Politiet dropper etterforskning av Kristian Tonning Riise

Politiet har konkludert: Det blir ingen politietterforskning av tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Kristian Tonning Riise fotografert på Høyres landsmøte i 2017.

Statsadvokaten ba for to uker siden politiet vurdere om man skulle innlede etterforskning av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Undersøkelsene gjelder opplysninger i Aftenposten om at Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014.

Den i dag 20 år gamle kvinnen har bedt politiet om å ligge unna – og er blitt hørt. Uten hennes medvirkning ville det være svært vanskelig å føre en eventuell sak for retten, selv om hun i utgangspunktet har vitneplikt.

Advokat Ellen Holager Andenæs til Aftenposten, som bistår den 20 år gamle kvinnen, sier kvinnen er lettet over påtalemyndighetens avgjørelse.

– Hun er lettet og veldig glad for dette, sier Andneæs til Aftenposten.

– Jeg synes påtalemyndigheten her har utvist et klokt skjønn

Da det ble klart at statsadvokaten ville be politiet vurdere om det skulle igangsettes etterforskning, var Andenæs tydelig:

– Å eksponere henne for en etterforskning, slik omstendighetene i saken står nå, vil være et nytt overgrep mot henne, sa Andenæs da til Aftenposten.

Politiet gir ingen begrunnelse

Politiet ønsker ikke å begrunne hvorfor det ikke blir etterforskning – fordi det vil innebære at politiet må gå inn på «sakens realiteter». Det ønsker ikke politiet å gjøre, opplyses det i en pressemelding.

Politiet har, i sakens anledning, vært i muntlig kontakt med Andenæs og mottatt en skriftlig redegjørelse fra Høyre.

20-åringen har, via Andenæs, gjort det klart at hun ikke ønsker å forklare seg.

Hun har tidligere sagt til Aftenposten at hun ønsker å legge hele saken bak seg og at hun derfor ikke vil medvirke til at saken blir strafferettslig forfulgt.

Politiet kan likevel, etter straffeprosessloven § 224, likevel innlede etterforskning dersom politiet har informasjon som tyder på at noe straffbart har skjedd.

Slik har politiet resonnert, ifølge pressemeldingen fra politiet:

«Vurderingen er sammensatt og skjønnsmessig. I denne vurderingen inngår bl.a. om det er sannsynlig at det foreligger et straffbart forhold, og forholdsmessighet – der sakens alvor, mulighet for en fullstendig opplysning av saken og hensynet bl.a. fornærmede – blir vurdert. Det er ikke krav til skriftlig begrunnelse for denne type vedtak.

Det er etter politidistriktets vurdering ikke mulig å forklare grunnlaget for vedtaket uten å gå inn i sakens realiteter. En begrunnelse for vårt vedtak vil derfor ikke bli gitt.»

– Veldig vondt og ubehagelig

20-åringen har tidligere sagt til Aftenposten at hendelsen i 2014 har vært veldig vond og at hun siden bare ville glemme saken. Hun lot seg intervjue av Aftenposten fordi hun opplevde at Riise forsøkte å bagatellisere hendelsen.

– Det er så mange som har vært rammet av hans oppførsel. Det er derfor viktig for meg at dette blir tatt et oppgjør med, sa hun.

– Jeg ønsket ikke seksuell omgang med ham. Jeg var veldig, veldig beruset. Jeg var ikke i stand til hverken å si ja eller nei til ham. Jeg var veldig beruset og jeg husker veldig lite av hva som skjedde.

Hun bekreftet også at han skjenket henne.

– Jeg var veldig, veldig lei meg. Men jeg ønsket ikke å gjøre noe med det. Jeg følte skam, jeg klandret meg selv. Jeg har forsøkt å fortrenge hele saken og synes det er veldig vondt og ubehagelig å snakke om denne saken igjen nå.

Hun ba Aftenposten innstendig om ikke å skrive hvilket fylke det dreier seg fordi hun frykter hun kan bli identifisert og dermed tvunget til å forholde seg til saken igjen.

Høyres generalsekretær: – Påvirker ikke vår prosess

Kristian Tonning Riise sier via sin advokat at han registrerer politiets beslutning om å ikke etterforske anklager mot ham.

– Han stilte seg positiv til at politiet skulle foreta en objektiv gjennomgang av saken. Han registrerer nå at politiet ikke har funnet rimelig grunn til å undersøke om det er skjedd noe straffbart, sier den tidligere Unge Høyre-lederens advokat Finn Krokeide til NTB.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier partiet tar til etterretning at politiet ikke skal etterforske anklagen mot Riise.

– Deres beslutning vil ikke påvirke den interne prosessen vi har i partiet knyttet til Riise og de varslene vi har mottatt om ham, sier Aarset i en uttalelse til NTB.

– Høyre har samarbeidet med politiet og besvart de spørsmål og henvendelser partiet har fått, tilføyer han.

Kristian Tonning Riise, som representerer Hedmark Høyre på Stortinget, trakk seg som Unge Høyre-leder 10. januar. Det er i alt kommet 11 varsler om utilbørlig oppførsel mot Riise.

Har du tips om denne saken?

  • Send e-post: las@aftenposten.no (NB: E-post er ikke en sikker kommunikasjonsform)
  • For sensitivt materiale, bruk: Securedrop
  • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal: 934 90 468

Aftenposten beskytter sine kilder.