Hareide vant første runde: Blir hemmelig avstemning på landsmøtet

OSLO/GARDERMOEN (Aftenposten): KrF-leder Knut Arild Hareide vant første runde i kampen om KrFs veivalg. På det skjebnesvangre KrF-landsmøtet fredag blir det trolig hemmelig avstemning.

KrF-leder Knut Arild Hareide på vei inn til torsdagens landsstyremøte i KrF.

KrFs landsstyre var samlet på Gardermoen torsdag ettermiddag for å ta stilling til spillereglene på KrFs landsmøte fredag – om voteringen skal foregå skriftlig og hvilken voteringsrekkefølge man skal ha.

Landsstyret innstiller altså overfor landsmøtet på at det skal bli skriftlig, og dermed hemmelig, avstemning.

Slik skal de stemme fredag

Først skal det stemmes over tre alternativer samtidig: Rød regjering, blå regjering eller fortsatt opposisjon.

De to alternativene som får flest stemmer av disse, går videre til finalerunden.

– Det er et stort flertall som foreslår en votering der de tre forslagene votert samtidig i en skriftlig avstemming. Så vil de to forslagene som får størst støtte gå videre til en ny skriftlig avstemming, sier Hareide.

Trolig finaleavstemning om kun rød eller blå

Ingen i partiledelsen ønsker at partiet skal fortsette i opposisjon.

Dermed kan mye tyde på at det til slutt vil bli stemt over kun to alternativer: Rød eller blå regjering.

Etter det Aftenposten kjenner til var de tre i partiledelsen, samt parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, enige på landsstyremøtet om at det skal stemmes over alle tre alternativene samlet.

Hareide ønsket opprinnelig at det først skulle stemmes over om man skulle gå i regjering eller ikke. Dernest eventuelt over hvilken regjering, rød eller blå.

Men: Det er uansett selve landsmøtet på fredag som avgjør endelig hvordan den avstemningen skal foregå.

– Det var også et mindretall i landsstyret som ønsket en åpen votering, og det var et mindretall som ønsket en annen voteringsrekkefølge. Dette vil det derfor bli gjenstand for en kort debatt om på landsmøtet fredag. Det er landsmøtet som gjør endelig vedtak om dette, sier Hareide.

– Det har vært en god runde i landsstyret, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Det er ulike oppfatninger, men et stort flertall stiller seg bak den løsningen som er valgt. Men vi er forberedt på at det kan komme forslag på andre alternativer i morgen.

Ble enige om stemme-kompromiss

KrF-leder Knut Arild Hareide argumenterte på møtet for at spillereglene for veivalget ikke skulle endres dagen før landsmøtet. Han ba om at voteringsrekkefølgen som var bestemt måtte holdes og at det også burde være skriftlig, og dermed hemmelig, votering.

– Fylkesårsmøtene har valgt sine delegater ut fra en forutsetning om at det skal være skriftlig votering. Jeg synes ikke man skal endre spillereglene underveis, sa Hareide til pressen rett før møtet.

Dette fikk han altså gehør for på torsdagens landsstyremøte. Men han fikk ikke medhold i at den opprinnelige voteringsrekkefølgen, som landsstyret landet på 28. september, skulle beholdes.

Men Hareide, de to nestlederne, samt Grøvan, samlet seg til slutt om løsningen som ble valgt, slik at alle sto sammen om kompromisset.

Etter det Aftenposten forstår var det klart viktigst for Hardeide å vinne «slaget» om skriftlig avstemning. At voteringsrekkefølgen ble en annen enn den han i utgangspunktet ville ha, var et tap han kan leve med. En avstemning over alle tre alternativer samtidig vil etter all sannsynlighet likevel ende med en finalerunde med kun to alternativer - rød eller blå regjering.

Les også

Derfor kan rekkefølgen på KrFs avstemninger fredag avgjøre hvem som blir statsminister i Norge

Knut Arild Hareide rett før landsstyremøtet på Gardermoen startet kl. 16 torsdag.

Skriftlig avstemning kan favorisere Hareide

Det er antatt at skriftlig votering gir Hareide større mulighet til å overtale landsmøtedelegatene til å stemme for hans råd om å forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i et forsøk på å danne en ny regjering.

I utgangspunkt er det et «blått» flertall på fredagens landsmøte blant delegatene sendt fra fylkeslagene og andre partiorganer: 99 blå, 90 rød – og én blank. Men ingen delegater har bundet mandat.

Les også

Hareide vil felle Erna Solberg. Han kan ende med å felle seg selv. | Trine Eilertsen

Grøvan: – Et godt kompromiss

– Jeg er veldig godt fornøyd med dette kompromisset, sier Hans Fredrik Grøvan.

– Vi skal nå behandle alle tre alternativene som sidestilte forslag. Samtidig blir det skriftlig votering, slik det egentlig har ligget i kortene fra første dag, sier han.

Grøvan sier kompromisset fikk et betydelig flertall og at det derfor er et godt utgangspunkt for å unngå en prosedyredebatt på landsmøtet.

– Det har vært viktig å skape tillit til prosessen. En god demokratisk behandling av de tre likestilte forslagene, som det nå legges opp til, gjør nettopp det.

– Hva synes du om at det ble skriftlig votering?

– Jeg har vært imot, men dette er et kompromiss. Det er greit. Det er ikke perfekt, men dette bedre enn det som var bestemt tidligere.

– Var skriftlig avstemning noe du måtte legge i potten for å få til kompromisset?

– Ja.

Hans Fredrik Grøvan tok på landsstyremøtet opp at voteringsorden burde endres og at en ikke skulle ha skriftlig avstemning.

Hareide kan komme til å trekke seg

Aftenposten har tidligere meldt at Hareide trekker seg hvis han ikke får flertall på landsmøtet for å søke regjeringsmakt sammen med Ap og Sp.

– Hareide, kan du fortsette som partileder dersom Grøvans linje vinner frem?

– Nå skal vi diskutere partiets linjevalg og ikke andre ting, sier Hareide.

Spørsmålet om Hareide trekker seg om han taper og/eller stiller kabinettsspørsmål, henger som en sky over morgendagens landsmøte. Til tross for omfattende spekulasjoner avviser Hareide å kommentere dette.

Samtaler med Støre og Solberg

Hareide har i løpet av det siste døgnet hatt samtaler med både Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) og statsminister Erna Solberg (H).

– Det har kun vært veldig korte samtaler. Det er naturlig for meg å holde begge orientert om hva som kan bli konsekvensene av vårt landsmøte. Vi er enige om å ha kontakt og dialog i etterkant av landsmøte, sier han.