Politikk

Sp kan stanse Støres 100-dagersplan

Flere av løftene i Støres 100-dagersplan kan stoppes av Trygve Slagsvold Vedum.

Torsdag la Ap-leder Jonas Gahr Støre frem 40 punkter han vil gjøre noe med i løpet av hundre dager dersom han blir statsminister.
 • Anne Sofie Lid Bergvall
  Journalist

Torsdag presenterte Ap-leder Jonas Gahr Støre en plan for hva han vil gjøre de første hundre dagene dersom han blir statsminister. Listen inneholder 40 punkter om arbeidsliv, miljø og velferd.

Blant annet ønsker Støre å gi mer igjen til «vanlige folk», gjennom økt fagforeningsfradrag, reduserte gebyrer og lavere skatt for dem som tjener under 750 000 kroner i året.

Ap vil ifølge planen reversere flere kutt høyreregjeringen har gjort i sosialytelser og stanse privatisering av jernbane, norske selskaper og velferdstjenester.

– En slik liste gir en helt klar melding til velgerne at hvis det blir et nytt flertall, så skjer det noe fra dag én, sier han.

Kan ikke love gjennomslag for punktene

Men Støres ønskeliste er nettopp det, en ønskeliste. Han kan nemlig ikke love gjennomslag på alle sine 40 punkter. Han stiller det heller ikke som krav for deltagelse i en samarbeidsregjering.

Støre innrømmer at listen er inspirert av blant annet presidentvalgene i USA. Der er det vanlig for kandidatene å presentere en liste med saker de ønsker å få til i løpet av sine første hundre dager.

Støre stiller derimot ikke som presidentkandidat, men statsministerkandidat i det som sannsynligvis vil være en samarbeidsregjering med ett eller flere andre partier. Han vil dermed være avhengig av potensielle samarbeidspartnere for å få gjennomslag for sine førti punkter.

Støre forklarer at listen er et utgangspunkt for forhandlinger.

– Dette er Arbeiderpartiets mål for hva vi skal klare å gjennomføre. Vi lover at dette er saker vi kommer til å jobbe for gjennomslag for. En regjeringsplattform vil jo inneholde mye mer, men jeg tror det er viktig at den dagen en ny regjering kommer på plass må det komme endring fra dag én, sier han.

Vedum kan stoppe Støres hundredagersplan

Flere av sakene på Støres ønskeliste kan få en bråstopp på bordet til Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Han ønsker ikke å kommentere Støres 100-dagersplan eller hvilke av sakene det kan være vanskeligst å bli enig om.

Likevel er det noen saker som skiller seg ut og kan stoppes av Senterpartiet:

CO₂-avgift

I løpet av sine første hundre dager som statsminister ønsker Støre å øke CO₂-avgiften. Den skal innordnes slik at bensin og diesel i distriktene skal skjermes. Samtidig skal andre avgifter og skatter kuttes tilsvarende.

Sp går imot økning av CO₂-avgiften. I vinter stormet det rundt Sp-lederen, som uttalte at han derimot ville reversere regjeringens tredobling av avgiften dersom de fikk regjeringsmakt.

Salg av Statskog

I dag forvalter Statskog store skogressurser. Selv om allemannsretten sikrer nordmenn fri ferdsel i skogene, er det eier som sitter med rettighetene til jakt og fiske på området.

De siste årene har mange hundre tusen dekar av Statskogs eiendommer blitt solgt til nye eiere, både lokale, kommunale og andre. Støre og Ap går inn for å stanse videre salg.

Sp er i utgangspunktet ikke negativ til salg av Statskog-eiendom, så lenge salget styrker lokalt eierskap. Heller enn å stanse salget, vil de følge prosessen nærmere for å sikre at eiendommene blir på lokale hender.

Gratis SFO

Ap ønsker å innføre fem timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger, altså som en universell løsning.

Sp støtter ikke gratis kjernetid for alle førsteklassinger, og vil kun gi gratis kjernetid til barn i lavinntektsfamilier.

Forbud mot innleid arbeidskraft

Både Ap og Sp vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Ap vil derimot gå lenger enn Sp. De ønsker nemlig å forby innleie fra bemanningsbyråer der det kan «fortrenge faste ansettelser», mens Sp kun vil stramme inn regelverket.

Les også

Om et halvt år kan de sitte med makten. Her er endringene de er enige om.

Dette er de enige om

Ifølge Støre har Ap prøvd å velge saker der det er lettest å finne enighet med potensielle samarbeidspartnere. De har dermed styrt klart unna for eksempel olje- og gasspolitikk og asyl- og innvandringspolitikk.

Skulle det bli en rødgrønn regjering med Sp og Sosialistisk Venstreparti, er dette noen av sakene det kan være mulig å få gjennomført i løpet av de hundre første dagene:

 • Redusert skatt for dem som tjener under 750.000 i året, og økt for dem som tjener over
 • Økt fagforeningsfradrag og pendlerfradrag
 • Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige
 • Stanse privatiseringen av norsk jernbane
 • Forbedre ordningen med brillestøtte for barn
 • Reversere deler av taxi-reformen, som gjorde det mulig for tjenester som Uber å etablere seg lovlig i Norge
 • Fjerne generell tilgang til midlertidige ansettelser
 • Kravet om at man minimum må ha karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen, kan bli fjernet
 • Full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett fra 2022
 • Øke kulturstøtten til 1 prosent av statsbudsjettet
 • Gjennomgå lederlønninger i statlige etater og statlig eide selskaper

Les mer om

 1. Stortingsvalget 2021
 2. Politikk
 3. Trygve Slagsvold Vedum
 4. Jonas Gahr Støre
 5. Stortingsvalget 2021