene, at de kom til å bli krevende. Selv om det er mye vi er enige om, er det også mye vi er uenige om og må diskutere oss fram til, utdypet hun.

Solberg brukte også denne gang sitt mantra om at «ingenting er klart før alt er klart». Men på spørsmål om enkelte saker allerede er kvittert ut, valgte hun en litt annen vri:

– Vi går i sirkel, sa statsministeren.

– Men det går framover, altså, tilføyde Grande.

Det er ikke satt noen frist for regjeringsforhandlingene, som etter alt å dømme fortsetter gjennom helgen og neste uke.

Etter omfattende sonderinger i fjor høst besluttet Venstre å gå inn i forhandlinger om å bli med i Høyre/Frp-regjeringen. Men om de tre partiene skulle bli enige om en avtale, er regjeringen likevel avhengig av støtte fra KrF for å få flertall i Stortinget.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Venstre (V)
  3. Høyre (H)
  4. Fremskrittspartiet (Frp)